Sematia

p.eirene.2.8.xml

TM: 78191HGV: 78191Date: – Place:

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| [ἐν]ἐν ὀ̣νόματιὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπ̣[ότου]δεσπότου [Ἰησοῦ]Ἰησοῦ [Χριστοῦ]Χριστοῦ
2 [τοῦ]τοῦ [θ]εοῦθεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν βασιλείας τ̣ο̣ῦ̣τοῦ [εὐσεβεστάτου]εὐσεβεστάτου
3 [ἡ]μῶνἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Ἡρακλείου τοῦ αἰ[ωνίου]αἰωνίου [Αὐγούστου]Αὐγούστου
4 [κα]ὶ̣καὶ ❨αὐτοκρ(άτορος)❩αὐτοκράτορος ἔτους κβ|num:22| Ἐπεὶφ ιζ|num:17| ❨ἀρχ(ῇ)❩ἀρχῇ ϛ|num:6| [❨ἰνδ(ικτίωνος)❩]ἰνδικτίωνος [ἐν]ἐν [❨Ἀρ(σινοϊτῶν)❩]Ἀρσινοϊτῶν [❨(πόλει)❩]πόλει
5 m2 |gap:?| [λ]α̣μπρότατοςλαμπρότατος καγκελλάριο[ς]καγκελλάριος |gap:?|
6 |gap:?| [σ]τρατηλάτουστρατηλάτου υἱὸς τοῦ μακαρ[ίου]μακαρίου |gap:?|
7 |gap:?| ⦑[Θ]εοδωράκιος⦒Θεοδωράκιος ⦑〚[Θ]εοδωρος〛⦒Θεοδωρος υἱὸς τοῦ μακαρίο̣[υ]μακαρίου |gap:?|
8 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [Ἀρσ]ι[νοϊ]τ̣ῶνἈρσινοϊτῶν πόλεως ἀπ[ὸ]ἀπὸ [ἀμφόδου]ἀμφόδου |gap:?|
9 [τοῦ]τοῦ [ἁγίου]ἁγίου [Θεο]δώρουΘεοδώρου Αὐρηλ[ίῳ]Αὐρηλίῳ |gap:?|
10 |gap:?||gap:3|ευ ἀπὸ ἐποικί̣ο̣[υ]ἐποικίου |gap:?|
11 |gap:?| [❨χ(αίρειν)❩]χαίρειν [.]. S-2 [ὁμ]ο̣λ̣ο̣γοῦμενὁμολογοῦμεν ἐξ ἀλ̣λ̣[ηλεγγύης]ἀλληλεγγύης |gap:?|
12 |gap:?|θρω|gap:?||gap:?_lines||gap:?_lines|
13 |gap:?|ην τῶν πρ|gap:?|
14 |gap:?| τεσσάρων ο|gap:?|
15 |gap:?| π̣λ̣έονπλέον |gap:?| |gap:?_lines|
16 |g:stauros|?|g:stauros| |gap:?|