Sematia

p.flor.1.76.xml

TM: 10963HGV: 10963Date: 266 – Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἀτρῆτι ∼μο̣χο∽μονόχωρον α|num:1|
2 Ἀγάμμων ∼μο̣χο∽μονόχωρον α|num:1|
3 Νοῦπις ∼μοχο̣∽μονόχωρον α|num:1|
4 στρατιώτῃ ❨(ἑκατοντάρχῃ)❩ἑκατοντάρχῃ ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
5 Ἑρμίας |gap:2| β|num:2|
6 φύλακι χ(…)χ… ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
7 Ὀννοῦφις ❨βο[υ]κό(λος)❩βουκόλος ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
8 Σωτᾶς ∼μοχ[ο]∽μονόχωρον α|num:1|
9 ∼Σαραπάμων∽Σαραπάμμων ∼μ[ο]χ[ο]∽μονόχωρον α|num:1|
10 ∼Κάτωρ∽Κάστωρ ὀνηλάτης ∼μοχο∽μονόχωρα ια|num:11|
11 ∼δεκαπρότῃ∽δεκαπρώτῃ ∼μο̣χο∽μονόχωρον α|num:1|
12 Σαρμάτης ∼μο[χ]ο∽μονόχωρον α|num:1|
13 Ε̣ἰ̣μ̣ι̣ν̣ε̣ι̣Εἰμινει ∼μοχ∽μονόχωρον α|num:1|
14 λ̣ιβικοὺςλιβικοὺς ∼μοχ[ο]∽μονόχωρον α|num:1|
15 |gap:1|ιαλο̣|gap:1|ιαλο φύλακι ∼μοχο∽μονόχωρα β|num:2|
16 ∼μελιδαχαι∽μεριδάρχαι ∼διχ[ο]∽δίχωρον α|num:1|
17 Ἐκῦσις ∼μοχο̣∽μονόχωρον α̣|num:1|α|num:1|
18 διʼ ἐμοῦ Ἡρώνα̣Ἡρώνα ∼μ̣ο̣χο∽μονόχωρον α|num:1|
19 Ὀρσεῦς ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
20 ∼δεκαπρότῃ∽δεκαπρώτῃ ∼μ[ο]χο∽μονόχωρον α|num:1|
21 κωμάρχαι ∼μοχ̣[ο]∽μονόχωρον α|num:1|
22 Ὀννοῦφις βουκ[ό]λοςβουκόλος ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
23 Ἑρμίας ∼μο[χο]∽μονόχωρα β|num:2|
24 Κουλιων ∼μοχο∽μονόχωρα γ|num:3|
25 Παῆσις ∼μοχο∽μονόχωρα δ|num:4|
26 Ἥρων ∼μοχο∽μονόχωρα η|num:8|
27 Εὐδαίμων ∼❨δίχο(ρον)❩∽δίχωρον α|num:1|
28 Μονίμου ∼μοχο∽μονόχωρα δ|num:4|
29 ∼Ὀρεῦς∽Ὀρσεῦς ∼μοχο∽μονόχωρα ιϛ|num:16|
30 ∼Σεραπάμων∽Σεραπάμμων ∼μοχο∽μονόχωρα η|num:8|
31 ναῦλα ∼ὄνον∽ὄνων ∼μοχο∽μονόχωρα δ|num:4|
32 τιμὴ σαγίου ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
33 καὶ αγ̣|gap:2|αγ|gap:2| ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
34 Διονυσίου ∼μοχο∽μονόχωρα η̣|num:8|η|num:8|
35 Σαβέλ̣λ̣ιΣαβέλλι ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
36 Βεγιθ̣ουΒεγιθου ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
37 ∼Πτολαιμε͂ους∽Πτολεμαῖος ∼μοχο∽μονόχωρα δ|num:4|
38 διὰ τῆς ❨μητρό(ς)❩μητρός μου
39 Ὀννοῦφις ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
40 διʼ ἐμοῦ Ὀννοῦφις
41 βουκόλος ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
42 Σαβέλ̣ιςΣαβέλις ∼❨μο(νόχωρα)❩∽μονόχωρα β|num:2|
43 ∼Ὀνοῦφις∽Ὀννοῦφις ❨βου(κόλος)❩βουκόλος ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
44 Ἐκῦσις ∼μοχο∽μονόχωρα α|num:1|
45 Σαβέλλις ∼μοχο∽μονόχωρα α|num:1|
46 Ὀννοῦφις ❨βουκό̣(λος)❩βουκόλος ∼μοχο∽μονόχωρα β|num:2|
47 Γελασίου ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
48 Ὀννοῦφις ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
49 Νεικήτης ❨δίχ(ωρον)❩δίχωρον α|num:1|
50 Φαῶφι β|num:2| Σαβέλ̣ιΣαβέλι εἰς
50-51 λό∤γον
51 χόρτου |gap:1|τεα|gap:4|
52 ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1| ∼ἠρηνάρχαι∽εἰρηνάρχαι δ|num:4|
53 Μονίμου ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
54 ∼δεκαπρότῃ∽δεκαπρώτῃ ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
55 ∼διπλοκαροις∽διπλοκαριοις ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
56 Ὀννοῦφις ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
57 Σαβέλι ∼μοχ⸢ο⸣∽μονόχωρα α|num:1|
58 Πετοβετις ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20|
59 Ἡμίνι ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
60 Λαιβε|gap:2|ων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
61 Ἀμμωνία̣Ἀμμωνία ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
62 |gap:2|ρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
63 Φήλικι ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
64 Ἀτρῆτι
65 ἀ̣παι̣τητῇ̣ἀπαιτητῇ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
66 |gap:3|φ|gap:4|υς ❨δί(χωρον)❩δίχωρον α|num:1|
67 στραρ(…)στραρ… ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
68 Μο̣νίμουΜονίμου ❨δί(χωρα)❩δίχωρα α|num:1| ∼μοχ∽μονόχωρον α|num:1|
69 καὶ̣καὶ Μονίμου ∼μοχο∽μονόχωρον α|num:1|
70 ∼Κατ̣η̣τι∽Κατῆτις ὀνηλάτης ❨μο(νόχωρα)❩μονόχωρα β|num:2|
71 ορδ|gap:3|ιμ|gap:3|υ ❨δί(χωρον)❩δίχωρον α|num:1|
72 φύλακι τοῦ Θρακιων̣ο̣ς̣Θρακιωνος
73 ❨μο(νό)χ(ωρον)❩μονόχωρον α|num:1| καὶ |gap:3|
74 |gap:3| ❨δίχ(ωρον?)❩δίχωρον α|num:1|
75 Ὀννοῦφις
76 ∼μοχο∽μονόχωρα θ|num:9|
77 διʼ ἐμοῦ
78 λόγος χόρτου
79 α|num:1| ❨δί(χωρα)❩δίχωρα η|num:8|
80 β|num:2| ∼μοχο∽μονόχωρα β|num:2|
81 γ|num:3| ❨δί(χωρον)❩δίχωρον α|num:1|
82 δ̣|num:4|δ|num:4| ❨δί(χωρον)❩δίχωρον α|num:1|