Sematia

p.fouad.88.xml

TM: 37233HGV: 37233Date: 501 – 600Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |g:stauros| |g:chirho| καὶ νῦν τῆς εὐκαιρίας δραξάμενος τοῦ γραμματηφόρου μονάζοντος
2 κατερχομένου μετὰ τῶν γραμμάτων τοῦ ὁσιοτάτ̣ουὁσιοτάτου ἀββᾶ Ἀνδρέου
3 πρὸς τὴν ⋰ὑ⋱μετέρανὑμετέραν πατρικὴν ἁγιοσύνην , 〚γε|gap:3|φ|gap:1|〛γε|gap:3|φ|gap:1| γέγραφα πρῶτον μὲν
4 προσκύνων καὶ προσφθεγγόμενος αὐτήν , ἔπειτα δὲ καὶ παρακαλῶ
5 μνησθῆναι τῆς ἐμῆς βραχύτητος ἐν ταῖς πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῆς
6 εὐπροσδέκτοις λιταῖς . S-2 ἔγνων γὰρ καὶ νῦν , πρὸς τὴν δύναμιν τῶν
7 ⋰ὑ⋱μετέρωνὑμετέρων γραμμάτων , τὸ σταθερὸν καὶ ἀμετακίνητον τῆς
8 ⋰ὑ⋱μετέραςὑμετέρας ἀγαθῆς προαιρέσεως εἰς ἐμέ , τὸν ἐλάχιστον αὐτῆς ἀδελφὸν
9 καὶ υ⋰ἱ⋱όνυἱόν , καὶ παρακαλῶ αὐτὴν ταύτην βεβαίαν ἔχειν μέχρι παντός ·
10 S-3 ἐπειδή ο⋰ὐ⋱οὐ μετρίως δέομαι ο⋰ὐ⋱οὐ μόνον τῶν ⋰ὑ⋱μετέρωνὑμετέρων εὐχῶν ἀλλὰ καὶ
11 συγκροτήσεως ⋰ὑ⋱μετέραςὑμετέρας οὐκ ὀλίγης . S-4 |g:stauros| ἀσπάζομαι δὲ τόν τε
12 θεοφιλέστατον κοινὸν πατέρα , καὶ τὴν κοσμιωτάτην κοινὴν μητέρα ,
13 καὶ πάντας τοὺς σὺν ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ἐν ❨Κ(υρί)❩ῳΚυρίῳ , ❨δέσπ⸌ο⸍(τα)❩δέσποτα θεοφιλέστατέ μου πάτερ . S-5 |g:stauros|
14 |g:stauros| Φαμενὼθ γ|num:3| |g:stauros|
1 |g:stauros| ❨δεσπ⸌ό⸍(τῃ)❩δεσπότῃ ἐμῷ ὡς ❨ἀληθ(ῶς)❩ἀληθῶς τὰ πάντα ❨θεοφιλε(στάτῳ)❩θεοφιλεστάτῳ ❨(καὶ)❩καὶ ❨ἁγιωτ(άτῳ)❩ἁγιωτάτῳ πατρὶ ❨π(νευματι)κῷ❩πνευματικῷ ἀββᾶ Γεωργίῳ , ❨προεστ(ῶτι)❩προεστῶτι ❨Μετ(ανοίας)❩Μετανοίας
2 |g:stauros| Ἰωάννης , ❨ἐλάχ(ιστος)❩ἐλάχιστος .