Sematia

p.flor.1.89.xml

TM: 10965HGV: 10965Date: 260 – 268Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Φλαύιος Ῥοῦφος κρά[τιστ]οςκράτιστος δικαιοδό̣[της]δικαιοδότης
1-2 [διέ]∤πωνδιέ∤πων
2 τὰ μέρη τῆς διοικήσ̣ε̣ω̣ς̣διοικήσεως Ἡ[ρακλείδῃ]Ἡρακλείδῃ
3 σ̣[τ]ρ̣α[τ]η̣[γ]ῷ̣στρατηγῷ Ἀρσινο⋰ί⋱τουἈρσινοίτου χ̣[αίρειν]χαίρειν
4 Πτολεμαίῳ τῷ πεμφθέντι στρατι[ώτῃ]στρατιώτῃ
4-5 [φρον]∤τισονφρον∤τισον
5 [τ]ὰτὰ ἐγκλεισθέντα ὑπὸ Μαξίμ̣[ου]Μαξίμου
5-6 [βενεφι]∤κιαρί[ου]βενεφι∤κιαρίου
6 τ̣ριβούνουτριβούνου κολάσαντος |gap:8|
6-7 [πα?]∤ρ̣[α]δοῦναιπα∤ραδοῦναι
7 καὶ εἴ τινα ἑτέρα ὡς π̣ρ̣ο̣|gap:1||gap:?|προ|gap:1||gap:?|
8 ἂν ἦν αὐτῷ εὐτρεπισθέντα καὶ τα̣[ῦτα]ταῦτα [τῷ]τῷ
9 αὐτῷ στρατιώτῃ παραδοῦναι φρόντι[σον]φρόντισον |gap:5|
10 τὸ καθʼ ἕκαστον πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχω[ν]ἔχων [τὸν]τὸν
11 σεαυ̣το̣ῦ̣σεαυτοῦ κίνδυνον δηλῶσαί μοι
11-12 σπούδα̣∤σονσπούδα∤σον
12 ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸς τὴν παρακομι[δὴν]παρακομιδὴν
13 [τ]ο̣ύτωντούτων [π]λοῖονπλοῖον παρασχεῖν σπούδασον ·
14 S-2 ἐὰν δὲ ∼ἠν∽ αὐτόθι τὸ πλοῖον τὸ Μαξίμου