Sematia

p.fay.123.xml

TM: 10788HGV: 10788Date: 100 – 100Place: Euhemeria (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἁρποκρατίων Βελλήνωι
2 Σαβείνωι τῶι
2-3 ἀ∤δελφῶι
3 ❨χα(ίρειν)❩χαίρειν . S-2 καὶ
3-4 ∼ἐκ∤θές∽ἐχ∤θές
4 σοι ἔγραψα διὰ
5 Μάρδωνος τοῦ σοῦ
5-6 γ∤νῶναί
6 σε θέλων
6-7 ὅ∤τι
7 διὰ τὸ ἐπηρεᾶσθαι
8 οὐκ ἠδυνήθην
8-9 κατελ∤θεῖν
9 , καὶ ὡς ∼ἔχωι∽ἔχω
10 ὧδε ἡμέρας ὀλίγας
11 ἐὰν δοκῇ σοι πέμψαι
12 τὸ ∼ἀποχο̣ον∽ἀπόχυμα ⋰Ἰ⋱σᾶτοςἸσᾶτος καὶ
13 παραλάβωμεν τὸ
13-14 ἐλάδιο∤ν
14 ∼λυπὸν∽λοιπὸν ἐὰν δόξῃ σοι .
15 S-3 ἐλήλυθεν γὰρ
15-16 Τεύφι∤λος
16 Ἰουδαῖος λέγων
17 [ὅ]τιὅτι ἤχθην ∼ἰς∽εἰς γεωργίαν
18 καὶ βούλομαι πρὸς
18-19 Σαβεῖ∤νον
19 ἀπε̣λ̣θ̣ε̣ῖ̣[ν]ἀπελθεῖν . S-4 οὔτε γὰρ
19-20 ∼εἴ∤ρηχε∽εἴ∤ρηκε
20 ἡμ[ῖ]νἡμῖν ἀγόμενος
21 ἵνα ἀπολυθῇ , ἀλλὰ
21-22 ∼αἰ∤φνιδί〚|gap:1|〛ως∽αἰ∤φνιδίως
22 ∼εἴρηχεν∽εἴρηκεν ἡμῖν
23 σήμερ̣ονσήμερον . S-5 γνώσομαι γ̣ὰρ̣γὰρ
24 εἰ ἀληθῶς ∼λέγι∽λέγει .
25 S-6 ∼ἔρρωσσο∽ἔρρωσο . S-7 ἀσπάζου
26 τοὺς ἀδελφοὺς Λύκον
27 κ̣α̣[ὶ]καὶ |gap:6|ν̣|gap:6|ν .
28 S-8 [Με]χε̣ὶ̣ρ̣Μεχεὶρ ι̣β̣|num:12|ιβ|num:12| .
29 S-9 ἀπ[ό]δοςἀπόδος |g:x| Βελλήνῳ
30 Σαβείνωι