Sematia

p.dion.34.xml

TM: 3115HGV: 3115Date: -116 – -116Place: Hermopolites, Ägypten

1 m1 S-1 [Διονύσιος]Διονύσιος Κ̣εφαλᾶτοςΚεφαλᾶτος Πέρσης τῆς ἐπιγονῆ[ς]ἐπιγονῆς |gap:7|
2 |gap:6| [ο]υου Μακεδόνι ἑ̣κατοντά̣ρ̣χωιἑκατοντάρχωι τ̣[ῆς]τῆς [Λόχου]Λόχου
3 [ἡγεμονία]ς̣ἡγεμονίας Ἀκ̣ωρ̣ιτ[ῶν]Ἀκωριτῶν [χαίρ]ε̣ι̣[ν]χαίρειν [·]· S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ
4 [ἔχειν]ἔχειν [π]α̣ρὰπαρὰ σοῦ τιμὴν πυροῦ ἀρτ̣αβῶ̣[ν]ἀρταβῶν |gap:9|
5 [ἃς]ἃς [ἀποδ]ώ̣σωἀποδώσω σοι τοῖς παρὰ σοῦ ἐν τῶ[ι]τῶι [Παῧνι]Παῧνι
6 [μηνὶ]μηνὶ [τοῦ]τοῦ [β|num:2|]β|num:2| ἔτους , πυρὸν στερεὸν νεὸν κ̣[αθαρὸν]καθαρὸν
7 [ἄδολον]ἄδολον μ̣έ̣τρωιμέτρωι τ̣ῶιτῶι ἐμῶι καὶ κατ̣[αστήσω]καταστήσω
8 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν κ̣[α]τ̣ὰ̣κατὰ [τ]ὴ̣ν̣τὴν Ἀ̣κ̣ώ̣ρι̣ο̣[ς]Ἀκώριος ὅ̣ρ̣μ̣[ον]ὅρμον [τοῖς]τοῖς [ἰδίοις]ἰδίοις
9 [ἀνηλώ]μασιἀνηλώμασι · S-3 ἐὰν δὲ μ̣ὴμὴ ἀπ̣ο̣δῶ̣ἀποδῶ [καθʼ]καθʼ [ὅτι]ὅτι [πρόκειται]πρόκειται [,],
9-10 [ἀπο]∤[τείσ]ω̣ἀπο∤τείσω
10 σοι τοῖς παρὰ σοῦ τιμὴν ἑκά[στης]ἑκάστης
11 [ἀρτάβης]ἀρτάβης χαλκοῦ δραχμὰς δισχιλ̣[ίας][|num:2000|]δισχιλίας|num:2000| [,], [τῆς]τῆς
12 [πράξεω]ςπράξεως οὔσης σοί τε καὶ τοῖς παρ[ὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [ἐξ]ἐξ [ἐμοῦ]ἐμοῦ
13 [τε]τε [καὶ]καὶ ἐ̣κἐκ τῶν ὑπ̣[α]ρχόντω[ν]ὑπαρχόντων [μο]ι̣μοι [πάντων]πάντων
14 [καθʼ]καθʼ [ἅπερ]ἅπερ ∼ἐγ∽ἐκ δίκης · S-4 χεὶρ ἥδε κυρία ἔ̣[στω]ἔστω
15 [πανταχῆι]πανταχῆι ∼ἐπιφερομένηι∽ἐπιφερομένη καὶ π̣[αντὶ]παντὶ [τῶι]τῶι [ἐπιφέροντι]ἐπιφέροντι .
16 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους β̣|num:2|β|num:2| , [Θ]ῶ̣υθΘῶυθ ζ|num:7| .
17 m2 S-6 [ἔτου]ς̣ἔτους β̣|num:2|β|num:2| , Παῧνι α̣|num:1||gap:1|α|num:1||gap:1| , ἐν ❨κώ(μηι)❩κώμηι Τήνει [τοῦ]τοῦ [❨Μωχ(ίτου)❩]Μωχίτου [·]·
18 S-7 ❨[ἀναγέ]γ̣ρ̣(απται)❩ἀναγέγραπται διʼ Ἀπολλω̣νίουἈπολλωνίου .