Sematia

p.fouad.29.xml

TM: 11188HGV: 11188Date: 224 – 224Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 Αὐρηλίῳ Διδύμῳ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου ❨μερίδ(ος)❩μερίδος
2 παρὰ Αὐρηλίου Ἀμμωνίου Ἥρωνος μητρὸς
3 Θαισᾶτος ἀπὸ κώμης Βακχιάδος . S-2 πρὸ ὀλίγων
4 τούτων ἡμερῶν , τοῦ υἱοῦ μου Σατύρου περὶ
4-5 δυσ∤μὰς
5 ἡλίου ἐξελθόντος εἰς τὸ ∼γεμίσε∽γεμίσαι ὕδωρ εἰς ∼πεῖν∽πιεῖν ,
6 διὰ τὸ ἐν τῇ προκειμένῃ κώμῃ νειλιαῖον ὕδωρ
7 μὴ εἶναι ἀλ̣λ̣ὰἀλλὰ ἀπὸ μακρόθεν γεμίζεσθαι ἀπὸ̣ἀπὸ
7-8 π̣η̣∤γῶνπη∤γῶν
8 , ἔνι̣ο̣ι̣ἔνιοι ἀπὸ τῆς α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς κώμης , οὓς ἀγνοῶ ,
9 λογοποιούμενοι πρὸς ἑαυτούς , ῥίψαντος
10 ἐξ αὐτῶν τινος λίθον , τραυματιαῖος υἱός μου ,
11 ἀπὸ μακρόθεν στήκων , ἐγένετο κατὰ τῆς
11-12 κεφα∤λῆς
12 . S-3 ὅθεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια καὶ ἀξιῶ
13 ἐν καταχωρισμῷ αὐτὰ γενέσθαι ἐνμάρτυρα
14 εἰς τὸ ∼μένιν∽μένειν μοι τὸν λόγον πρὸς τοὺς φανησομένους
15 αἰτίους .
16 S-4 διευτύχει .
17 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Μάρκου Αὐρηλί[ου]Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξάνδρου
18 Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ , Θώθ θ|num:9| .