Sematia

p.fouad.40.xml

TM: 11189HGV: 11189Date: 35 – 35Place: Tebtynis? (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους δευτέρου καὶ εἰ[κοστοῦ]εἰκοστοῦ [Τιβερίου]Τιβερίου
2 Καίσαρος Σεβαστ[ο]ῦ̣Σεβαστοῦ [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [,], [Περιτίου]Περιτίου
3 ιδ|num:14| , ∼Χοιακι∽Χοίακ ιδ|num:14| , ἐ[ν]ἐν [Εἱμέραι]Εἱμέραι [κώμηι]κώμηι [τῆς]τῆς
3-4 [Πο]∤λέμωνοςΠο∤λέμωνος
4 μερίδος τ[οῦ]τοῦ [Ἀρσινοίτου]Ἀρσινοίτου [νομοῦ]νομοῦ [·]·
5 S-2 Ἐμίσθωσε̣[ν]Ἐμίσθωσεν [Λ]έω[ν]Λέων [Πετεήσιος]Πετεήσιος [,],
5-6 [Πέρ]∤σηςΠέρ∤σης
6 τῆς ἐπιγον̣ῆ̣ςἐπιγονῆς ὡ[ς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:?|
6-7 [οὐ]∤λὴοὐ∤λὴ
7 ∼μετόπωι∽μετώπῳ ἐκ̣ἐκ [δεξιῶν]δεξιῶν [τῶι]τῶι [δεῖνα]δεῖνα |gap:?|⊰-⊱|gap:?|-
8 ώτους ❨ὡ(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| οὐλὴ πή̣χ̣[ει]πήχει |gap:?|
8-9 [μεμισ]∤θωκέναι{μεμισ∤θωκέναι}
9 αὐτῶι{αὐτῶι} τὴ̣[ν]τὴν [ὑπαρχοῦσαν]ὑπαρχοῦσαν
9-10 [αὐ]∤τῶιαὐ∤τῶι
10 Λέωνει περὶ τὴ[ν]τὴν [προκειμένην]προκειμένην
11 κώμην Εἱμ[έρ]α̣νΕἱμέραν γῆ̣[ν]γῆν [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν |gap:?| [ἢ]
11-12 [ὁ]∤σῶνὁ∤σῶν
12 ἐὰν ὦσι ἐν μ̣[ιᾶι]μιᾶι [σφραγῖδι]σφραγῖδι
13 εἰς τὸ [ἐ]ν̣εστ[ὸς]ἐνεστὸς δ[ευτέρον]δευτέρον [καὶ]καὶ [εἰκοστὸν]εἰκοστὸν
14 ∼ἔτους∽ἔτος Τιβερίου [Κ]αί[σαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
15 ∼ἐσπαρμενα∽ἐσπαρμένην σύν̣[φυτον?]σύνφυτον |gap:?| [εἰς]εἰς
15-16 [χόρ]∤τουχόρ∤του
16 σπορὰν καὶ κοπ̣[ὴν]κοπὴν [καὶ]καὶ [ξηρασίαν]ξηρασίαν
17 εἰς τὸ ἐνεστὸς δεύ[τερον]δεύτερον [καὶ]καὶ
17-18 [εἰκοσ]∤τὸνεἰκοσ∤τὸν
18 ∼ἔτους∽ἔτος Τιβερίο[υ]Τιβερίου [Καίσαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [,],
19 καὶ ἀπέχει π[α]ρὰπαρὰ τ[οῦ]τοῦ [μεμισθωμένου]μεμισθωμένου [τὴν]τὴν
20 συνκεχωρημέν̣[ην]συνκεχωρημένην [τιμὴν]τιμὴν [πᾶσαν]πᾶσαν
21 τοῦ |gap:1||gap:1| ὡ̣ςὡς |gap:1||gap:1|α̣ς̣|gap:1||gap:1|ας |gap:?| [παραχρῆμα]παραχρῆμα
22 διὰ χε̣[ιρ]ὸςχειρὸς ἐξ̣ἐξ [οἴκου]οἴκου [καὶ]καὶ [βεβαιώσει]βεβαιώσει [ὁ]
22-23 [Λέ]∤ωνΛέ∤ων
23 τὴν μί̣[σ]θ̣[ωσιν?]μίσθωσιν [ταύτην?]ταύτην [καθαρὰν?]καθαρὰν
24 ἀπὸ δημοσίων [τελεσμάτων]τελεσμάτων [πάντων]πάντων
25 καὶ παντὸς εἴδους . m2 S-3 Λ̣[έων]Λέων
26 Πετεή̣σ̣ι̣ο̣[ς]Πετεήσιος [ὁ]μ̣[ολογῶ]ὁμολογῶ
27 ∼μεμι[σ]θ̣οκέν̣αι∽μεμισθωκέναι τὴ[ν]τὴν [ἐμαυτοῦ]ἐμαυτοῦ [περὶ]περὶ |gap:?|
28 Εἱμέραν γῆν ∼ἀρουρο̣͂[ν]∽ἀρουρῶν |gap:?| [εἰς]εἰς [χόρτου]χόρτου
29 σπορὰν καὶ κοπὴν <καὶ>καὶ ξ[ηρασίαν]ξηρασίαν [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ
29-30 ∼ε∤νοστὸς∽ἐ∤νεστὸς
30 ∼δεύ̣δερον∽δεύτερον [καὶ]καὶ [εἰκοστὸν]εἰκοστὸν
31 ἔτους Τιβερίου Καί[σαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
32 καὶ ∼ἀπεχο∽ἀπέχω τὴ̣ντὴν τιμ[ὴν]τιμὴν |gap:?|
33 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:3||gap:?|
34 ∼κ̣α̣θὸ̣ς∽καθὼς πρ̣ό̣[κειτ]α̣ιπρόκειται π|gap:?|
35 κε̣κ̣ον̣|gap:?|κεκον|gap:?|
36 |gap:4|π|gap:?|