Sematia

p.erasm.1.4.xml

TM: 44709HGV: 44709Date: -175 – -126Place: Oxyrhyncha (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίωι
1-2 ἐ̣πιστά∤τ̣η̣ι̣ἐπιστά∤τηι
2 Ὀξυρύγχων παρὰ
3 Πε̣τ̣ῶτοςΠετῶτος τοῦ Πετεσούχου
4 βασ̣ιλι̣κ̣οῦβασιλικοῦ γεωργοῦ τῶν
5 [ἐκ]ἐκ [τ]ῆ̣ς̣τῆς α̣ὐ̣τ̣ῆςαὐτῆς . S-2 τ̣ῆ̣ι̣τῆι εἰς τὴν
6 η̣η τοῦ Φ̣α̣μ̣ενὼθ̣Φαμενὼθ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
7 |gap:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους φερούσηι νυκτὶ
8 ὑπ̣ε̣ρβάντες̣ὑπερβάντες τινές
9 εἰς τὴν ὑπάρχου̣σ̣άνὑπάρχουσάν
10 μοι αὐτόθι αὐλὴν καὶ
11 δ̣ι̣α̣κόψαντε̣ςδιακόψαντες τὸν
11-12 τοῖ∤χον
12 φέροντα ἐκτὸς
13 τῆς α̣ὐ̣λ̣ῆ̣ς̣αὐλῆς
13-14 [π]ε̣ρ̣ι̣ήλα∤σάνπεριήλα∤σάν
14 μου ὄ̣ν̣ο̣υ̣ς̣ὄνους δύο|num:2|
15 |gap:?|
16 |gap:?_lines|