Sematia

c.ep.lat.142.xml

TM: 27081HGV: 27081Date: 101 – 125Place: Alexandria

1 m1 S-1 Claudius Terentianus C̣ḷạụḍ[i]ọClaudio Tiḅeri[ano]Tiberiano
1-2 [pa]∤tripa∤tri
2 suo ∼ed∽et domino plur[ima]mplurimam sal[utem]salutem
3 ante omniạomnia ọptoopto te bene [val]erevalere ∼que∽quae m[ihi]mihi [ma]ma
4 xime voṭ[a]vota [su]ntsunt sciạ[s]scias [me]me [p]ạterpater a[ccepisse]accepisse
5 res quas ∼mi∽mihi misisti per |gap:1||gap:3|ium Th|gap:1||gap:4|
6 vetranum et per NumesianuṃNumesianum |gap:4||gap:3|
7 et palliolum et ago tibi gratias q̣uodquod me ḍigṇ[um]dignum
8 habuisti ∼ed∽et ∼sequrum∽securum fecisti mịṣịmisi [ti]bitibi pater per
9 Martialem ∼imboluclum∽involucrum concosu[tu]mconcosutum in quo
10 habes ∼amicla∽amicula par ∼unu∽|num:1|unum|num:1| amictoriạamictoria [pa]rpar ∼unu∽|num:1|unum|num:1|
10-11 saba∤na
11 par ∼unu∽|num:1|unum|num:1| saccos par ∼unu∽|num:1|unum|num:1| ⸢ẹ[t]⸣et ∼sṭṛ[a]glum∽stragulum ∼lini[u]∽linesum
12 emeram ∼aute∽autem illuc ∼con∽cum ∼culcitam∽culcita et ∼pulbinọ∽pulvino
13 et me ∼iacentem∽iacente in liburna sublata ∼ṃi∽mihi s[unt]sunt
14 et ∼abes∽habes in ∼imboluclum∽involucrum amictorium
14-15 ∼sịngla∤re∽singula∤re
15 ∼hunc∽hoc tibi mater mea misit [e]tet acc̣ịpiạsaccipias
16 caveam ∼gallinaria∽gallinariam in qua ha[bes]habes sunṭhes|gap:2|sunthes|gap:2|
17 ∼vitriae∽vitrias et phialas quinarias p[ar]par ∼[u]nu∽|num:1|unum|num:1| et
17-18 ca∤lices
18 paria sex|num:6| et chartas sc[holare]ṣscholares d[u]ạṣ|num:2|duas|num:2|
19 et in charta atramentum et c̣ạḷamoscalamos q̣[u]ị[nq]ụẹ|num:5|quinque|num:5|
20 et panes Alexandrinos viginṭi|num:20|viginti|num:20| rogo te [p]ạ[t]ẹṛpater
21 ∼ud∽ut contentus sis ista m[o]domodo si non ∼ia[c]uisse∽iacuissem
22 ∼speraba∽sperabam me ∼pluriam∽plura tibi ∼missituruṃ∽missurum [et]et
23 ∼itarum∽iterum spero si vixero rogo te pater si
23-24 ṭị∤biti∤bi
24 videbitur ut mittas mihi inde caligas cori
25 ∼subtalare∽subtalares ∼ed∽et udones par caligae autem
25-26 nucl[e]a∤taenuclea∤tae
26 nugae sunt bis me ∼im∽in ∼mensem∽mense calcio
27 et rogo ut ∼mi∽mihi mittas ∼dalabram∽dolabram ∼ea∽eam q[u]amquam
28 ∼mi∽mihi misisti optionem ∼illan∽illam ∼mi∽mihi
28-29 ab[s]tu∤lisseabstu∤lisse
29 sed gratias illi ag[o]ago [me]ḷịọṛeṃmeliorem
29-30 ạḷ∤ịạal∤ia
30 ∼mi∽mihi praestat ∼ed∽et praeterea ọṛọoro [et]et
31 [rogo]rogo ṭete p[ater]pater [u]tut contiṇ[uo]continuo [mih]ịmihi
32 [resc]rib[as]rescribas [de]de ∼ṣaluṭem∽salute ∼t[ua]ṃ∽tua
33 ṭẹte ḥạ[b]erehabere ∼bọ[na]∽bonam reac̣cept[a]reaccepta [s]olsol
34 licitus suṃsum autem de vịc̣[e]vice ịṇin ∼do∽domo
35 ∼nese∽nisi mihi rescribas et si deus
36 ∼volueret∽voluerit spero ṃeme frugaliter
37 ∼[v]ic̣ịturum∽victurum et in cohortem
38 [tra]ṇsferritransferri hic a[ut]ẹmautem ∼sene∽sine aer[e]aere
39 [ni]hilnihil fiet neque epistulae
39-40 ∼com∤ṃandaticiae∽com∤mendaticiae
40 nihil ∼valunt∽valent ∼nesi∽nisi
41 si qui sibi ∼aiutaveret∽adiutaverit rogo pater
42 ∼ud∽ut continuo mihi rescribas
43 ∼eḍ∽et [sci]asscias Carpum hic errasse ∼ed∽et
44 ∼ịṇṿ[e]ṇtus∽inventum ∼est∽esse Dios in legione
45 et a[cce]p̣isseaccepisse me p̣rọpro ịḷloillo ❨(denarios)❩denarios VI|num:|
46 sal[u]tatsalutat te mater mẹạmea ∼ed∽et pater
47 ∼eḍ∽et fratres mei et scias domo
47-48 per∤b[e]neper∤bene
48 omnia recte esse ṣal[u]tasaluta
49 ∼aprodisia∽Aphrodisiam ẹṭet ∼isituchen∽Isitychen sal[ut]asaluta
49-50 Ar∤rium
50 centurionem ∼con∽cum suịssuis ∼ed∽et
51 Saturninum ∼scriba∽scribam ∼con∽cum suis
52 et Capitonem ∼centurione∽centurionem ∼con∽cum
53 [s]ụ[i]ssuis et Cassium optionem ∼con∽cum suis
54 [et]et ∼[t]urranium∽Turannium op̣tionemoptionem ∼con∽cum suis
55 [et]et [Sal]ḷụstiumSallustium ∼con∽cum [s]ụissuis et
55-56 Teren∤ṭịụṃTeren∤tium
56 gubernatoreṃgubernatorem [e]tet ∼frontone∽Frontonem
57 ∼con∽cum suis et Sempronium
57-58 ∼hita∤lịcum∽Ita∤licum
58 et ∼puplicium∽Publicium et ∼severinu∽Severinum
59 ẹṭet ∼mar[c]ellu∽Marcellum ∼collega∽collegam tuum et
60 ḶụciumLucium saluta Serenum ∼scriba∽scribam
61 ∼[co]ṇ∽cum suis saluta omnes
61-62 contu∤bernales
62 ∼nostrous∽nostros
63 vale mihi
64 bene valere te opto mult[i]ṣmultis annis
65 felicissime ∼im∽in perpetuo ❨val(e)❩vale
66 [Claudius]Claudius TerentianụṣTerentianus ClauḍịọClaudio Ṭịḅ[eriano]Tiberiano
67 |gap:?||gap:3| Terentianus
68 [tr]ạḍ[e]trade C̣[l]ạ[ud]ịọClaudio Ṭ[iberian]ọTiberiano p[at]ṛịpatri
69 a Claudio Terentiano fịḷịọfilio