Sematia

c.ep.lat.141.xml

TM: 27080HGV: 27080Date: 101 – 125Place: Alexandria

1 m1 S-1 Claudius [T]er[en]tianusTerentianus Claudio Tiberiano domino et patri ∼karissimo∽carissimo
2 plurimam salutem
3 an[te]ante [omn]iaomnia op[to]opto [te]te fortem et h[i]laremhilarem [e]tet ∼salvom∽salvum mihi esse cum nostris
3-4 om∤n[ibus]om∤nibus
4 quotị[en]ṣquequotiensque autẹ[m]autem [a]a [t]ẹte habe[o]habeo ∼[no]vom∽novum mihi bene est scias me pater
4-5 accepis∤[se]|gap:6|accepis∤se|gap:6|
5 ∼[ana]ḅoḷadum∽anaboladium et tun[ica]mtunicam et pannos braciles et ab Nepotiano pau
6 |gap:10| [a]a [s]p̣ẹspe ạṃạṛ[a]amara ∼[p]ạṛp̣ạ[tum]∽palpatum [t]utu autem dedisti illi ∼aspros∽asperos pervenies
7 [optatissimus]|gap:4||gap:1|optatissimus|gap:4||gap:1| mihi [feli]xfelix ạ[d]ad [a]nnumannum optime scis et tu quantum
7-8 col∤[legis][sit]col∤legissit
8 [m]ẹntitusmentitus s[cias]scias ạuteṃautem [ra]pirapi me in Syriam exiturum cum vexillo
9 [et]et [rogavi]rogavi [illum]illum ḍaredare ṃịhimihi [ille]ille aute[m]autem negavit se habere ∼aspros∽asperos ait mihi si
10 n[on]non [mi]mi [redd]asreddas |gap:1||gap:1||gap:1|ri|gap:3||gap:1| referam pa[t]ripatri tuo et nisi quod opus mihi fuit
11 ut |gap:3||gap:1||gap:4||gap:1||gap:2||gap:3||gap:3| reddidi[ss]emreddidissem illi libenter ut reciperes ab
12 illo ṇ[o]ṣtr[um]nostrum ∼[imbol]u[clu]m∽involucrum p̣[ro]b[ave]ṛ[e]probavere se in cl[ass](…)class… ❨A[u]g(ust…)❩August… ❨Alex(andrin…)❩Alexandrin… [et]et Kalaḅ[el]Kalabel
13 et Dẹịpist[us]Deipistus |gap:8|ḥ|gap:1||gap:2||gap:6|uam|gap:8|h|gap:1||gap:2||gap:6|uam s|gap:4|ṇulluss|gap:4|nullus
13-14 [co]ṃputa∤vitcomputa∤vit
14 ∼kasus∽casus sụ[ae]suae ṿ[itae]vitae |gap:3||gap:4||gap:2||gap:1||gap:4| ṇ[e]quẹneque la|gap:1||gap:4| [n]ẹcnec ob [haec]haec
15 Marceḷ[l]ụṃMarcellum [o]diodi qu[on]ị[a]mquoniam nihil mihi p̣ropro dis fuerunt nisi verba
16 null[i]usnullius con[c]ẹpịconcepi ọ[diu]ṃodium et ivi me ọḅ[ic]ẹ[r]ẹobicere [n]avinavi et p̣ẹrper eọseos me probavi in classe
17 ṇene tiḅ[i]tibi pareaṃpaream a spe ạṃạṛ[a]amara ∼paṛp̣a[tum]∽palpatum ṿagarivagari quasi ∼fugitivom∽fugitivum oro et rogo
18 te pater nem[i]nemneminem habeo enim ∼karum∽carum nisi secundum deos te ut
18-19 mit∤ta[s][m]i[h]imit∤tasmihi
19 pe[r]per [V]aleriumValerium gladiu[m]gladium [pu]gnatoriumpugnatorium et l[ance]amlanceam et
19-20 d[o]la∤bramdola∤bram
20 et ∼copla[m]∽copulam et lonchas duas|num:2| quam optimas et byrrum
20-21 casta∤linum
21 et tunicam bra[c]ilembracilem cum bracis meis ut habeam quoniam
22 extri[v]iextrivi tuni[ca]mtunicam antequam me pr[o]baremprobarem in militiam bracae autem
23 novae ∼postae∽positae sunt et si quid missurus es inscribe omnia et
24 signa mihi scribe in e[p]istulaepistula ne ∼quit∽quid mute[t]urmutetur dum adfer
25 tur et si scr[i]besscribes mihi epistulam inscribas in liburna
26 N[e]ptuniNeptuni scias domo nostrae deorum beneficio omnia
27 recte esse [m]isimisi tibi |vac:?| amphoras II|num:| olivarum
28 co[lym]badecolymbade [un]a|num:1|una|num:1| et uṇ[a]|num:1|una|num:1| ṇigrạnigra amphorae istae sunt pares
29 ill[is]illis m[edi]anismedianis [quas]quas misi ex e[i]seis p̣[ote]spotes et has cognoscere rogo et
30 or[o]oro [te]te pa[ter]pater [u]tut eạṣeas aḍad Ḍ[el]ṭaDelta mer[ca]ṭ[o]ṛ[ia]mercatoria ṇavinavi ut em[a]semas et mittas
31 tr[e]ṣ|num:3|tres|num:3| toc[adas]tocadas |gap:6| [a]ḅestabest la|gap:1||gap:6|ṣ|gap:1||gap:1|nila|gap:1||gap:6|s|gap:1||gap:1|ni ut|gap:5|r
32 [salutat]salutat [te]te [mate]ṛmater ṃ[ea]mea ẹ[t]et Ptolemaeus pater meus et fratres mei omnes
33 ṣạ[luta]saluta [et]et [Ap]ḥrọ[disia]ṃAphrodisiam et Isitychen e[t]et |gap:?|
34 |gap:1||gap:11| [S]er[en]umSerenum s[c]ribamscribam et Marcellum collegam tuum et TẹrẹTere
35 [ntium]ntium [collega]mcollegam tuum et omnes contubernales tuos bene valere te opto
36 multis annis cum tuis omnibus
37 vale