Sematia

p.flor.3.357.xml

TM: 19378HGV: 19378Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἀπολλώνιος καὶ
1-2 Δίδυ∤μος
2 Ἀπολ(…)Ἀπολ… συσταθεὶς πρὸς
3 τῷ ❨γρα(φείῳ)❩γραφείῳ ❨λιβ(ὸς)❩λιβὸς ❨τοπ(αρχίας)❩τοπαρχίας ∼Ὀξυρυχ∽Ὀξυρυγχίτου $νομοῦ
4 κατεχώρισα τὸ
4-5 προκεί∤μενον
5 συνκολλήσιμον
6 τοῦ ὑπʼ ἐμοῦ τελειωθέντος
7 τῷ Μεσορὴ μηνὶ τοῦ
7-8 ἐν∤εστῶτος
8 ἔτους ❨χρημ(ατισμοῦ)❩χρηματισμοῦ <❨ἡμ(ερῶν)❩>ἡμερῶν ∼α|num:1|∽κα|num:21|
9 ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐν εἰρομένῳ καὶ
9-10 ἀνα∤❨γρα(φῇ)❩ἀνα∤γραφῇ
10 ∼τον∽τὸ ἴσον · S-2 τῷ γὰρ
10-11 αὐ∤τῷ
11 μηνὶ διὰ θ|num:9| ❨ἡ̣(μερῶν)❩ἡμερῶν ο̣ὐκοὐκ ❨ἐτελ(ειώθη)❩ἐτελειώθη .
12 S-3 |vac:?| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιζ|num:17| ❨αὐτοκρατόρ(ων)❩αὐτοκρατόρων
13 καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου
14 Σευήρου εὐσεβοῦς ∼Περτῖνα∽Περτίνακος
15 Ἀραβικοῦ Ἀδιαβηνικοῦ
16 Παρθικοῦ μεγίστου ❨κ(αὶ)❩καὶ
17 Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω[νίνου]Ἀντωνίνου
18 εὐσεβοῦς σεβαστῶν 〚❨κ[(αὶ)]❩〛καὶ
19 〚Πουβλίου〛Πουβλίου 〚Σεπτιμίο[υ]〛Σεπτιμίου
20 〚Γέτα〛Γέτα 〚❨κ(αί)σαρος❩〛καίσαρος 〚σεβαστο[ῦ]〛σεβαστοῦ
21 Θὼθ δ|num:4| .