Sematia

p.fay.11.xml

TM: 8084HGV: 8084Date: -116 – Place: Theadelphia (Arsinoites, Ägypten)

2 m1 S-1 Φιλομήτορ[σι]Φιλομήτορσι [Σωτῆ]ρ̣σ̣[ι]Σωτῆρσι [χαίρειν]χαίρειν
3 Δημήτρ[ιος]Δημήτριος |gap:16|
4 κάτοικος [τῶν]τῶν [πε]ζῶνπεζῶν τῶν κ[ατο]ικούντωνκατοικούντων [ἐν]ἐν
4-5 [Εὐ]∤ημερίᾳΕὐ∤ημερίᾳ
5 τ[ῆς]τῆς [Θεμίσ]τουΘεμίστου μερίδος . S-2 [ἐν]ἐν τῷ Χοίαχ
6 μηνὶ τοῦ ν̣|num:50|ν|num:50| [❨(ἔτους)❩]ἔτους ἐδάνεισα [Θεοτ]ε̣ίμῳΘεοτείμῳ Φιλέου
7 Πέρσῃ τῆς ἐ[πιγο]νῆςἐπιγονῆς τῶν κατοικούντων ἐν
8 Θεαδελφεί[ᾳ]Θεαδελφείᾳ [τ]ῆςτῆς αὐτῆς μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου
9 πυρῶν ❨ἀρ(τάβας)❩ἀρτάβας [ζ|num:7|]ζ|num:7| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| , καὶ ἐν τῶι Μεχεὶρ μηνὶ τοῦ
9-10 αὐ∤τοῦ
10 ἔτους ἄ[λ]λαςἄλλας ❨ἀρ(τάβας)❩ἀρτάβας με|num:45| , [ὁ]μοίωςὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ
11 Φαῶφι [μηνὶ]μηνὶ τοῦ να|num:51| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἄλλας ❨ἀρ(τάβας)❩ἀρτάβας κε|num:25| , τὰς δὲ
12 πάσας ❨(πυρῶν)❩πυρῶν [❨ἀρ(τάβας)❩]ἀρτάβας οζ|num:77| 𐅵|num:1/2| , κατὰ συγγραφὰς ∼τρῖς∽τρεῖς , διὰ
13 μὲν μιᾶς ζ|num:7| 𐅵|num:1/2| , διʼ ἑτέρας με|num:45| , διʼ ὧν
13-14 ∼ἐδη∤λωθηι∽ἐδη∤λώθη
14 ἄλ[λ]αἄλλα τε καὶ ∼ποήσασθαί∽ποιήσασθαί μοι αὐτὸν
15 τὴν ἀπόδοσιν τῶν προκειμένων ❨ἀρ(ταβῶν)❩ἀρταβῶν οζ|num:77| 𐅵|num:1/2| ἐν τοῖς διὰ τῶν
16 συμβολαίω[ν]συμβολαίων ὁρισθεῖσιν χρόνοις ἐκτεῖσαί
17 μοι ἑκάστ[ης]ἑκάστης ❨ἀρ(τάβης)❩ἀρτάβης ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γ|num:3000| . S-3 τούτων δʼ ὄντων
18 καὶ τῶν τῆς ἀποδόσεως χρόνων
18-19 διεληλυ∤θότων
19 καὶ ἄλλων ἐπιγεγονότων ∼πλεόνων∽πλειόνων
20 ἐνκαλούμενος πλεονάκις ἀπῃτημένος
21 [ο]ὐχοὐχ ὑπομένει ἑκουσίως ἀποδιδόναι ,
21-22 κατα∤νωτιζόμενος
22 τ̣[ὸ]τὸ κ̣[αλ]ῶςκαλῶς ἔχον καὶ τὰς
22-23 συναλ∤λάξεις
23 . S-4 [διὸ]διὸ [τὴ]ν̣τὴν ἐ̣φ̣ʼἐφʼ ὑ̣[μᾶ]ςὑμᾶς καταφυγὴν
23-24 ∼πεπο∤ημέν[ο]ς∽πεποι∤ημένος
24 δ[έ]ομαιδέομαι ἀπο[σ]τεῖλαίἀποστεῖλαί μου τὴν
24-25 ἔντευ∤ξιν
25 ἐπὶ τ[ο]ὺςτοὺς ἐπὶ τῶν [τ]όπωντόπων
25-26 χρηματισ∤τάς
26 , ὧν [εἰσα]γωγεὺςεἰσαγωγεὺς Δω[σ]ίθεοςΔωσίθεος , ὅπως
26-27 δια∤λέξαντες
27 αὐτὴν εἰς κα[τά]στασινκατάστασιν καὶ
27-28 ἀνα∤καλεσάμενοι
28 τὸν Θέω̣ναΘέωνα διὰ
28-29 Δημη∤τρίου
29 λο[γ]ευτοῦλογευτοῦ κρίν[ω]σινκρίνωσιν πραχθῆναί μοι
30 αὐτὸν τ[ὴ]ντὴν ὡρισμέν[η]νὡρισμένην ∼τειμὴν∽τιμὴν τῆς
31 ❨ἀρ(τάβης)❩ἀρτάβης υ̣γ̣(…)υγ… Γ|num:3000| ❨(δραχμάς)❩δραχμάς , τὰ συναγόμενα
31-32 χαλ∤κοῦ
32 ❨(τάλαντα)❩τάλαντα λη|num:38| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Δφ|num:4500| , ἀκολούθως ταῖς
33 συγγραφαῖς . S-5 τούτων δὲ γενομένων
34 ἔσομαι βεβοηθημέν[ος]βεβοηθημένος .
35 S-6 εὐτυχεῖτε .