Sematia

p.dryton.1.34.xml

TM: 284HGV: 284Date: -115 – -110Place: unbekannt

1 m1 S-1 Φομμοῦτι συνγενεῖ καὶ ∼ἐπιστρατήιγωι∽ἐπιστρατήγωι ∼καὶ∽καὶ ∼στρατηιγῶι∽στρατηγῶι
2 τῆς Θηβαίδος ,
3 παρὰ Ἀπολλωνίας τῆς καὶ Σενμούθεως καὶ Ἀφροδισίας
4 τῆς καὶ Ταχράτιος ἀμφοτέρων Δρύτωνος θυγατέρων
5 κατ[οι]κουσῶνκατοικουσῶν ἐν Παθύρει .
None None [0]
5 m1 S-2 Ὑπάρχοντος ἡμῖν τε καὶ ταῖς
6 ∼ἑαυτ̣ῶν∽ἡμῶν $αὐτῶν ἀδελφαῖς Ἀριστοῖ τῆι καὶ Σενμώνθει καὶ Νικαρίωι
7 τῆι [καὶ]καὶ Θερμούθει καὶ Ἀ̣πολλωνίαιἈπολλωνίαι νεωτέραι τῆι καὶ Σενπελαία̣ι̣Σενπελαίαι ,
8 μέρ[ους]μέρους ἡμίσους τῶν π̣α̣τρικῶνπατρικῶν ἐγγαίων ὄντων δ|num:4| ἔν τε τῶι
9 Περ[ι]θήβαςΠεριθήβας καὶ Παθυρίτηι , ὁμοίως δὲ κ̣αὶκαὶ τῶν οἰκετ̣ικῶνοἰκετικῶν
9-10 σω∤μάτ[ων]σω∤μάτων
10 , ἐν οἷς καὶ ἐπὶ τοῦ Κόχλακος τῆς Ἀραβίας τοῦ
10-11 δηλου∤μένο[υ]δηλου∤μένου
11 Παθυρίτου νομοῦ μέρους ❨(ἡμίσους)❩ἡμίσους ἀπὸ ἐδάφους ἀ̣μπελῶνοςἀμπελῶνος
12 ἀρουρῶ̣ν̣ἀρουρῶν β|num:2| ❨(ἡμίσους)❩ἡμίσους ὅσαν ἂν ἦι ἐπὶ τὸ πλεῖον καὶ τοῦ ἀπὸ ἀπηλιώτου
13 αὐτοῦ παραδείσου καὶ φρεάτων καὶ ἐπο<ι>κίωνἐποικίων καὶ ληνῶνος
14 καὶ γῆ̣ςγῆς χέρσου καὶ ἄλλης γῆς ἐκτὸς φο<ρο>λογίαςφορολογίας καὶ τῶν
14-15 συνκυ∤ρόντων
15 πάντων ὧν κ̣εκράτηκενκεκράτηκεν ὁ̣ πατὴρ ἡμῶν
16 ἐφʼ ὅσον̣ὅσον [π]εριῆιπεριῆι χρόνον , ἡμῶν δὲ μετὰ τὴν ἐκείνου
17 [τελευτὴν]τελευτὴν τῶν λοι[πῶν]λοιπῶν [κρατουσῶν]κρατουσῶν , Ἀρίστω[ν]Ἀρίστων [Ἀ]θ̣ηνοδότουἈθηνοδότου
18 τῶν ἀ[πὸ]ἀπὸ Δ̣ιὸςΔιὸς πόλεως τ[ῆς]τῆς [με]γάληςμεγάλης βια̣ιότερονβιαιότερον
19 ἐμβατε̣ύσ̣[α]ςἐμβατεύσας ε̣ἰ̣ςεἰς τὸ δη[λούμενο]νδηλούμενον ἔδα̣φοςἔδαφος τοῦ ἀμπελῶ̣νοςἀμπελῶνος
20 καὶ εἰς τὰ συνκύροντα [τ]ούτωιτούτωι ἐν τοῖς τῆς ∼ἀμειξίας∽ἀμιξίας [κ]αιροῖςκαιροῖς ,
21 ἀντιπο̣ι̣εῖ̣ταιἀντιποιεῖται ἀδίκως τοῦ ἐπιβάλλοντος ἡμῖν μέρους ❨(ἡμίσους)❩ἡμίσους
22 καὶ μέρος τι καταπεφύτευκεν ἀμπέλωι , κατεγνωκὼς
23 τῶι γυναῖκας ἡμᾶς εἶναι καὶ ἑτέρωι τόπωι κατοικούσας
24 μὴ εὐχερῶς δύνασθαι ἐπιβαλεῖν ἐπὶ τὴν̣τὴν σημαινομένην
25 κτῆσιν .
None None [0] [1] [2] [3] [4] [5]
25 m1 S-3 Διὸ καταπεφευγυῖαι ἐπὶ σὲ , ἀξιοῦμ̣εν̣ἀξιοῦμεν , ἐὰν φαίνηται ,
25-26 μετα∤πεμψάμενον
26 αὐτὸν ἐπισκέψασθαι καὶ ἐὰν ἦι <οἷ>αοἷα γράφομεν
26-27 ἐπ̣αναγ∤κάσαιἐπαναγ∤κάσαι
27 ἐκστῆναι τοῦ διασαφουμένου ἡμῖν μέρους ❨(ἡμίσους)❩ἡμίσους τοῦ ἐδάφους τοῦ
27-28 ἀμπε∤λῶνος
28 καὶ τῶν ἐν αὐτῶι πεφυτ̣ευμένωνπεφυτευμένων καὶ τῶν προσκυρόντων τόπων
29 καὶ ἐκτεῖ[σ]αιἐκτεῖσαι ἀπενήνεκται ἐξ αὐτῶν γενήματα , περὶ δὲ ἧς
30 ∼πεπόη[τα]ι∽πεποίηται βίας , διαλαβεῖν μισοπονήρως , ἵν’ ὦμεν ἀντειλημ<μέ>ν̣αιἀντειλημμέναι .
None None [0] [1]
31 m1 S-4 εὐτύχει .