Sematia

p.fouad.87.xml

TM: 37232HGV: 37232Date: 501 – 600Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |g:stauros| |g:chirho| κατὰ τὴν δευτέραν τοῦ παρόντος μηνὸς ⊢Φαμενὼθ⊣Φαμενὼθ
2 κατέλαβεν τὸν ὅρμον τοῦ μοναστηρίου Ἀφροδιτοῦς ❨μεγαλοπρ(επέστατος)❩μεγαλοπρεπέστατος
3 κόμες ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης , πέμψας μοι γράμματα τῆς σῆς θεοφιλοῦς εὐτεκνίας ,
4 καὶ ἐκ τούτων γνοὺς τὴν ῥῶσιν αὐτῆς , ἐδόξασα τὸν δεσπότην Θεὸν ·
5 S-2 προετρεψάμην δὲ τὴν αὐτοῦ μεγαλοπρέπειαν ἀνελθεῖν εἰς τὰ
6 μοναστήρια καὶ ἐπισκέψασθαι τὴν τούτων διοίκησιν . S-3 οὐκ|g:apostrophe| ὑπέσχετο
7 τέως τοῦτο ποιῆσαι , ∼ἀλ|g:apostrophe|ʼ∽ἀλλʼ ὅμως ὡς ἐξήλθαμεν τῇ τρίτῃ ἕωθεν
8 εἰς τὸ κτῆμα τὸ λεγόμενον Περνίς , ∼μετ|g:apostrophe|εστειλάμην∽μετεστειλάμην αὐτὸν ἐκεῖσε ,
9 ὀφείλων διαλεχθῆναι αὐτῷ τὰ εἰκότα ἰδιαζόντως πρὸ τοῦ ἀνάπλου
10 ἡμῶν , καὶ φθασάσης τῆς αὐτοῦ μεγαλοπρεπείας , ∼κατέλαβαν∽κατέλαβον καὶ
11 οἱ εὐλαβέστατοι ἀδελφοὶ τοῦ μοναστηρίου Στρατονικίδος ,
11-12 κατα∤κράζοντες
12 Ἰερημίου τοῦ προεστῶτος , καὶ λέγοντες μυρίας βίας
13 περὶ τῆς ἀνατροπῆς τοῦ μοναστηρίου , περί τε τῶν τούτου χρεῶν
14 ἐπὶ τοῦ χρόνου τῆς διοικήσεως αὐτοῦ , καὶ ἀκούσας αὐτὸς ❨μεγαλοπρ(επέστατος)❩μεγαλοπρεπέστατος
15 ἀνὴρ τὰ παρʼ αὐτῶν λεχθέντα , μάλιστα ὅτι οὐκ|g:apostrophe| ὑπάρχει σήμερον
16 τῷ μοναστηρίῳ ἐκείνῳ εἷς|num:1| ξέστης ἐλαίου , καὶ ἓν|num:1| κνίδιον οἴνου ,
17 καὶ δέκα|num:10| ἀρτάβας σίτου ἠγανάκτησεν πάνυ κατὰ τοῦ αὐτοῦ Ἰερημίου ,
18 καὶ οὐ συνεχώρησεν αὐτὸν ἀνελθεῖν μεθʼ ἡμῶν ἕως τῆς β̣α̣ν̣(…)βαν… |g:stauros| ,
19 ἀλλὰ ἀφῆκεν ἐν τῷ μοναστηρίῳ Ἀφροδιτοῦς , ἄχρι ἀποθέσεως
20 τῶν λόγων αὐτοῦ σὺν Θεῷ μετὰ τὴν διοίκησιν τοῦ πρώτου ❨μοναστηρ(ίου)❩μοναστηρίου
21 τῆς β̣α̣ν̣(…)βαν… . S-4 λοιπάζεται γὰρ λόγος αὐτοῦ τετρακοσία|num:400| νομίσματα
22 μικρῷ πρός , ὑπὲρ μόνης τῆς διοικήσεως τοῦ μοναστηρίου
23 ἑνὸς|num:1| ἐνιαυτοῦ τῆς πρώτης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτιῶνος)❩ἰνδικτιῶνος , χωρὶς τῶν ἄλλων χρεῶν
24 τῶν ∼δανιστῶν∽δανειστῶν συντείνοντων εἰς ἕτε[ρ]αἕτερα τριακόσια ∼❨δεκατέσαρ(α)❩∽|num:310|δεκατέσσαρα|num:310| ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα
25 καὶ κατʼ αὐτὴν ἡμέραν ἀντεπ[έ]ρασενἀντεπέρασεν μετὰ τῶν ❨θεοσεβεστ(ά)τ(ων)❩θεοσεβεστάτων
26 ἀδελφῶν ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου , Ἀγαθοῦ , Φοιβάμμωνος , βουλόμενος ἅμα αὐτοῖς
27 β̣ε̣ρ̣ε̣τ̣ο̣ι̣ς̣βερετοις προλαβεῖν ἐπὶ τὴν Ἀντινόου , καὶ πρὸς εἴδησιν τῆς
28 ⋰ὑ⋱μετέραςὑμετέρας θεοφιλοῦς εὐτεκνίας ταῦτα γέγραφα , ἀνέρχεται δὲ
29 μεθʼ ἡμῶν Ἰερημίας , προεστὼς τοῦ μοναστηρίου Ἀφροδιτοῦς
30 ἕως τῆς Ἀντινόου . S-5 ἀσπάζομαι πρὸ πάντων τὴν σὴν ἀδελφικὴν
31 θεοφιλίαν ἐν Κυρίῳ , μετὰ πάντων τῶν των{των} σὺν αὐτῇ καὶ ∼❨ἀγαπούντω(ν)❩∽ἀγαπώντων
32 αὐτὴν ἀδελφῶν . S-6 οἱ σὺν ἐμοὶ ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ ·
33 S-7 τὸ μοναστήριον τ̣α̣ν̣τ̣ω̣ν̣ακαλῶςταντωνακαλῶς κεῖται . S-8 |g:stauros| Φαμενὼθ γ|num:3| , ❨ἰνδ(ικτιῶνος)❩ἰνδικτιῶνος β|num:2| .
34 S-9 μὴ ∼ὀλιγορήσῃ∽ὀλιγωρήσῃ δὲ ὑμετέρα θεοφιλία κατὰ τοῦ ❨γραμματηφόρο(υ)❩γραμματηφόρου ·
35 S-10 ἐπειδὴ ἐκράτησα αὐτὸν ἐνταῦθα ἄχρι παρουσίας τοῦ ❨μεγάλ(ου)❩μεγάλου ❨κόμι(τος)❩κόμιτος ,
36 καὶ εἶθʼ|g:apostrophe| οὕτως ἀπέλυσα αὐτὸν πρὸς ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς |g:stauros|
1 |g:stauros| τῷ τ̣ὰτὰ ❨πάντ(α)❩πάντα ❨θεοφιλε(στάτῳ)❩θεοφιλεστάτῳ ❨πν(ευματ)ικῷ❩πνευματικῷ ⋰ὑ⋱ιῷὑιῷ ἀββᾶ Γεωργίῳ ❨πρ⸢ο⸣εστ(ῶτι)❩προεστῶτι ,
2 |g:chirho| ❨ἀββ(ᾶ)❩ἀββᾶ Ἀνδρέας ἐλεεινός .