Sematia

p.fam.tebt.55.xml

TM: 10762HGV: 10762Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔτους δ|num:4| [Αὐτ]ο̣κράτοροςΑὐτοκράτορος
2 Καίσαρος [Μ]ά̣ρ̣[κ]ουΜάρκου Αὐρηλίου
3 Σεουήρο̣υ̣Σεουήρου [Ἀλεξ]άνδρουἈλεξάνδρου
4 Εὐσεβοῦ[ς]Εὐσεβοῦς [Εὐτ]υχοῦςΕὐτυχοῦς
5 Σεβαστοῦ Ἁ̣[θὺρ]Ἁθὺρ |gap:1|α̣|num:1||gap:1|α|num:1| . S-2 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος
6 Πωλίων κ̣[αὶ]καὶ [❨μέτ(οχοι)❩]μέτοχοι [❨σιτολ(όγοι)❩]σιτολόγοι ❨[κ]ώ(μης)❩κώμης
7 Τεπτύ̣νεωςΤεπτύνεως ❨μεμε̣τ̣ρ̣ή̣μ̣(εθα)❩μεμετρήμεθα
8 ἀπὸ ❨γεν̣ήμ(ατος)❩τοῦγενήματοςτοῦ
8-9 ∼διεληλυ∤θώτος∽διεληλυ∤θότος
9 γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους μ̣έτρ[ῳ]μέτρῳ
10 δημοσίῳ [ξυσ]τ̣ῷ̣ξυστῷ ε̣ἰ̣ς̣εἰς
11 Αὐρήλι̣ο̣νΑὐρήλιον [Κ]ρονίωναΚρονίωνα
12 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἀρ[τ]εμιδώραςἈρτεμιδώρας διὰ
13 Αὐρηλίου Φιλοσαράπιδος
14 Λυσιμάχου Ἀντινοέως
15 ὑπὲρ ❨κλη(ρούχων)❩κληρούχων τῆς ❨κώ̣(μης)❩κώμης
15-16 πυ∤ροῦ
16 ἀρτάβας ἕξ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ϛ|num:6| .
17 S-3 Αὐρήλιος Πι̣|gap:2|ν̣α̣ςΠι|gap:2|νας ❨ἀγο(ρανόμος)❩ἀγορανόμος
18 ❨βουλευτ(ὴς)❩βουλευτὴς δ[ι]ʼδιʼ ἐμοῦ ❨Α[ὐ]ρηλ(ίου)❩Αὐρηλίου
19 ❨Ἁρπ̣οκρατ(ίωνος)❩Ἁρποκρατίωνος |gap:?|
20 ❨σ̣ε̣[σ]η̣(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .