Sematia

p.gen.2.88.xml

TM: 78259HGV: 78259Date: -124 – -123Place: unbekannt

1 m1 S-1 [Ἀπολ]λών̣[ιος]Ἀπολλώνιος |gap:?|
2 |gap:?|χ̣ίαι|gap:?|χίαι τῶν |gap:?|
3 |gap:?| ι̣|gap:?|ι|gap:?|
4 Ψε̣νιμούθηιΨενιμούθηι ∼[Τ]ε̣ῶτι∽Τεῶτος χαίρειν .
5 S-2 ἀπέχω παρὰ [σο]ῦσοῦ τὴν καρπεία[ν]καρπείαν
6 τῶν διδομ̣[ένων]διδομένων [εἰς]εἰς τ̣ὸ̣ντὸν
7 ἴδιον λό̣γ̣ο̣ν̣λόγον τ̣ο̣ῦ̣τοῦ β̣ασιλέωςβασιλέως
8 τοῦ μζ|num:47| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:2|
9 διὰ Νοσφυν|gap:3|θρου καὶ
9-10 ἀφεί∤μην|gap:?|
10 |gap:?| |gap:?||gap:4||gap:4|
11 ων|gap:1||gap:?| |gap:?| |gap:?||gap:3|
11-12 [ἀ]ποσ̣[τελλό]∤μεθαἀποστελλό∤μεθα
12 ὑμῖν |gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|των|gap:2|
13 |gap:4||gap:?||gap:2| |gap:2|