Sematia

p.fam.tebt.38.xml

TM: 20967HGV: 20967Date: 168 – 168Place: Antinoopolis

1 m4 S-1 Κάλλω[ν]ιΚάλλωνι νο[μ]άρχηινομάρχηι Ἀντινόου
2 m1 παρὰ [Λυσιμά]χουΛυσιμάχου τοῦ καὶ Δι[δύμο]υΔιδύμου
3 καὶ Φιλο[σ]αρά̣πιδοςΦιλοσαράπιδος ἀμφοτέρων
4 Ἡρακλείδου Ματιδίων τῶν καὶ
5 Καλειτεκνείων . S-2 Φιλαντίνοος
5-6 ἕ∤τερος
6 ἡ[μ]ῶνἡμῶν ἀδελφὸς ἀπονοίᾳ
7 χρησάμεν[ος]χρησάμενος τὴν μητρικὴν ἡμῶν
8 δούλην ὀνόματι Μάρτιλλαν
8-9 ὑπέ∤θετο
9 ∼δανιστῇ∽δανειστῇ τινι ἐν τῷ Ἀρσενοΐτῃ
10 χωρὶς τῆς ἡμῶν γνώμης ἐπʼ
10-11 ∼ἐξτρο∤φῇ∽ἐκστρο∤φῇ
11 , οὐ δεόντως τὸ ἀργύριον εἰς τὸ
11-12 ἴδι∤ον
12 μόνος ∼ἀπηνεγκάμενος∽ἀπενεγκάμενος . S-3 ὅθεν
12-13 ἐ∤πιδίδομεν̣ἐ∤πιδίδομεν
13 τόδε τὸ βιβλίδιον ,
13-14 ἀξιοῦν∤τες
14 ἔχειν σε αὐτὸ ἐν καταχωρισμῷ
15 πρὸς μαρτύριον , ὅπως δυνηθῶμεν
16 τὰ ἴδια μέρη ∼ἀπολαβῖν∽ἀπολαβεῖν τῆς παιδίσκης ,
17 ἵνʼ ∼ὠ∽ὦμεν βεβοηθημένοι . S-4 διευτύχει .
18 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους θ|num:9| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου
19 Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
20 Ἀρμενιακοῦ [Μ]η̣δικο[ῦ]Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου
21 καὶ Αὐτοκράτ[ο]ροςΑὐτοκράτορος Καίσ[α]ροςΚαίσαρος Λουκίου Αὐρηλίου
22 Οὐήρου Σεβ[αστοῦ]Σεβαστοῦ [Ἀρ]μενιακοῦἈρμενιακοῦ Μηδικοῦ
23 Παρθικοῦ Μεγίστου , Θῶθ ιε̣|num:15|ιε|num:15| . m2 S-6 Λυσίμαχος
24 κ[α]ὶκαὶ Δίδυμος ἐπιδέδωκα . m3 S-7 Φιλοσάραπις
25 Ἡρακλείδου συνεπιδέδωκα .
26 m5 S-8 ❨ἔνκλημ(α)❩ἔνκλημα ❨Λυσιμάχ(ου)❩Λυσιμάχου