Sematia

p.fuad.i.univ.15.xml

TM: 33402HGV: 33402Date: 301 – 400Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 |gap:?|η̣σ̣ται|gap:?|ησται απ̣|gap:1||gap:4||gap:1|απ|gap:1||gap:4||gap:1| τῆς ἐπιγραφείσης
1-2 προβα∤[τ]προβα∤τ
2 |gap:?||gap:1|ς τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ἐ̣π̣είκτουἐπείκτου κω̣μ̣ά̣ρχαιςκωμάρχαις Παείμεως χαίρειν
3 ελ̣ειελει τ̣ο̣ῖςτοῖς τ̣ετε κ̣α̣ὶ̣καὶ νῦ̣ννῦν |gap:4||gap:1| χο̣ι̣ρ̣ειουχοιρειου ἐπὶ δικαίας τ̣ῆ̣ς̣τῆς ταπ|gap:1|
4 καὶ τὰ ❨παραδοθ(έντ…)❩παραδοθέντ… διαδόταις ἄλλα̣ἄλλα ὁλκῆς τάλαν̣τ̣ατάλαντα τρί̣ατρία μναῖ
5 τεσσ̣[α]ρ̣ά̣κοντατεσσαράκοντα ❨γ(ίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα γ|num:3| μ|gap:3| |gap:1| |gap:?|
6 μέρο[ς]μέρος μ̣ο̣υ̣μου καὶ ἀποχὰς ερ̣|gap:?|ερ|gap:?|
7 ἐπεὶ τοῖς̣τοῖς καταπ̣ε̣μφθε̣ίσης̣καταπεμφθείσης |gap:2| |gap:?|
8 ἐπὶ τ̣|gap:?|τ|gap:?| |gap:4||gap:4||gap:4||gap:?|
1 |gap:?|