Sematia

p.fay.78.xml

TM: 10921HGV: 10921Date: 147 – 147Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος
2 Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
3 Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς .
4 S-2 ❨εἴργ(ασται)❩εἴργασται εἰς ❨χω(ματικὰ)❩χωματικὰ ❨ἔργ(α)❩ἔργα τοῦ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους
5 ἐφʼ ❨ἡ(μέρας)❩ἡμέρας δύο ❨ἀκολ(ούθως)❩ἀκολούθως τοῖς ❨κελευσθ(εῖσι)❩κελευσθεῖσι
6 m2 Μεσορὴ ζ|num:7| καὶ η|num:8| ἐν τῇ ❨Ψιναλείτ(ιδος)❩Ψιναλείτιδος ❨δ̣ιώ(ρυγι)❩διώρυγι ❨Θεα[δε]λ(φείας)❩Θεαδελφείας
7 Δεῖος ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου [❨το(ῦ)❩]τοῦ Λύκου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασωούκ(εως)❩Τασωούκεως .
8 m3 S-3 Π̣ρέ̣τ̣ι̣ςΠρέτις ❨σεσημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι .