Sematia

p.flor.1.92.xml

TM: 23586HGV: 23586Date: 84 – 84Place: Hermopolites

1 m1 S-1 Ἡρακλείδης Ταρουτιλλίου Νεοκόσμιος ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Φιλομητ(όρειος)❩Φιλομητόρειος
2 ❨ἀσχολ(ούμενος)❩ἀσχολούμενος τοὺς καταλοχισμοὺς τοῦ ❨Ἑρμοπ(ολίτου)❩Ἑρμοπολίτου Ἑρμαίωι ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨μετόχ(οις)❩μετόχοις
3 ❨γραμ(ματεῦσι)❩γραμματεῦσι ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν . S-2 ἐὰν ❨παράκωντ(αι)❩παράκωνται διὰ τῶν καταλοχισμῶν
4 Διδύμῃ τῇ ❨κ(αὶ)❩καὶ Σοήρει ❨Ἀμμωνίο(υ)❩Ἀμμωνίου περὶ Ψινχανεπτωυ
5 ἐκ ❨το(ῦ)❩τοῦ Διονυσίου ἄρουραι δεκαὲξ τέταρτον , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ιϛ|num:16| δ|num:1/4_tick| ,
6 ❨μεταπ(αράθετε)❩μεταπαράθετε Σαρα̣πιάδιΣαραπιάδι τῇ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Χενεμγε(ῖ)❩Χενεμγεῖ Ἑρμαίου ❨Ἑρμοπ(ολίτιδι)❩Ἑρμοπολίτιδι
7 ἀπὸ ❨ὑπερχρο(νίων)❩ὑπερχρονίων ❨ὑπ(ολόγου)❩ὑπολόγου ❨λαβόντ(ες)❩λαβόντες , τὰς ❨καθηκ(ούσας)❩καθηκούσας ❨οἰκονομί(ας)❩οἰκονομίας ❨οἰκονομ(ήσατε)❩οἰκονομήσατε
8 ὡς ❨καθήκ(ει)❩καθήκει . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους τρίτου Αὐτοκράτορος ❨Κ(αί)σαρος❩Καίσαρος Δομιτιανοῦ
9 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Φαμενὼθ ⊢κθ⊣|num:29|κθ|num:29| .
10 S-4 |gap:4||gap:21||gap:2||gap:1||gap:3||gap:1||gap:1||gap:1|