Sematia

p.gen.4.178.xml

TM: 129800HGV: 129800Date: 576 – 600Place:

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| κ̣α̣θὼςκαθὼς ᾔτησα τὴν σὴν ἀδελφικὴν̣ἀδελφικὴν [❨λαμπρ(ότητα)❩]λαμπρότητα [ζητῆσ]α̣ιζητῆσαι τοὺς γεωργούς μου τοὺς [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [ἁγίῳ]ἁγίῳ
2 [μοναστ]η̣ρ̣ίῳμοναστηρίῳ Ταύλη , καταξιώσῃ παντὶ τ̣ρ̣[όπῳ]τρόπῳ [αὐ]τ̣[οὺς]αὐτοὺς [διασ]φ̣αλίσασθαιδιασφαλίσασθαι ἵνα εὕρω τὰ
2-3 χρεωστού∤[με]ν̣άχρεωστού∤μενά
3 μοι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν , ἵνα καὶ ἐν τούτῳ εὐχαριστή[σω]εὐχαριστήσω [α]ὐτῇαὐτῇ . S-2 ἐὰν δὲ κρατήσῃς αὐτούς ,
4 θέλησον γράψαι μοι . S-3 |g:stauros|
1 m2 |g:stauros| τῷ ∼❨καθοσιω(μένῳ)❩∽καθωσιωμένῳ ❨ἀδελ(φῷ)❩ἀδελφῷ ∼Ῥουφε̣ί̣[νῳ]∽|gap:14|Ῥουφίνῳ|gap:14| |g:stauros| Ἰωάννης
2 ❨ἀδελ(φός)❩ἀδελφός .