Sematia

p.fam.tebt.9.xml

TM: 10766HGV: 10766Date: 107 – 107Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους ἑνδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρ̣οςΚαίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ ❨Γερμαν(ικοῦ)❩Γερμανικοῦ
2 Δακικοῦ μηνὸ̣ςμηνὸς Νέου Σεβαστοῦ κε|num:25| ἐν Τεβτύνει τῆς Πολέμονος μερίδος
3 τοῦ Ἀρσι[ν]ο̣είτουἈρσινοείτου νομοῦ . S-2 ὁμολογο[ῦσ]ιὁμολογοῦσι Ἡρακλείδης ὡς ἐτῶν εἴκοσι ἑπτὰ|num:27|
4 ∼οὐλ̣ηι∽οὐλὴ ∼μ[ε]τόπωι∽μετώπῳ ἐξ ἀρισ̣τερῶνἀριστερῶν καὶ Ἀπία καὶ Ἡράκλεια ὡς ἐτῶν τριάκοντα ὀκτὼ|num:38|
5 ἄση[μος]ἄσημος ἀμφότεροι Διδύμου ∼προσβυτέρου∽πρεσβυτέρου τοῦ Ἡρώδου , Ἀπία μετὰ κυρίου̣κυρίου
6 το̣[ῦ]τοῦ [ἑ]αυτῆςἑαυτῆς ἀν̣δρὸ[ς]ἀνδρὸς Διδύμου τοῦ Λ̣[υ]σιμά[χ]ουΛυσιμάχου ὡς ἐτῶν τεσσεράκοντα
7 ἓξ|num:46| ∼ο̣ὐ̣ληι∽οὐλὴ μ̣ή̣λωιμήλωι δ̣εξ[ι]ῶιδεξιῶι οἱ δύο|num:2| Θαήσ̣ι̣Θαήσι Ψενκήβκιος τοῦ καὶ Κρονίωνος
8 τοῦ Μαρσισούχου ὡς ἐτῶν πεντήκοντα|num:50| ∼οὐληι∽οὐλὴ ἀντικνημίωι δεξιῶι |g:filler|
9 μετ̣ὰ̣μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς συνγενοῦς Μαρεψήμιος τοῦ Μαρεψήμιος ὡς ❨ἐτῶ(ν)❩ἐτῶν
10 τριάκοντα ἓξ|num:36| ∼οὐληι∽οὐλὴ [ῥ]ινὶῥινὶ μέσηι ἀπέχειν π̣[α]ρʼπαρʼ αὐτῆς Θαήσιος διὰ χειρὸς
11 ἀργυρίο[υ]ἀργυρίου δ̣ραχμὰς̣δραχμὰς ∼χειλείας∽χιλίας διακοσίας εἴκοσι ∼τέσσαρος∽|num:1224|τέσσαρας|num:1224| καὶ τοὺς τόκους
12 ∼ὤφιλεν∽ὤφειλεν Θαῆ̣σ̣ιςΘαῆσις τῇ τῶν δύο|num:2| Ἡρακλείδου καὶ Ἀπίας ἀδελφῆι Ἡρωδιαίνῃ
13 ἥτι̣ς̣ἥτις ∼ἀ̣πήιτηισεν∽ἀπῄτησεν κατὰ ἀσφάλειαν ∼τετελειο̣μένην∽τετελειωμένην διὰ τοῦ ἐν Θεογονίδι
14 γραφ̣[είο]υ̣γραφείου τῶι ὀγδόωι ἔτει Τραιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου μηνὶ Καισαρείωι ιϛ|num:16|
15 ἣν καὶ ἀναδέδωκαν τῆι Θα̣ῆσιΘαῆσι εἰς ∼[ἀ]θετ̣ία̣ν∽ἀθετείαν καὶ ἀκύρωσιν , καὶ μήτε
16 αὐτοὺ[ς]αὐτοὺς τοὺς δ̣[ύ]ο|num:2|δύο|num:2| Ἡρακλείδην καὶ Ἀπίαν ∼μ̣ή̣δ̣ε∽μήτε τοὺς παρʼ αὐτῶν
16-17 ∼ἐπελεύ∤σασθαι∽ἐπελεύ∤σεσθαι
17 ἐ̣π[ὶ]ἐπὶ τὴ̣ντὴν Θαῆσιν ∼μήδε∽μήτε ἐπὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς περὶ ὧν ἀπέσχη̣κ̣ανἀπέσχηκαν
18 καθότι πρόκ̣ειταιπρόκειται μηδὲ περὶ ἑτέρου ἁπλῶς πράγματος μέχρι τῆς ❨ἐνεστ(ώσης)❩ἐνεστώσης
19 ἡμέρας̣ἡμέρας , μ̣ὴ̣μὴ ἐ̣[λ]α̣ττουμένηςἐλαττουμένης τῆς τῶν δύο|num:2| Ἡρακλείδου καὶ Ἀπίας
20 μητρὸ̣[ς]μητρὸς [Θαή]σ̣ι̣οςΘαήσιος ὑπὲρ ὧ̣[ν]ὧν ∼ὀφ̣ίλει∽ὀφείλει αὐτῆι Θαῆσις κατὰ ἀσφάλειαν |g:filler|
21 ἀργυρι[κῶν]ἀργυρικῶν κ̣εφαλαίωνκεφαλαίων ἐφʼ οἷς περιέχει . S-3 ❨ὑπογ(ραφεὺς)❩ὑπογραφεὺς τῶν ❨γυν[αι]κ(ῶν)❩γυναικῶν ❨ἑκα̣τ̣(έρας)❩ἑκατέρας κύριος .
22 m2 S-4 Ἡρακλείδ̣η̣ςἩρακλείδης κ̣αὶκαὶ Ἀπία καὶ Ἡράκλεια Διδύμ̣ο̣υ̣Διδύμου τ̣οῦ̣τοῦ [Ἡρώδο]υἩρώδου , Ἀπ̣ί̣[α]Ἀπία
23 μετὰ κυρί̣ουκυρίου τοῦ ἀν[δ]ρὸςἀνδρὸς Δ̣ιδύμουΔιδύμου τοῦ [Λυσιμ]ά̣χ[ο]υ̣Λυσιμάχου [ὁμο]λ̣ο[γ]ο̣ῦ̣μ̣ε̣ν̣ὁμολογοῦμεν
24 ἀπέχειν παρὰ τῆς ∼Θαηεως∽Θαήσεως τὰ τοῦ κ̣[εφαλαίου]κεφαλαίου [δ]ρ̣α[χμὰς]δραχμὰς ∼χει̣λ̣ί̣α̣ς̣∽χιλίας
25 διακοσίας [εἴκ]οσ[ι]εἴκοσι [τέ]σ̣[σαρ]α̣ς̣|num:1224|τέσσαρας|num:1224| [καὶ]καὶ τοὺς̣τοὺς τ̣[όκους]τόκους |gap:7||gap:1|η|gap:1||gap:3|
26 τηι̣|gap:3|ν|gap:1||gap:30|αν|gap:4|τηι|gap:3|ν|gap:1||gap:30|αν|gap:4|
27 ην και ς|gap:?|
28 μη ελ|gap:?|
29 |gap:?_lines|