Sematia

p.dubl.25.xml

TM: 37475HGV: 37475Date: 601 – 700Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|μ|gap:1||gap:5||gap:1|α̣|gap:2||gap:1||gap:?||gap:?|μ|gap:1||gap:5||gap:1|α|gap:2||gap:1||gap:?|
2 |gap:?| Δ̣α̣νι̣[ῆ]λ̣Δανιῆλ , [ἑ]ξ̣[ῆς]ἑξῆς ∼ὑ̣π̣ο̣[γ]ρ̣άφον∽ὑπογράφων ἰδ̣ιόχειρ̣ο̣νἰδιόχειρον , ἀ̣[πὸ]ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣τῆς |gap:?|
3 |gap:?| Μ̣ηνᾶΜηνᾶ , ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης , ❨χα(ίρειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμ[ο]λ̣ογῶὁμολογῶ ἔχει[ν]ἔχειν |gap:1||gap:1||gap:3||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1||gap:3||gap:1||gap:?|
4 ∼καθαρο͂ς∽καθαρῶς καὶ ∼ἀποκρότος∽ἀποκρότως χρυσίου ❨νομισμά(τια)❩νομισμάτια ἓξ|num:6| ❨ὀβρυ̣ζ̣(ιακὰ)❩ὀβρυζιακὰ |gap:2||gap:3||gap:1||gap:1||gap:1|τ|gap:1||gap:?|
5 ❨γ̣ί̣(νεται)❩γίνεται ❨χρυ(σίου)❩χρυσίου ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια ϛ|num:6| κεφαλαίου , ὑπὲρ δὲ τὴν ἀσφάλειαν καὶ ἀμεριμνίαν ὑπεθέμην σοι [ἐνεχύρου]ἐνεχύρου [λόγῳ]λόγῳ
6 καὶ ∼δικαίου∽δικαίῳ ὑποθήκης ἀπὸ τῶν διαφερόντων μοι τὸ ∼περιελθὼν∽περιελθὸν εἰς ἐμὲ ἀ̣[πὸ]ἀπὸ
6-7 [κληρονομί]∤αςκληρονομί∤ας
7 τοῦ μακαρίτου μου πατρός , λέγω δὴ ∼το∽τοῦ ∼μικρον∽μικροῦ μου ∼κενουργίου∽καινουργίου οἴκου̣οἴκου τὸ ἴ̣δ̣[ιον]ἴδιον |gap:?|
8 ρ̣αρα τῆς ἡμετέρας κώμης Ὀννή , ὄντος δὲ ἐν τῷ ∼προτοκωμιον∽πρωτοκωμίῳ τῆς αὐτ[ῆς]αὐτῆς [κώμης]κώμης
9 |gap:1||gap:1||gap:1|δ̣ε̣|gap:1||gap:1||gap:1|δε τοῦ αὐτοῦ οἴκου εἰς ∼ἀπηλιου̣∽ἀπηλιώτην μετὰ καὶ ∼του∽τῆς ἐπαύλεως ∼του∽τῆς ∼ὀντος∽οὔσης ἔμπρ̣[οσθεν]ἔμπροσθεν |gap:?|
10 |gap:45||gap:1| εἰ̣ς̣εἰς ∼νότου∽νότον εν|gap:1||gap:?|
11 |gap:?_lines|