Sematia

p.flor.1.51.xml

TM: 10959HGV: 10959Date: 138 – 161Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?| ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν|num:100| ❨κ(αὶ)❩καὶ εἰ̣ςεἰς τὸ̣τὸ
1/2 |gap:?| [ὁμολογεῖ?]ὁμολογεῖ [ὁ?] [δεῖνα?]δεῖνα [τοῦ?]τοῦ [δεῖνος?]δεῖνος [ἀπὸ?]ἀπὸ [ἀμφόδου?]ἀμφόδου |gap:?| [ὡς?]ὡς [ἐτῶν?]ἐτῶν |gap:?| [οὐλὴ?]οὐλὴ |gap:?|
2 |gap:?| Ἀμμωνίῳ Π̣νεφερῶτ̣οςΠνεφερῶτος το̣ῦτοῦ Π̣ετ̣σ̣ο|gap:1||gap:?|Πετσο|gap:1||gap:?|
3 |gap:?| [ἐνια]υ[τ]ὸνἐνιαυτὸν ∼ἑναν∽|num:1|ἕνα|num:1| καὶ μῆνας ἓξ|num:6| ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡ[μέρας]ἡμέρας |gap:?|
4 |gap:?|μερον ἀπὸ τῆς τοῦ Ἀμμωνίου οἰκίας |gap:?|
5 |gap:?| [σ]ωματικῆςσωματικῆς ἀσθ[ενεί]αςἀσθενείας κατʼ ἔτος ἡμερῶν π[εντ]πεντ |gap:?|
6 |gap:?| ∼ἀργυρων∽ἀργυρίου δραχμὰς εἰκοσιτ̣έ̣σ̣σαρες|num:24|εἰκοσιτέσσαρες|num:24| . S-2 ἐὰν δέ τις̣τις τούτων π[αραβῇ]παραβῇ
6/7 |gap:?| [ὁμολογεῖ]ὁμολογεῖ [ὁ] [δεῖνα]δεῖνα [τοῦ]τοῦ [δεῖνος]δεῖνος [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:?| [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν |gap:7| ὀκτὼ|num:8| οὐλὴ ∼πήχι∽πήχει ἀριστερῶι , Μάρκῳ Σεμπρωνίῳ
7/8 |gap:?| [ἔχειν]ἔχειν [παρʼ]παρʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [τὸν]τὸν [ὁμολογοῦντα]ὁμολογοῦντα
8 παραχρῆμα διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου δραχμὰς
8/9 |gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ [μῆνας]μῆνας |gap:?| [τόκου]τόκου |gap:?| [,], [ὧν]ὧν [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [ἀπόδοσιν]ἀπόδοσιν [ποιήσεται]ποιήσεται [ἐν]ἐν [μηνὶ]μηνὶ |gap:?| [τοῦ]τοῦ [ἐνεστῶτος]ἐνεστῶτος |gap:?|
9 ἔ̣τουςἔτους Ἀντωνίνου ❨Κ(αί)σαρος❩Καίσαρος τοῦ κυρίου . S-3 ἐὰν δὲ μὴ ἀ[ποδοῖ]ἀποδοῖ
9/10 |gap:?| [γινομένης]γινομένης [τῷ]τῷ [δανειστῇ]δανειστῇ [τῆς]τῆς [πράξεως]πράξεως [ἔκ]ἔκ τ̣ε̣τε τοῦ ὁμολογοῦ̣ν̣τοςὁμολογοῦντος ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐκ τῶν ὑπαρ[χ]όντωνὑπαρχόντων αὐ̣[τῷ]αὐτῷ [πάντων]πάντων [,], [καθάπερ]καθάπερ [ἐκ]ἐκ [δίκης]δίκης |gap:?| [ὁμολογεῖ]ὁμολογεῖ [ὁ] [δεῖνα]δεῖνα |gap:?|
10/12 [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν |gap:?|
11 [ε]ὔσημοςεὔσημος ὀφθαλμὸν ἀριστερὸν Γαΐῳ Σεμπρωνίῳ
11/12 |gap:?| [πεπρακέναι]πεπρακέναι [αὐτῷ]αὐτῷ [τὴν]τὴν [ὑπάρχουσαν]ὑπάρχουσαν [τῷ]τῷ [ὁμολογοῦντι]ὁμολογοῦντι [β]ο̣ῦνβοῦν ∼μ̣είαν̣∽|num:1|μίαν|num:1| σιτόχρουν ταύτην τοιαύτην ἀναπόριφον ,
12/13 [καὶ]καὶ [ἀπέχειν]ἀπέχειν [τὸν]τὸν [ὁμολογοῦντα]ὁμολογοῦντα [τὴν]τὴν [συμπεφωνημένην]συμπεφωνημένην [πρὸς]πρὸς
13 [ἀλλήλου?]ς̣ἀλλήλους ∼τειμὴν∽τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους ἀργυρ[ί]ουἀργυρίου δραχμὰς
13/14 |gap:?| [καὶ]καὶ [βεβαιώσειν]βεβαιώσειν [τὸν]τὸν [ὁμολογοῦντα]ὁμολογοῦντα [τὰ]τὰ [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [πρᾶσιν]πρᾶσιν [ταύτην]ταύτην [διὰ]διὰ [παντὸς]παντὸς [πάσῃ]πάσῃ
14 [βεβ]α̣ι̣ώσειβεβαιώσει . S-4 ∼ὑπογραφεύςς∽ὑπογραφεύς |gap:2| |g:cross-strokes_type=filler|
14/15 [ὁμολογοῦσιν?]ὁμολογοῦσιν [ὁ?] [δεῖνα?]δεῖνα [ὡς?]ὡς [ἐτῶν?]ἐτῶν |gap:2| [οὐλὴ]οὐλὴ [μετώπῳ]μετώπῳ
15 μ̣έ̣σῳμέσῳ ❨κ(αὶ)❩καὶ Σισόεις ὡς ἐτῶν εἰκοσιεννέα|num:29| οὐλὴ ἀντ̣[ι]ἀντι |gap:?|
16 |gap:?|ς οἱ τέσσαρες|num:4| Μύσθου τοῦ Μύσθου μετὰ κυρίου [τῆς]τῆς
16/17 |gap:3|[οριος]|gap:3|οριος [τοῦ]τοῦ [συγγενοῦς]συγγενοῦς |gap:?|
17 |gap:?|ι , ∼διειρῆσθαι∽διῃρῆσθαι πρὸς ἑαυτοὺς [ἀπ]ὸἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ [τ]ὸντὸν ἅπαντα [χρόνον]χρόνον |gap:?|
18 |gap:?| και̣και απο̣δειαποδει καὶ ἐξ ἧς πεποίηνται πρὸς ἑαυτοὺς ἐξ ε[ὐδοκοῦντος]εὐδοκοῦντος
18/19 [συμφώνου]συμφώνου [διαιρέσεως]διαιρέσεως [ἐπανῃρῆσθαι]ἐπανῃρῆσθαι [τὸν]τὸν [μὲν]μὲν [δεῖνα]δεῖνα [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [ἐπιβάλλον]ἐπιβάλλον
19 [α]ὐτῷαὐτῷ μέρος ἀπὸ τῆς αὐλῆς ο̣ὔ̣σηςοὔσης πηχῶν ἐνβαδικ̣[ῶν]ἐνβαδικῶν |gap:?|
20 |gap:?| ἐπὶ βορρᾶ ❨κ(αὶ)❩καὶ τὸν Σισόειν ὁμο̣ί̣ωςὁμοίως εἰς τὸ ❨κ(αὶ)❩καὶ αὐτῷ ἐπιβάλ̣[λον]ἐπιβάλλον [μέρος]μέρος |gap:?|
21 |gap:?| [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν |gap:3|ο̣ριν|gap:3|οριν ὁμο̣ί̣ωςὁμοίως εἰς τὸ ❨κ(αὶ)❩καὶ αὐτοῖς ἐπιβάλλον μέρος τη̣|gap:?|τη|gap:?|
22 |gap:?|ην θύραν ἕκαστον δὲ αὐτῶν ἀντέχεσθαι οὗ ∼ἐπανίρητα[ι]∽ἐπανῄρηται |gap:?|
23 |gap:?| [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ [τις]τις [πα]ραβῇπαραβῇ ∼ἐκτίσει∽ἐκτείσει παραβὰς τῷ ἐνμένοντ̣ι̣ἐνμένοντι ἐπίτιμον ἀ[ργυρίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς |gap:?|
24 |gap:?| [οὐλὴ]οὐλὴ μετώπῳ μέσῳ ❨κ(αὶ)❩καὶ Πακῦσις ἀδελφὸς ὡς ἐτῶν ἑξ̣[ήκοντα]ἑξήκοντα |gap:?|
25 |gap:?| οὐ̣λὴοὐλὴ ∼ἀντικνημείῳ∽ἀντικνημίῳ δεξ̣ιῷδεξιῷ ❨κ(αὶ)❩καὶ Φανομγεὺς ἀδελφὸς |gap:?|
26 |gap:?| [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν τ̣εσσεράκοντα|num:40|τεσσεράκοντα|num:40| οὐλὴ μή̣λῳμήλῳ ἀριστερῶι ❨κ(αὶ)❩καὶ Σώτας |gap:?|
27 |gap:?|υτου Σαταβοῦτος ὡς ἐτῶν πεντηκονταπέντε|num:55| |gap:?|