Sematia

p.fam.tebt.8.xml

TM: 10765HGV: 10765Date: 103 – 114Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [ἀπ]ὸἀπὸ τῆς Ποντίωνος ❨τραπέζ(ης)❩τραπέζης .
2 S-2 Διδύμηι Λυσιμάχου μετὰ
3 κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Ἡρακλείδου
4 [τ]οῦτοῦ Μάρωνος .
5 S-3 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:?| [Α]ὐτοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα
6 [Τραιαν]οῦΤραιανοῦ Σεβαστοῦ Γε̣ρ̣μ̣α̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦΓερμανικοῦ Δακικοῦ
7 ❨[Φαρμο]ῦθ(ι)❩Φαρμοῦθι δ|num:4| . S-4 λῆμμα ἀργυρίου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
8 [χιλία]ς̣χιλίας ἑπτακο[σί]αςἑπτακοσίας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αψ|num:1700| .
9 S-5 |gap:?| ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨λῆμ(μα)❩λῆμμα ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αψ|num:1700| ❨(παρὰ)❩παρὰ ε|num:5| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς
10 [Πτο]λεμα̣ίωιΠτολεμαίωι ❨Πτ̣ο̣λ(εμαίου)❩Πτολεμαίου τοῦ Πτ̣ολεμαίου̣Πτολεμαίου
11 [ὑπὲ]ρ̣ὑπὲρ τιμῆς ἡμίσους μέρους
12 [ἀμπελ]ῶνοςἀμπελῶνος ἀναδενδραδικοῦ
13 [ἀρούρη]ςἀρούρης μίας τετάρτ̣ουτετάρτου ὀγδόου|num:1|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8| σὺν
14 [τῷ]τῷ [ἐ]π̣ι̣β̣άλλοντιἐπιβάλλοντι ∼τουτο∽τούτῳ ἡμίσει μέρει
15 [καλα]μ̣ί̣α̣ςκαλαμίας καλάμου ἑλληνικοῦ
16 [καὶ]καὶ |gap:2||gap:1|τ̣ος|gap:2||gap:1|τος κ[αὶ]καὶ ∼ὑποδοχίου∽ὑποδοχείου ἐφʼ ὧι
16-17 συ∤[κάμινο]ς̣συ∤κάμινος
17 καὶ ἐ[ν]ἐν ἑτέρᾳ σφραγῖδι
17-18 ἡμί∤[σους]ἡμί∤σους
18 [μέρου]ς̣μέρους [κα]λαμ̣ίαςκαλαμίας ἑ[λ]ληνικοῦἑλληνικοῦ
19 [καλάμου]καλάμου [ἀρούρ]ηςἀρούρης μιᾶς τ̣ετάρτ̣ου|num:1|⧼|num:1/4|τετάρτου|num:1|⧼|num:1/4|
20 [καὶ?]καὶ [ἀμπελῶνος?]ἀμπελῶνος
20-21 ἑκτολογουμέ∤[νου]ἑκτολογουμέ∤νου
21 [ἀκολούθ]ωςἀκολούθως ἧι ❨πεποίητ(αι)❩πεποίηται
22 [ὑπʼ]ὑπʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ ∼[ἀγορ]ά̣σι∽ἀγοράσει μεθʼ ἃς
22-23 ἔσχη∤[κε]ἔσχη∤κε
23 [πρότερον]πρότερον [δι]ὰδιὰ τῆς ❨δημοσί(ας)❩δημοσίας ❨τραπ(έ)ζ(ης)❩τραπέζης
24 |gap:?|υ ἀργυρίου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
25 |gap:?| [τὰς]τὰς ἴσας ἀργυρίου
26 [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [χιλίας]χιλίας [ἑπτακοσί]αςἑπτακοσίας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αψ|num:1700|
27 |gap:?||gap:1|ιχου̣|gap:?||gap:1|ιχου
28 |gap:?_lines|