Sematia

p.flor.1.40.xml

TM: 23556HGV: 23556Date: – Place:

1 m1 S-1 [Ὡριγένῃ?]Ὡριγένῃ στρα[τ]η̣γῶιστρατηγῶι ❨Ἑρμοπο̣λ(είτου)❩Ἑρμοπολείτου
2 [παρὰ]παρὰ [Ἀν]ο̣υ̣βιαί[ν]η̣ςἈνουβιαίνης τῆς καὶ Τευώριος Ἀ[π]ολλωνί̣[ου]Ἀπολλωνίου |gap:?|
3 [Μάρκο]υΜάρκου Αὐρηλί[ου]Αὐρηλίου Ἀντωνίν̣ο̣υἈντωνίνου Σε̣βαστοῦΣεβαστοῦ καὶ α|gap:?|
4 |gap:?||gap:1| Ἁρποκ̣[ρα]τίωνἉρποκρατίων ∼σεσημίωμαι∽σεσημείωμαι . S-2 Ἀρτεμιδ[ώρῳ]Ἀρτεμιδώρῳ [ἱερεῖ]ἱερεῖ [ἀρχιδικαστῇ]ἀρχιδικαστῇ [καὶ]καὶ [πρὸς]πρὸς [τῇ]τῇ [ἐπιμελείᾳ]ἐπιμελείᾳ [τῶν]τῶν [χρηματιστῶν]χρηματιστῶν [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ἄλλων]ἄλλων [κριτηρίων]κριτηρίων
5 [διὰ]διὰ |gap:5| [Γ]αιανοῦΓαιανοῦ δ[ι]έ̣π̣οντοςδιέποντος τὰ κατὰ τὴν ἀρχιδικ̣[αστείαν]ἀρχιδικαστείαν |gap:?|
6 [τῶν]τῶν [χρ]ηματισμῶνχρηματισμῶν ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον ὑπόκε̣ι̣[τ]αιὑπόκειται |gap:1||gap:?|
7 |gap:?| χαίρειν . S-3 [ὁ]μολογῶὁμολογῶ πεπρ̣ακέναιπεπρακέναι σοι ἀ[πὸ]ἀπὸ |gap:?|
8 |gap:?| [Μεσσ]αλινιανὰΜεσσαλινιανὰ ἐδάφη καὶ ἄλλα λιβὸς Ν|gap:1||gap:?|
9 |gap:?|ησει ἀρούρας δύο τέταρτον|num:2|⧼|num:1/4| ἀπὸ κ̣|gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|κ|gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|
10 |gap:?| τετάρτο[υ]τετάρτου [ὀγ]δόου|num:1/4|⧼|num:1/8|ὀγδόου|num:1/4|⧼|num:1/8| ὧν ∼γίτονες∽γείτονες νότου |gap:?|
11 |gap:?| τὴν δὲ [συ]νπεφωνημένηνσυνπεφωνημένην τιμὴν̣τιμὴν |gap:?|
12 |gap:?| ἀπὸ δὲ το[ῦ]δε{τοῦδε} τοῦ εἰσιόντο[ς]εἰσιόντος γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀ̣[ντωνίνου]Ἀντωνίνου |gap:?|
12-13 [ἔμ]∤[προσθ]ενἔμ∤προσθεν
13 χρόν[ω]νχρόνων μέχρι τοῦ ἐνεστῶτο[ς]ἐνεστῶτος [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [καὶ]καὶ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [τοῦ]τοῦ [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δημόσια]δημόσια [πάντα]πάντα [καὶ]καὶ [ἐπιμερισμοὺς]ἐπιμερισμοὺς [πρὸς]πρὸς [ἐμὲ]ἐμὲ [τὸν]τὸν [πωλοῦντα]πωλοῦντα [τῆς]τῆς [βεβαιώσεως]βεβαιώσεως [διὰ]διὰ [παντὸς]παντὸς [πρὸς]πρὸς [πᾶσαν]πᾶσαν [βεβαίωσιν]βεβαίωσιν
14 [ἐξακο]λ̣ο̣υ̣θούσ[ης]ἐξακολουθούσης μοι καὶ μὴ ἐ[π]ελε[ύσεσθαί?]ἐπελεύσεσθαί [με?]με [μηδʼ?]μηδʼ [ἄλλους?]ἄλλους [ὑπὲρ?]ὑπὲρ [ἐμοῦ?]ἐμοῦ |gap:?| [ἐὰν]ἐὰν [δʼ]δʼ [ἐπέλθω]ἐπέλθω [ἢ] [μὴ]μὴ [βεβαιώσω]βεβαιώσω [,], [ἥ] [τʼ]τʼ [ἔφοδος]ἔφοδος [ἄκυρος]ἄκυρος [ἔστω]ἔστω [καὶ]καὶ [προσαποτείσω]προσαποτείσω [ἢ] [ὁ] [ὑπὲρ]ὑπὲρ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [ἐπελευσόμενος]ἐπελευσόμενος [σοὶ]σοὶ [τῷ]τῷ [ὠνουμένῳ]ὠνουμένῳ [ἢ] [τοῖς]τοῖς [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [τά]τά [τε]τε [βλάβη]βλάβη [καὶ]καὶ [δαπανήματα]δαπανήματα
15 [καὶ]καὶ [ἐπ]ιτίμουἐπιτίμου ὡ[ς]ὡς [ἴ]διονἴδιον χρέος [διπλ]ῆνδιπλῆν [τὴν]τὴν [τιμὴν]τιμὴν [καὶ]καὶ [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [δημόσιον]δημόσιον [τὴν]τὴν [ἴσην]ἴσην [καὶ]καὶ [μηδὲν]μηδὲν [ἧσσον]ἧσσον [ἡ] [πρᾶσις]πρᾶσις [κυρία]κυρία [.]. S-4 [ἔτους]ἔτους [β|num:2|]β|num:2| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Τίτου]Τίτου [Αἰλίου]Αἰλίου [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [,],
16 |gap:?| ε|num:5| . S-5 Ἑρμῖν[ος]Ἑρμῖνος Ὡρίωνος ὁ̣ [προκείμενος]προκείμενος [πέπρακα]πέπρακα |gap:?| [καὶ]καὶ [ἀπέσχον]ἀπέσχον [τὴν]τὴν [τιμὴν]τιμὴν |gap:?|
17 |gap:?||gap:1| Ἀρχί̣αςἈρχίας Ἀντινόου τ|gap:2||gap:?|
17-18 [δι]∤[εληλυ]θ̣ότοςδι∤εληλυθότος
18 β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀντωνίνου κα[ὶ]καὶ [Οὐήρου]Οὐήρου [τῶν]τῶν [κυρίων]κυρίων [Σεβαστῶν]Σεβαστῶν |gap:?|
19 |gap:?| αὐτοῦ υ|gap:1||gap:?|
20 |gap:?|ε̣ς̣|gap:?|ες . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| |gap:?|