Sematia

p.fouad.33.xml

TM: 25717HGV: 25717Date: 1 – 100Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?|ια πάντ̣α̣πάντα κ̣α̣ὶκαὶ περ α|num:1| νεκρο
2 |gap:?|τα ὀφειλόμενα αὐτῇ καὶ
3 |gap:?|τ̣ον|gap:?|τον ἔξω ψιλοῦ τόπου
4 |gap:?| ἐν τοῖς ἀπὸ νότου
4-5 μέρε∤[σι]μέρε∤σι
5 |gap:?| [ἀ]π̣ηντηκὸςἀπηντηκὸς εἰς αὐ̣τὴναὐτὴν
6 |gap:?||gap:1|απ|gap:1||gap:2|τα|gap:?||gap:1|
7 |gap:?|ε̣τευρ|gap:?||gap:1|δεμ̣|gap:?||gap:1|ε|gap:?|ετευρ|gap:?||gap:1|δεμ|gap:?||gap:1|ε
8 |gap:?| [ἀδ]ελφὸνἀδελφὸν |gap:?|μερο|gap:?|
9 |gap:?|τ̣ου|gap:?|σε|gap:?||gap:?|του|gap:?|σε|gap:?|
10 |gap:?|α̣υτη|gap:?|ειητ̣|gap:?|ν̣|gap:?|αυτη|gap:?|ειητ|gap:?|ν
11 |gap:?||gap:1| υσει|gap:?||gap:3|θο|gap:?|ς
12 |gap:?|νκ|gap:1|γ|gap:?||gap:1| σιριο|gap:?|
13 |gap:?||gap:2|μους |gap:1||gap:?||gap:1|ι̣|gap:2|ς|gap:4||gap:3||gap:1||gap:?||gap:1|ι|gap:2|ς|gap:4||gap:3|
14 |gap:?|π̣α̣|gap:?|πα α̣ν̣τ̣ι̣|gap:?|τωναντι|gap:?|των τόκων τῶν περὶ
15 |gap:?|ερεσθα̣|gap:?|ον|gap:?|ερεσθα|gap:?|ον ἐκ τῶν
15-16 καταλιπο∤[μένων]καταλιπο∤μένων
16 |gap:?||gap:1|κα̣ὶ̣|gap:?||gap:1|καὶ ἀδελφῇ , μέρει δὲ καὶ αὐτῷ Σιρίωνι
17 |gap:?|υ̣|gap:?|υ ὀφει[λομένου]ὀφειλομένου αὐτῷ δανείου ὑπὸ Πετο(…)Πετο…
18 |gap:?||gap:1|τωιδ|gap:?||gap:1|υτω πρᾶξις τοῦ
18-19 ἐπι∤|gap:?|
19 [ἡ]μίσουςἡμίσους μέρους τοῦ ἑτέρου ἡμίσους τοῦ ❨δαν(είου)❩δανείου
20 |gap:?|ν οἰκί̣ᾳοἰκίᾳ ἃ̣ [προσ]ενήνεκταιπροσενήνεκται τῇ γυναικὶ
21 |gap:?| [σ]υμβιώ[σε]ωςσυμβιώσεως χρόνωι . S-2 συγχωρε̣ῖ̣συγχωρεῖ
21-22 Ταπε∤[τεῦρις]Ταπε∤τεῦρις
22 [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [ἑαυτῆς]ἑαυτῆς τελευ[τὴν]τελευτὴν ἀπολύεσθαι τὸν ἄνδρα
22-23 Σιρί∤[ωνα]Σιρί∤ωνα
23 τ̣ῆ̣ς̣τῆς ∼ὀ̣φ̣ι̣λ̣ομ[ένης]∽ὀφειλομένης [αὐ]τῇαὐτῇ ὑπ̣ʼὑπʼ αὐ[τοῦ]αὐτοῦ κατὰ συγγραφοδιαθήκην
24 [φερ]νῆςφερνῆς ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ̣|num:500|φ|num:500| [καὶ]καὶ [ἐπίτρ]οπονἐπίτροπον εἶ[ν]αιεἶναι ∼ἀνεγλόγιστον∽ἀνεκλόγιστον τοῦ υἱοῦ ❨Πλού(του)❩Πλούτου
25 [καὶ]καὶ [τ]ῶντῶν καταλιπο[μένω]νκαταλιπομένων μέχρ[ι]μέχρι οὗ εἰς ἡλικίαν ἔλθῃ καὶ οὐδενὶ
26 [ἐξ]έσταιἐξέσται τῶν προγ[εγραμ]μένωνπρογεγραμμένων μεταπορεύεσθαι τὸν Σιρίωνα
27 [καὶ]καὶ ἄλλῳ οὐδενὶ περὶ [τ]ῆςτῆς φε̣ρνῆ[ς]φερνῆς , στέρεσθαι αὐτὸν τῶν
27-28 διατε∤[θει]μένωνδιατε∤θειμένων
28 · S-3 δώσο[υ]σινδώσουσιν δὲ εἰς ταφὴν τῆς Ταπετεύριος τε ❨υἱὸ(ς)❩υἱὸς
29 |gap:?|υτος καὶ ολοι μ̣ι|gap:?|μι|gap:?| ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:1|ϛ̣|num:6||gap:1|ϛ|num:6| · S-4 παρὰ δὲ ταῦτα μὴ οὔσης μηδενὶ ἄλλῳ
30 [ἐ]ξ̣ουσίαςἐξουσίας ἐκποιεῖσθαί τινος τούτων παρὲξ τῶν ❨προγεγραμμέν(ων)❩προγεγραμμένων
31 [καὶ]καὶ τὸ παρὰ ταῦτα πραχθησόμενον ἄκυρον εἶναι , ἔτι δʼ ❨ἀ̣π̣ο̣τίν(ειν)❩ἀποτίνειν
32 [τὸ]ντὸν ἐπελευσόμενον ἢ̣ ἐκποιησόμενόν τινος τούτων τοῖς
33 [π]ρογεγραμμένοι[ς]προγεγραμμένοις [τό]τό τε βλάβος καὶ ἐπίτιμον ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς φ|num:500| καὶ εἰς τὸ ❨δημό(σιον)❩δημόσιον
34 τὰς ἴσας , καὶ μηθὲ[ν]μηθὲν ἧσσον κυρία ὁμολογία .
35 S-5 ❨ὑπογρ(αφῆς)❩ὑπογραφῆς ❨ἀντίγρ(αφον)❩ἀντίγραφον . S-6 Ταπετεῦρις Λ|gap:2|αιτος τέθειμαι τὴν ὁμολογίαν
36 καὶ συγχωρ[ῶ]συγχωρῶ πᾶσι τοῖς προκει[μ]ένοιςπροκειμένοις . S-7 Παυσίριο[ς]Παυσίριος καὶ Σιρίων
37 Πετοσίριος ἐ[πι]γέγραμ̣μαιἐπιγέγραμμαι τῆς̣τῆς γυναικός μου κύριος καὶ ❨εὐδοκ(ῶ)❩εὐδοκῶ
38 πᾶσι . S-8 Σαραπίων Σ̣εύ̣θουΣεύθου ἔγραψ[α]ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν μὴ εἰδότων
39 γράμματα .