Sematia

p.fouad.49.xml

TM: 11192HGV: 11192Date: 100 – 100Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 〚ἔτους〛ἔτους 〚τρίτου〛τρίτου 〚Αὐτοκρά[τορος]〛Αὐτοκράτορος 〚[Καίσαρ]ος〛Καίσαρος 〚Νέρουα〛Νέρουα 〚Τραιανοῦ〛Τραιανοῦ 〚Σεβαστ[οῦ]〛Σεβαστοῦ 〚Γερμανικ[οῦ]〛Γερμανικοῦ
2 〚μηνὸς〛μηνὸς 〚Φαμενὼθ〛Φαμενὼθ 〚⊢ιγ⊣|num:13|〛ιγ|num:13| 〚ἐ[ν]〛ἐν 〚[Τεβτύνει]〛Τεβτύνει 〚[τῆ]ς〛τῆς 〚Πολέμωνος〛Πολέμωνος 〚μερίδος〛μερίδος 〚τοῦ〛τοῦ
2-3 〚Ἀρσινο∤είτου〛Ἀρσινο∤είτου
3 〚νομοῦ〛νομοῦ 〚.〛. S-2 〚ὁμολ[ογεῖ]〛ὁμολογεῖ 〚[Πετο]σῖρις〛Πετοσῖρις 〚Ψοίφιος〛Ψοίφιος 〚,〛, 〚Πέρσης〛Πέρσης 〚τῆς〛τῆς 〚ἐπιγονῆς〛ἐπιγονῆς 〚,〛,
4 〚ὡς〛ὡς 〚ἐτῶν〛ἐτῶν 〚τεσσεράκοντα〛〚|num:40|〛τεσσεράκοντα|num:40| 〚|gap:?|〛|gap:?| 〚∼[οὐλ]ηι∽〛οὐλὴ 〚ἀντικνημίωι〛ἀντικνημίωι 〚δεξιῶι〛δεξιῶι
4-5 〚Ἁρποχρα∤τίωνι〛Ἁρποχρα∤τίωνι
5 〚Κρονίωνος〛Κρονίωνος 〚ὡ[ς]〛ὡς 〚[ἐτῶν]〛ἐτῶν 〚[τεσσε]ράκοντα⧼|num:40|〛τεσσεράκοντα⧼|num:40| 〚,〛, 〚∼οὐληι∽πήχει〛οὐλὴπήχει 〚δεξιῶι〛δεξιῶι 〚,〛,
5-6 〚∼ἔ∤χιν∽〛ἔ∤χειν
6 〚παρὰ〛παρὰ 〚τοῦ〛τοῦ 〚Ἁρποχ[ρατίωνος]〛Ἁρποχρατίωνος 〚[π]αραχρῆμα〛παραχρῆμα 〚διὰ〛διὰ 〚χειρὸς〛χειρὸς 〚ἐξ〛ἐξ 〚οἴκου〛οἴκου
7 〚χρῆσιν〛χρῆσιν 〚ἀργυρίου〛ἀργυρίου 〚κεφαλ[αίου]〛κεφαλαίου 〚[δραχ]μὰς〛δραχμὰς 〚διακοσίας〛διακοσίας 〚τεσσεράκοντα〛τεσσεράκοντα
8 〚∼ὀκτὼι∽〛〚|num:248|〛ὀκτὼ|num:248| 〚ἐντόκους〛ἐντόκους 〚[καὶ]〛καὶ 〚[ἐπάναγκ]ον〛ἐπάναγκον 〚τὸν〛τὸν 〚ὁμολογοῦντα〛ὁμολογοῦντα 〚Πετοσῖριν〛Πετοσῖριν
9 〚∼ἀποδώσιν∽〛ἀποδώσειν 〚τῶι〛τῶι 〚Ἁρπο[χρατίωνι]〛Ἁρποχρατίωνι 〚[τὰς]〛τὰς 〚τῆς〛τῆς 〚χρήσεως〛χρήσεως 〚ἀργυρίου〛ἀργυρίου 〚κεφαλαίου〛κεφαλαίου
10 〚δραχμὰς〛δραχμὰς 〚διακοσίας〛διακοσίας 〚[τεσσεράκοντα]〛τεσσεράκοντα 〚∼ὀκτώι∽〛〚|num:248|〛ὀκτώ|num:248| 〚ἐν〛ἐν 〚μηνὶ〛μηνὶ 〚Ἐπεὶφ〛Ἐπεὶφ 〚τοῦ〛τοῦ 〚ἐνεστῶτος〛ἐνεστῶτος
11 〚τρίτου〛τρίτου 〚ἔτους〛ἔτους 〚Αὐτοκράτορ[ος]〛Αὐτοκράτορος 〚[Καίσαρος]〛Καίσαρος 〚Νέρουα〛Νέρουα 〚Τραιανοῦ〛Τραιανοῦ 〚Σεβασ[τοῦ]〛Σεβαστοῦ 〚Γερμανικοῦ〛Γερμανικοῦ
12 〚|gap:4||gap:2||gap:3||gap:4||gap:?||gap:2|〛|gap:4||gap:2||gap:3||gap:4||gap:?||gap:2| 〚τῶι〛τῶι 〚Ἁρποχρατίωνι〛Ἁρποχρατίωνι 〚διὰ〛διὰ 〚χειρ[ὸς]〛χειρὸς 〚|gap:?|〛|gap:?|
13 〚κριθῆς〛κριθῆς 〚ἀρτάβαις〛ἀρτάβαις 〚τρι|gap:?|ρ̣〛τρι|gap:?|ρ 〚|gap:3|〛|gap:3| 〚χοινικείωι〛χοινικείωι 〚∼Τεβτύνι∽〛Τεβτύνει 〚ἅπαντ[α]〛ἅπαντα 〚|gap:?|〛|gap:?|
14 〚ἀποδότω〛ἀποδότω 〚ὁ〛 〚Πετοσ[ῖρις]〛Πετοσῖρις 〚[ἄνευ]〛ἄνευ 〚[πάσ]ης〛πάσης 〚ὑπερθέσεως〛ὑπερθέσεως 〚·〛· S-3 〚ἐὰν〛ἐὰν 〚δὲ〛δὲ 〚μὴ〛μὴ 〚ἀποδῶι〛ἀποδῶι
15 〚καθὰ〛καθὰ 〚γέγραπται〛γέγραπται 〚,〛, 〚ἐξέσ[ται]〛ἐξέσται 〚[τῶι]〛τῶι 〚[Ἁρποχρα]τίωνι〛Ἁρποχρατίωνι 〚καρπίζεσθαι〛καρπίζεσθαι 〚ἀπὸ〛ἀπὸ 〚τ̣ο̣ῦ̣〛τοῦ 〚ι|gap:?|〛ι|gap:?|
16 〚τετάρτου〛τετάρτου 〚|gap:2||gap:?|〛|gap:2||gap:?| 〚|vac:?|〛|vac:?| 〚ε|gap:1|ν̣τ̣α〛ε|gap:1|ντα 〚τῶν〛τῶν 〚ἀναγραφομένων〛ἀναγραφομένων 〚εἰς〛εἰς 〚[τὸν]〛τὸν 〚|gap:?|〛|gap:?|
17 〚Πετοσῖριν〛Πετοσῖριν 〚|gap:?||gap:2|λικη̣ς̣|gap:?||gap:2|ωι〛|gap:?||gap:2|λικης|gap:?||gap:2|ωι 〚|gap:4|〛|gap:4| 〚κ̣ρ̣ιτωνος〛κριτωνος 〚προσγει̣τ̣ν̣ι̣|gap:?|〛προσγειτνι|gap:?|
18 〚|gap:?||gap:3|λειας〛|gap:?||gap:3|λειας 〚τῶν〛τῶν 〚προκιμένων〛προκιμένων 〚μέχρι〛μέχρι 〚τῆς〛τῆς
19 〚∼ἀποδώσεως∽〛ἀποδόσεως 〚|gap:4|〛|gap:4| 〚παρ|gap:?|〛παρ|gap:?| 〚πάντων〛πάντων 〚δημοσίων〛δημοσίων 〚ων|gap:?|〛ων|gap:?|
20 |gap:?_lines|