Sematia

p.gen.4.171.xml

TM: 129794HGV: 129794Date: 301 – 350Place:

1 m1 S-1 |gap:3||gap:1|αι|gap:3||gap:26|
1-2 [γί]∤[γνωσκε]γί∤γνωσκε
2 [ὅτι]ὅτι [εἰς]εἰς [τ]ὴντὴν Μαξιμ[ιαν]όπολινΜαξιμιανόπολιν
2-3 ἐγενόμην∤[μετὰ]ἐγενόμην∤μετὰ
3 [τῶν]τῶν [φίλων]φίλων αὐτοῦ καὶ̣καὶ [εἶδ]ονεἶδον αὐτοὺς πληρώσαν
4 [τας]τας |gap:7|ν τὸν προν̣[οη]τὴνπρονοητὴν αὐτῶν . S-2 περὶ δὲ
5 [τῶν]τῶν |gap:7| [ἃ] ε̣ἶπενεἶπεν ἀπαί[τει]ἀπαίτει α̣ὐτο[ύ]ςαὐτούς . S-3 ἐνόχλησ̣ονἐνόχλησον δὲ
6 [τοῖς]τοῖς [καθημένο]ιςκαθημένοις ἐπὶ τῆς̣τῆς ο̣[ἰκία]ς̣οἰκίας μο̣υ̣μου . S-4 εἰσὶ δέ ·
7 S-5 |gap:12|α̣|gap:12|α
8 |gap:12||gap:1|
9 |gap:12|
7 μαθέτω̣μαθέτω γὰρ Διόνυσιος
7-8 προνο∤ητὴς
8 Διονυσίου ὅτι οὐκ
8-9 ἀπειλήφα∤μεν
9 τὸν γεοῦχον αὐ̣τοῦαὐτοῦ καὶ οὐχ ὑπη
10 [μηνι]αίωςμηνιαίως τούτου ἀρκουμένου .
10-11 S-6 ἀπέστει∤[λα]ἀπέστει∤λα
11 [δέ]δέ [σοι]σοι [τὰς]τὰς ἀ̣ποχὰςἀποχὰς ἀχύρου τοῦ Ἡρακλᾶ , καὶ
11-12 ἐ̣ὰν̣∤|gap:12|σῃςἐὰν∤|gap:12|σῃς
12 καὶ περιστῇς Παθερμοῦθιν ,
12-13 ἕ∤[ως]ἕ∤ως
13 [τοῦ]τοῦ [αὐτὸν]αὐτὸν εἰς τὸν μηνιαῖον τοῦτον εἰδέναι
14 [τίνας]τίνας [ἐζήτησε]νἐζήτησεν στρατηγός , μὴ ἐνοχλῆσαι , τῷ τε
15 [πρὸς]πρὸς [σὲ]σὲ [μὴ]μὴ [ἑτο]ί̣μωςἑτοίμως ἀπηντηκότι , εἰ οὖν ζητεῖ το̣ύ̣τ̣ους̣τούτους ,
16 [ἐνοχλῆσαι]ἐνοχλῆσαι [.]. S-7 [λ]η̣μματισθήτωσανλημματισθήτωσαν δὲ αἱ ἀποχαὶ
17 [ἀχύρου]ἀχύρου [ἵνʼ]ἵνʼ [ἴδ]ωσινἴδωσιν οἱ φίλοι . S-8 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι
18 π̣ο̣λλοῖςπολλοῖς χρόνοις , κύριε
19 [|vac:?|]|vac:?| [ἄ]δ̣ελφεἄδελφε .