Sematia

p.diosk.3.xml

TM: 44719HGV: 44719Date: – Place:

1 m1 S-1 Διοσκουρίδει ἡγεμόνι καὶ
1-2 φρου∤ράρχωι
2 παρὰ Διοσκουρίδου
3 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Π̣α̣κ̣ήμιοςΠακήμιος τῶν ἀπὸ τῆς
4 Ν̣[ικά]δ̣α̣ι̣Νικάδαι ν̣ε̣ώ̣[ς]νεώς . S-2 ἀδικοῦμαι̣ἀδικοῦμαι
5 [ὑ]π̣[ὸ]ὑπὸ [Πετο]φ̣ό̣[ι]τ̣[ος]Πετοφόιτος τ̣ο̣[ῦ]τοῦ Π̣ετονού̣ρ̣ι̣ο̣ς̣Πετονούριος
6 τ̣[ῶ]ντῶν κατοι[κο]ύντ̣ωνκατοικούντων [ἐ]νἐν
7 Χο̣[ι]νώ̣τ̣μ̣ειΧοινώτμει
7-8 ὀφεί̣λ̣ο̣[ν]∤τό̣ς̣ὀφείλον∤τός
8 μ̣οιμοι τι[μ]ὴ̣ντιμὴν ἐλαίου ❨με(τρητῶν)❩μετρητῶν β|num:2|
9 χα̣λ̣κ̣οῦχαλκοῦ [τάλαντα]τάλαντα β|num:2| Δ|num:4000| |gap:1| ἔτι
10 |gap:1||gap:3||gap:2|ι̣|gap:1|ς̣|gap:1||gap:3||gap:2|ι|gap:1|ς τοῦ κζ|num:27| ❨(ἔτους)❩ἔτους ,
11 τ̣[α]ῦταταῦτα πλεονάκι̣ςπλεονάκις
12 |gap:2||gap:1|ε|gap:2||gap:2||gap:1|ε̣|gap:1|ε|gap:1||gap:1||gap:1|ριτ̣ου̣|gap:2||gap:1|ε|gap:2||gap:2||gap:1|ε|gap:1|ε|gap:1||gap:1||gap:1|ριτου
13 |gap:2||gap:2|υ̣|gap:1|μενε|gap:2|π̣ο̣|gap:1||gap:2||gap:2|υ|gap:1|μενε|gap:2|πο|gap:1| |gap:?|
14 |gap:2||gap:1||gap:1||gap:1|περις|gap:1||gap:2||gap:4| ὑ̣π̣οὑπο
15 τ|gap:3|α̣ν̣|gap:1|ιδι|gap:5|ι|gap:1||gap:1||gap:1|υτ|gap:3|αν|gap:1|ιδι|gap:5|ι|gap:1||gap:1||gap:1|υ
16 κ̣|gap:1||gap:3||gap:1||gap:3|ιωσ|gap:1|ερ̣|gap:?|κ|gap:1||gap:3||gap:1||gap:3|ιωσ|gap:1|ερ|gap:?|
17 |gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1| δ̣έδωκε̣ν̣δέδωκεν , ἀ̣ξ̣ιῶ̣ἀξιῶ
17-18 [σ]υ̣ν̣∤τ̣[ά]ξ̣α̣ι̣συν∤τάξαι
18 ἀσφαλίσασθαι
19 α̣[ὐ]τ̣ὸ̣ναὐτὸν μ̣έχριμέχρι τ̣οῦ̣|gap:2||gap:?||gap:1|τοῦ|gap:2||gap:?||gap:1|
20 |gap:5||gap:1||gap:6||gap:2|
21 |gap:1_lines|
22 |gap:?| [τ]ῶ̣ντῶν τό̣κω̣ν̣τόκων |gap:?|
23 [π]α̣ρα̣|gap:2|παρα|gap:2| α|gap:2|ν
24 |gap:1_lines| |gap:?_lines|
25 ❨(ἔτους)❩ἔτους κη|num:28| Χοιὰχ κ⊢ε⊣|num:25|κε|num:25| . S-3 Διοσκουρί̣δ̣ο̣υ̣Διοσκουρίδου κατὰ
26 Πετοφόϊτος περὶ ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(ταλάντων)❩ταλάντων β|num:2| .