Sematia

p.eleph.wagner.1.54.xml

TM: 24234HGV: 24234Date: 191 – 191Place: Elephantine

1 m1 S-1 ❨Μᾶρκο(ς)❩Μᾶρκος ❨Ἄννιο(ς)❩Ἄννιος ❨Νεμωνιανὸ(ς)❩Νεμωνιανὸς
2 ❨πρ(άκτωρ)❩πράκτωρ ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨Ἐλεφ(αντίνης)❩Ἐλεφαντίνης καὶ Ἀϊῶν Κατ(…)Κατ… ❨μέτ(οχος)❩μέτοχος . S-2 ❨δι(έγραψεν)❩διέγραψεν
3 ❨Ζμεντπῶ(ς)❩Ζμεντπῶς ❨Χήμιο(ς)❩Χήμιος ❨Πετορζ(μήθιος)❩Πετορζμήθιος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς
3-4 Θινζμεν∤❨τπῶτ(ος)❩Θινζμεν∤τπῶτος
4 ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨μερισ(μῶν)❩μερισμῶν λα|num:31| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨τι(μῆς)❩τιμῆς ἀμες(…)ἀμες… ❨μόσχο(υ)❩μόσχου
5 σὺν ❨ἐπιμερισθ(έντι)❩ἐπιμερισθέντι ❨τοποστατίω(νος)❩τοποστατίωνος ❨κεφαλ(αίῳ)❩κεφαλαίῳ
6 ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨(χαλκοῦς)❩χαλκοῦς ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| ❨μερισ(μοῦ)❩μερισμοῦ ❨κεφαλ(αίου)❩κεφαλαίου ὑπὲρ ❨ὀχ(ημάτων)❩ὀχημάτων ❨ἐξα(γωγῆς)❩ἐξαγωγῆς καὶ ❨ἐπισκ(έψεως)❩ἐπισκέψεως
7 πραισ̣ι̣δίωνπραισιδίων καὶ ❨σκο(πέλων)❩σκοπέλων καὶ ❨ἄλλω(ν)❩ἄλλων ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| .
8 S-3 |gap:?| Μεσορὴ ιβ̣|num:12|ιβ|num:12| .