Sematia

p.fam.tebt.22.xml

TM: 10740HGV: 10740Date: 122 – 122Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 〚ἔτους〛ἔτους 〚ἑβδόμου〛ἑβδόμου 〚Αὐτοκράτορος〛Αὐτοκράτορος 〚Καίσαρος〛Καίσαρος 〚Τραιανοῦ〛Τραιανοῦ 〚Ἁ̣δ̣ριανοῦ〛Ἁδριανοῦ 〚Σεβαστοῦ〛Σεβαστοῦ
2 〚μη̣νὸς〛μηνὸς 〚Σεβαστοῦ〛Σεβαστοῦ 〚εἰκάδι〛εἰκάδι 〚ἐν〛ἐν 〚∼Τεβτύνι∽〛Τεβτύνει 〚τῆ̣ς〛τῆς 〚Πολέμωνος〛Πολέμωνος 〚μερίδος〛μερίδος
3 〚τοῦ〛τοῦ 〚Ἀρσινοΐτου〛Ἀρσινοΐτου 〚νομοῦ〛νομοῦ 〚.〛. S-2 〚ὁμολογεῖ〛ὁμολογεῖ 〚Ἡρακλείδης〛Ἡρακλείδης 〚ὁ〛 〚καὶ〛καὶ 〚Οὐαλέριος〛Οὐαλέριος
4 〚Ἡρακλείδου〛Ἡρακλείδου 〚τοῦ〛τοῦ 〚Μάρωνος〛Μάρωνος 〚ἀναγραφόμενος〛ἀναγραφόμενος 〚ἐπʼ〛ἐπʼ 〚ἀμφόδου〛ἀμφόδου 〚Ταμείων〛Ταμείων
5 〚Πέρσης〛Πέρσης 〚τῆς〛τῆς 〚ἐπιγονῆς〛ἐπιγονῆς 〚ὡς〛ὡς 〚ἐτῶν〛ἐτῶν 〚τεσσεράκοντα〛τεσσεράκοντα 〚ἕξ〛〚|num:46|〛ἕξ|num:46| 〚,〛, 〚οὐλὴ〛οὐλὴ 〚γόνατι〛γόνατι
5-6 〚ἀρισ∤τερῷ〛ἀρισ∤τερῷ
6 〚,〛, 〚Ταμύσθᾳ〛Ταμύσθᾳ 〚Διδύμου〛Διδύμου 〚τοῦ〛τοῦ 〚καὶ〛καὶ 〚Μυσθαρίωνος〛Μυσθαρίωνος 〚ὡς〛ὡς 〚ἐτῶν〛ἐτῶν
6-7 〚τριάκον∤τα〛τριάκον∤τα
7 〚πέντε〛〚|num:35|〛πέντε|num:35| 〚ἀσήμῳ〛ἀσήμῳ 〚μετὰ〛μετὰ 〚κυρίου〛κυρίου 〚τοῦ〛τοῦ 〚ἀνδρὸς〛ἀνδρὸς 〚Λυσιμάχου〛Λυσιμάχου 〚τοῦ〛τοῦ 〚Ἀπολλωνίου〛Ἀπολλωνίου
8 〚ὡς〛ὡς 〚ἐτῶν〛ἐτῶν 〚τριάκοντα〛τριάκοντα 〚∼ὀκτώι∽〛〚|num:38|〛ὀκτώ|num:38| 〚,〛, 〚οὐλὴ〛οὐλὴ 〚ποδὶ〛ποδὶ 〚δεξιῷ〛δεξιῷ 〚,〛, 〚ἔχειν〛ἔχειν 〚παρʼ〛παρʼ 〚αὐτ̣ῆς〛αὐτῆς
9 〚Ταμύσθας〛Ταμύσθας 〚παραχρῆμα〛παραχρῆμα 〚διὰ〛διὰ 〚χειρὸς〛χειρὸς 〚ἐξ〛ἐξ 〚οἴκου〛οἴκου 〚χρῆσιν〛χρῆσιν 〚ἔντοκον〛ἔντοκον
10 〚ἀργυρίου〛ἀργυρίου 〚ἐπισήμου〛ἐπισήμου 〚κεφαλαίου〛κεφαλαίου 〚δραχμὰς〛δραχμὰς 〚διακοσίας〛διακοσίας 〚δέκα〛δέκα
11 〚δύο〛〚|num:212|〛δύο|num:212| 〚καὶ〛καὶ 〚ἐπάναγκον〛ἐπάναγκον 〚τὸν〛τὸν 〚ὁμολογοῦντα〛ὁμολογοῦντα 〚Ἡρακλείδην〛Ἡρακλείδην 〚τὸν〛τὸν 〚καὶ〛καὶ
12 〚Οὐα̣λ̣έριον〛Οὐαλέριον 〚∼ἀποδώσιν∽〛ἀποδώσειν 〚τῇ〛τῇ 〚Ταμύσθᾳ〛Ταμύσθᾳ 〚τὰς〛τὰς 〚τῆς〛τῆς 〚χρήσεως〛χρήσεως 〚ἀργυρίου〛ἀργυρίου
13 〚κε̣φ̣α̣λαίου〛κεφαλαίου 〚δραχμὰ̣ς̣〛δραχμὰς 〚διακοσίας̣〛διακοσίας 〚δέκα〛δέκα 〚δύο〛〚|num:212|〛δύο|num:212| 〚καὶ〛καὶ 〚τοὺς〛τοὺς 〚τόκους〛τόκους
14 〚τῇ〛τῇ 〚εἰκάδι〛εἰκάδι 〚τοῦ〛τοῦ 〚Τῦβι〛Τῦβι 〚μηνὸς〛μηνὸς 〚τοῦ〛τοῦ 〚ἐνεστῶτος〛ἐνεστῶτος 〚ἑβδόμου〛ἑβδόμου 〚ἔτους〛ἔτους
15 〚ἄν̣ε̣υ〛ἄνευ 〚πάσης〛πάσης 〚ὑπερθέσεως〛ὑπερθέσεως 〚καὶ〛καὶ 〚∼εὑρησιλογείας∽〛εὑρησιλογίας 〚,〛, 〚ἐὰν〛ἐὰν 〚δὲ〛δὲ 〚μὴ〛μὴ
15-16 〚ἀπο∤δῷ〛ἀπο∤δῷ
16 〚καθʼ〛καθʼ 〚ἃ〛 〚∼γεγαπτ̣αι∽〛γέγραπται 〚,〛, 〚∼ἀποτισάτω∽〛ἀποτεισάτω 〚ὁ〛 〚Ἡρακλείδης〛Ἡρακλείδης 〚ὁ〛 〚καὶ〛καὶ 〚Οὐαλέριος〛Οὐαλέριος 〚τῇ〛τῇ
17 〚Ταμύσθᾳ〛Ταμύσθᾳ 〚τὸ〛τὸ 〚μὲν〛μὲν 〚προκίμενον〛προκίμενον 〚κεφάλαιον〛κεφάλαιον 〚μεθʼ〛μεθʼ 〚ἡμιολίας〛ἡμιολίας 〚,〛, 〚τ̣οὺς〛τοὺς 〚δὲ〛δὲ
18 〚τόκους〛τόκους 〚ἁπλοῦς〛ἁπλοῦς 〚,〛, 〚γεινομένης〛γεινομένης 〚τῇ〛τῇ 〚Ταμύσθᾳ〛Ταμύσθᾳ 〚τῆς〛τῆς 〚πράξεως〛πράξεως 〚ἔκ〛ἔκ 〚τε〛τε 〚τοῦ〛τοῦ
19 〚Ἡρακλείδου〛Ἡρακλείδου 〚τοῦ〛τοῦ 〚καὶ〛καὶ 〚Οὐαλερίου〛Οὐαλερίου 〚καὶ〛καὶ 〚ἐκ〛ἐκ 〚τῶν〛τῶν 〚❨ὑπαρχόντω(ν)❩〛ὑπαρχόντων 〚αὐτῷ〛αὐτῷ 〚πάντων〛πάντων 〚.〛.
20 m2 S-3 〚Ἡρακλείδης〛Ἡρακλείδης 〚ὁ〛 〚καὶ〛καὶ 〚Οὐαλέρις〛Οὐαλέρις 〚Ἡρακλείδου〛Ἡρακλείδου
21 〚τοῦ〛τοῦ 〚Μάρωνος〛Μάρωνος 〚ἀπὸ〛ἀπὸ 〚Ταμείων〛Ταμείων 〚ὁμολογῶ〛ὁμολογῶ
21-22 〚ἔ∤χειν〛ἔ∤χειν
22 〚παρὰ〛παρὰ 〚Ταμύσθας〛Ταμύσθας 〚τῆς〛τῆς 〚Διδύμου〛Διδύμου 〚∼το∽〛τοῦ 〚καὶ〛καὶ
23 〚Μυσθαρίωνος〛Μυσθαρίωνος 〚διὰ〛διὰ 〚∼χιρὸς∽〛χειρὸς 〚ἐξ〛ἐξ 〚∼ὔκου∽〛οἴκου 〚χρῆσιν〛χρῆσιν
24 〚ἔντοκον〛ἔντοκον 〚ἀργυρίου〛ἀργυρίου 〚κεφαλαίου〛κεφαλαίου 〚δραχμὰς〛δραχμὰς
25 〚διακοσίας〛διακοσίας 〚δέκα〛δέκα 〚δύο〛〚|num:212|〛δύο|num:212| 〚,〛, 〚ἃς〛ἃς 〚καὶ〛καὶ 〚ἐπάναγκον〛ἐπάναγκον
26 〚ἀποδώσω〛ἀποδώσω 〚τῇ〛τῇ 〚εἰκάδι〛εἰκάδι 〚τοῦ〛τοῦ 〚∼Τοῖβι∽〛Τῦβι 〚μηνὸς〛μηνὸς
27 〚τ[οῦ]〛τοῦ 〚ἐ̣νεστῶτος〛ἐνεστῶτος 〚ἑβδόμου〛ἑβδόμου 〚ἔτους〛ἔτους
27-28 〚ἀνυ∤περθέτως〛ἀνυ∤περθέτως
28 〚,〛, 〚γεινομένης〛γεινομένης 〚αὐτῇ〛αὐτῇ 〚τῆς〛τῆς
29 〚πράξεως〛πράξεως 〚ἔκ〛ἔκ 〚τʼ〛τʼ 〚ἐμοῦ〛ἐμοῦ 〚καὶ〛καὶ 〚ἐκ〛ἐκ 〚τῶν〛τῶν
29-30 〚ὑπαρχόν∤τω̣ν̣〛ὑπαρχόν∤των
30 〚μοι〛μοι 〚πάντων〛πάντων 〚καθὼς〛καθὼς 〚πρόκειται〛πρόκειται 〚.〛.
31 m3 S-4 〚Ταμύσθα〛Ταμύσθα 〚μετὰ〛μετὰ 〚κ̣υρίου〛κυρίου 〚τοῦ〛τοῦ 〚ἀνδρὸς〛ἀνδρὸς 〚Λυσιμάχου〛Λυσιμάχου
32 〚γέγονε〛γέγονε 〚εἴς〛εἴς 〚με〛με 〚ἡ〛 〚ὁμολογία〛ὁμολογία 〚∼καθὸς∽〛καθὼς 〚πρόκιται〛πρόκιται 〚.〛.