Sematia

p.flor.1.33.xml

TM: 23553HGV: 23553Date: 305 – 311Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |gap:1_lines|
2 βουλῆς ὑπόμνημα |gap:?|
3 |gap:3|νει τῷ τούτων κ|gap:12|τας̣κ|gap:12|τας ε̣ἰπ̣ὼ̣ν̣εἰπὼν |gap:2||gap:2||gap:3|
4 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:3||gap:2| |gap:3| πορίζεται [ἀπ]ὸἀπὸ τῶν πολιτικῶν
5 χρημάτων κ[αθʼ]καθʼ [ἕκ]αστονἕκαστον ἐνιαυτὸν διὰ τὸ δημόσιον αὐτὸν̣αὐτὸν
6 |gap:15|ς̣|gap:15|ς πόλεως |vac:?| δῆλο̣ν̣δῆλον δὲ καὶ τῇ σῇ
7 ∼ἐπιεικίᾳ∽ἐπιεικείᾳ ὡς τοὺς τοιούτου ἀφέλκεσθαι εἰς ἕτερόν τι
8 κωλύουσιν οἱ νόμοι , οὓς καὶ σὺ φυλάτ|g:apostrophe|τεις ἀεὶ ἐπʼ αὐξήσει τῶν
9 κοινῶν . S-2 ἀνενηνόχαμεν δὲ περὶ αὐτοῦ τῷ διασημοτάτῳ
10 ἡμῶν ἡγεμόνι Σατρίῳ Ἀρριανῷ παρατιθέμενοι ὡς
11 [μέ]γαςμέγας κίνδυνος τῶν ὑπομνημάτων καὶ τῶν ἄλλων
11-12 παν∤τοίων
12 δημοσίων τε καὶ πολιτ[ι]κῶνπολιτικῶν βιβλίων καὶ ὡς εἰπεῖν
13 ἑκάστου τῶν προ|gap:1|φορων αἱ εὐθύναι περὶ αὐτὸν
13-14 στρέ∤φονται
14 ἅτε ἐξετάσεσιν ὑποκείμενον καὶ ἐν μυρίαις
15 κα[ὶ]καὶ [πο?]λυτρό[ποις?]πολυτρόποις [γε]νόμενονγενόμενον αὐτῆς τῆς πίστεως ταύτης
16 ἕνεκεν ἐπί τε τοῦ θεοφιλεστάτου ἡμῶν τοῦ πρεσβυτέρου
17 βασιλέως Διοκλητιανοῦ τοῦ ἀθανάτου καὶ ἐπὶ τῶ̣ντῶν
18 [διαδεχ?]ο̣μένωνδιαδεχομένων τὰ μέρη τῶν ἐξ̣ο̣χωτάτωνἐξοχωτάτων ἐπάρχων
18-19 δια∤φόρων
19 τε ἡγεμόνων̣ἡγεμόνων , φυ̣[λατ]τόμενονφυλαττόμενον δὲ οὐδὲν ἧτ|g:apostrophe|τον .