Sematia

p.flor.1.83.xml

TM: 32139HGV: 32139Date: – Place:

1 m1 S-1 Αὐρήλι[ος]Αὐρήλιος Ἀγαθὸς Δαίμων
2 στρα[τ]ηγὸςστρατηγὸς Ὀξυρυγχίτου
3 ἐξ ἐγκελεύσεως Φλαυίου
4 Εὐδαίμονος τοῦ [κ]ρατίστουκρατίστου
5 ἐπιτρόπου παραγγέλλεται
6 τῷ ὄντι ἐν τῷ νομῷ
6-7 στρατι∤ώτῃ
7 προφάσει τῆς
7-8 κατασπο∤ρᾶς
8 ∼ἐνφανῆ∽ἐμφανῆ ἑαυτὸν
8-9 κατα∤στῆσαι
9 εἰ̣εἰ μὴ τοῦτο
9-10 ποιή∤σειεν
10 ἐντὸς τῶν
10-11 ὁρισθει∤σῶν
11 ὑπʼ αὐτοῦ ἡμερῶν
12 πέντε|num:5| ἀναζητηθέντα
13 αὐτὸν ἀναπεμφθήσεσθαι
14 πρὸς τὸν κράτιστον
14-15 ἐπί∤τροπον
15 Φλαύιο̣νΦλαύιον
15-16 Εὐδαί∤[μονα]Εὐδαί∤μονα
16 |gap:?|