Sematia

p.fay.19.xml

TM: 59966HGV: 59966Date: 101 – 200Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Αὐτοκράτ]ωρΑὐτοκράτωρ Καῖσαρ Ἁδριανὸς Σε[βαστὸ]ςΣεβαστὸς Ἀν̣[τ]ων̣ίνῳἈντωνίνῳ
2 |gap:5| [τ]ῷτῷ ∼τειμιωτατῳ∽τιμιωτάτῳ χαίρειν . S-2 ὅ̣[τι]ὅτι [ο]ὔτεοὔτε
2-3 ἀω̣∤[ρεὶ]ἀω∤ρεὶ
3 [οὔτ]εοὔτε ἀλόγως οὔτε οἰκτρῶς οὔτε ἀ̣π̣[ροσ]δοκήτω[ς]ἀπροσδοκήτως
4 [οὔτε]οὔτε [ἀνοή]τωςἀνοήτως ἀπαλλάσσομαι τοῦ βίο[υ]βίου [προ]|gap:6|προ|gap:6|
5 [λόγον]λόγον [διδ]οναιδιδοναι εἰ καὶ παρατυχόντα μοι νοση[λεύοντα]νοσηλεύοντα
6 [καὶ]καὶ [παρα]μυθούμενονπαραμυθούμενον καὶ προτρέποντα δι|gap:7|
7 |gap:10| [ἀ]δικεῖνἀδικεῖν ὡς̣ὡς εὗ̣ρ̣ονεὗρον καὶ ἀπὸ τοιου̣[τ]τοιουτ |gap:6|
8 |gap:10|ψ̣αι|gap:10|ψαι οὐ μὰ ∼Δε[ι]ʼ∽Διʼ ὡ̣ςὡς φ[ο]ρτικὸνφορτικὸν λόγο[ν]λόγον |gap:5|
9 |gap:3||gap:1||gap:1|κ̣α̣ν̣|gap:3||gap:3||gap:1||gap:1|καν|gap:3| αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἁπλῆν [τε]τε [καὶ]καὶ
10 [ἀκριβ]εστάτηνἀκριβεστάτην μνήμην ποιούμενος̣ποιούμενος ε|gap:5|
11 |gap:6| κ̣αὶκαὶ μὲν φύσει πατὴρ γενόμεν[ος]γενόμενος |gap:4|
12 [τεσσαρά]κοντατεσσαράκοντα βιώσας ἔτη ⋰ἰ⋱διώτηςἰδιώτης μετ[ήλλαξεν]μετήλλαξεν
13 [ὥστε]ὥστε [τῷ]τῷ [ἡ]μιολίῳἡμιολίῳ πλέον με βιῶναι τοῦ πατρό[ς]πατρός [,], [τῆς]τῆς
14 [δὲ]δὲ [μητρ]όςμητρός με σχεδὸν τὴν αὐτὴν ἡλικ̣[ί]ανἡλικίαν |gap:2||gap:5|
15 |gap:6||gap:1|ιτους̣|gap:6||gap:1|ιτους · S-3 ε̣τ̣|gap:1|υςετ|gap:1|υς δὲ ἔτυχον ἄρτ̣[ι]ἄρτι δ̣εικ|gap:5|δεικ|gap:5|
16 m2 [Αὐτοκρ]άτωρΑὐτοκράτωρ Καῖσαρ Ἁδριανὸς Σεβαστὸ[ς]Σεβαστὸς
16-17 [Ἀντω]∤[νίνῳ]Ἀντω∤νίνῳ
17 [τ]ῷτῷ ∼τιμιοτάτῳ∽τιμιωτάτῳ χαίρει[ν]χαίρειν . S-4 ὅ̣τιὅτι οὐ ἀω[ρὶ]ἀωρὶ [οὔτε]οὔτε
18 [ἀλόγως]ἀλόγως οὔτε οἰκτρῶς οὔτε ἀπροσδοκή̣[τως]ἀπροσδοκήτως
19 [οὔτε]οὔτε [ἀ]νοήτωςἀνοήτως ∼ἀπαλλάσσομε∽ἀπαλλάσσομαι τοῦ βίου προ̣|gap:5|προ|gap:5|
20 |gap:4| [ο]ναιοναι εἰ ∼κὲ∽καὶ ∼πατυχόντα∽παρατυχόντα μοι νοσηλεύο[ντα]νοσηλεύοντα