Sematia

p.gen.3.131.xml

TM: 8125HGV: 8125Date: -146 – -146Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 |gap:1| Τήρης Ἡρ̣ακλείδ̣ειἩρακλείδει χαίρειν .
2 S-2 [Τήρ]η̣ς̣Τήρης Ἡρ̣ακλείδειἩρακλείδει χαίρειν .
3 S-3 τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς καταπλέουσιν εἰς Πτολεμαΐδα
4 τ̣ὴ̣ντὴν ἐν̣ἐν Π̣ηλουσίωιΠηλουσίωι Μυσοῖς
5 [κα]ὶ̣καὶ ἑ̣τέροιςἑτέροις ἐπιλ̣έ̣κ̣τοιςἐπιλέκτοις ἀνδράσι μα|num:41| ,
6 κα̣θ̣ότ̣ι̣καθότι γέγραφεν Δημήτριος
7 τ̣[ῶ]ντῶν πρώτων φίλων καὶ
8 γραμματεὺς δυνάμεων
9 προστεταχέναι τὸν βασιλέα ,
10 ∼παρασταθ̣ή̣τωι∽παρασταθήτω πλοῖον παραχρῆμα .
11 S-4 ἔρρωσο . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους λε|num:35| Παχὼν γ|num:3| .