Sematia

p.gen.4.170.xml

TM: 129793HGV: 129793Date: 601 – 700Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ❨Ἰ̣(ησοῦ)ς̣❩Ἰησοῦς |vac:?| ❨Χ(ριστό)ς̣❩Χριστός .
2 S-2 |g:stauros|?|g:stauros| Χοι[ὰ]κ̣Χοιὰκ ε̣ἰ̣ς̣εἰς |gap:5|η|gap:1||gap:?|
3 |g:stauros|?|g:stauros| Τ̣ῦ̣βι̣Τῦβι α̣|num:1|α|num:1| ε̣ἰςεἰς τὴν Θεοτόκ[ον]Θεοτόκον
4 |g:stauros|?|g:stauros| |gap:1||num:2-5||g:dipunct| Ἀ̣πουσίουἈπουσίου Ἀπουσίου δα̣δ|gap:?|δαδ|gap:?|
5 |g:stauros| ϛ|num:6| |g:dipunct| Δ̣ιοσ̣κουρᾶςΔιοσκουρᾶς Δαμιανοῦ ε|gap:?|
6 |g:stauros| ιδ|num:14| |g:dipunct| εἰς τὴν <Εἰ>ρήνηνΕἰρήνην |g:dipunct| |g:middot| |g:x|?|g:x|
7 |g:stauros| ιε|num:15| |g:dipunct| εἰς τὸν αὐτὸν̣αὐτὸν τ̣ό̣π̣ο̣ν̣τόπον |g:middot|
8 |g:stauros| ιϛ|num:16| |g:dipunct| εἰς τὸν αὐ̣[τὸν]αὐτὸν [τό]π̣[ον]τόπον |gap:1||gap:?|
9 |g:stauros|?|g:stauros| ιζ|num:17| |g:dipunct| εἰς τ[ὸ]ν̣τὸν |gap:1||gap:1||gap:7|
10 [|g:stauros|]|g:stauros| ιη|num:18| |g:dipunct| εἰς τὸν αὐτὸν τόπ̣ον̣τόπον |gap:?|
11 [|g:stauros|]|g:stauros| ι̣θ|num:19|ιθ|num:19| |g:dipunct| εἰς τὸν ἅγιον Μηνᾶ
12 [|g:stauros|]|g:stauros| |gap:2||num:| [|g:dipunct|]|g:dipunct| ε̣ἰςεἰς τὸν ἅγιον ∼Ϊερεμίαν∽Ἰερεμίαν |g:x|
13 [|g:stauros|]|g:stauros| |gap:2||num:| [|g:dipunct|]|g:dipunct| [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν ἁ̣γίανἁγίαν ∼Θέγλαν∽Θέκλαν |g:x|
14 [|g:stauros|]|g:stauros| |gap:2||num:| [|g:dipunct|]|g:dipunct| [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν α̣ὐτὸναὐτὸν τόπ̣[ο]ν̣τόπον
15 |gap:?_lines|