Sematia

p.dion.24.xml

TM: 3108HGV: 3108Date: -106 – -106Place: Hermopolis

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [ιβ|num:12|]ιβ|num:12| [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [θ|num:9|]θ|num:9| [,], [Αὐδναίου]Αὐδναίου [ζ|num:7|]ζ|num:7| [,], [Ἁθὺρ]Ἁθὺρ [ζ|num:7|]ζ|num:7| [,],
2 [ἐν]ἐν [Ἑρμοῦ]Ἑρμοῦ [πόλει]πόλει [τῆς]τῆς [Θηβαΐδος]Θηβαΐδος .
3 S-2 [ἐδάνεισεν]ἐδάνεισεν [Ἱππόνικο]ςἹππόνικος Π̣[τολεμα]ί̣[ου]Πτολεμαίου
4 [Μακεδὼν]Μακεδὼν [ἑκατόντα]ρ̣χοςἑκατόνταρχος τῆς
4-5 Ἀρτε∤[μιδώρου]Ἀρτε∤μιδώρου
5 [ἡγεμονίας]ἡγεμονίας Ἀκωριτῶν
5-6 Διονυ∤[σίωι]Διονυ∤σίωι
6 [Κεφαλᾶτος]Κεφαλᾶτος [Πέρση]ιΠέρσηι τῆς ἐπ̣ι̣γονῆςἐπιγονῆς
7 [καὶ]καὶ [τῆι]τῆι [τούτου]τούτου [μητρὶ]μητρὶ [Σεν]αβέλλει̣Σεναβέλλει Ἡ̣λιοδώρουἩλιοδώρου
8 [καὶ]καὶ [τῆι]τῆι [γυναικὶ]γυναικὶ [Ἰσιδώρα]ι̣Ἰσιδώραι Παχόϊτ̣[ο]ς̣Παχόϊτος
8-9 ἀ̣μ̣φ̣ο̣∤[τέραις]ἀμφο∤τέραις
9 [Περσίναις]Περσίναις [,], [μετὰ]μετὰ [κ]υρίουκυρίου Διονυσίου τοῦ
10 [προγεγραμμένου]προγεγραμμένου [,], [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨στε(ρεοῦ)❩]στερεοῦ ❨(ἀρτάβας?)❩ἀρτάβας μ|num:40| , ἃς
10-11 μεμέτρ̣η̣ν̣∤[ται]μεμέτρην∤ται
11 [παρʼ]παρʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [τόκων]τόκων [ἡ]μ̣ιολίωνἡμιολίων , ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαις?)❩ἀρτάβαις [εἴκοσι][|num:20|]εἴκοσι|num:20| [·]· S-3 [τὸν]τὸν [δὲ]δὲ
12 [πυρὸν]πυρὸν [καὶ]καὶ [τὸν]τὸν [τόκο]ντόκον , τὰς πάσ[ας]πάσας [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας [ξ|num:60|]ξ|num:60| [,],
12-13 [ἀπο]∤[δότωσαν]ἀπο∤δότωσαν
13 [οἱ]οἱ [δεδανει]σμένοιδεδανεισμένοι Ἱπ̣[πονίκωι]Ἱππονίκωι [ἢ] [τοῖς]τοῖς
14 [παρʼ]παρʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ἐν]ἐν [μηνὶ]μηνὶ [Λωίωι]Λωίωι [ὅς]ὅς [ἐστιν]ἐστιν [Παῧνι]Παῧνι [τοῦ]τοῦ
15 [προκειμένου]προκειμένου [ἔτους]ἔτους [ἄνευ]ἄνευ [δίκης]δίκης [καὶ]καὶ [κρίσεως]κρίσεως
16 [καὶ]καὶ [πάσης]πάσης [κακοτεχνίας]κακοτεχνίας [,], [πυρὸν]πυρὸν [νέον]νέον [❨στε(ρεὸν)❩]στερεὸν
17 [❨καθα(ρὸν)❩]καθαρὸν [❨ἄδολ(ον)❩]ἄδολον [μέτρωι]μέτρωι [τῶι]τῶι [πρὸς]πρὸς [τὸ]τὸ [❨χα(λκοῦν)❩]χαλκοῦν [καὶ]καὶ
17-18 [κατα]∤[στησάτωσαν]κατα∤στησάτωσαν
18 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [Ἀκώριος]Ἀκώριος [ὅρμον]ὅρμον
19 [τοῖς]τοῖς [ἰδίοις]ἰδίοις [αὐτῶν]αὐτῶν [ἀνηλώμασιν]ἀνηλώμασιν [Ἱππονίκωι]Ἱππονίκωι [ἢ]
20 [τοῖς]τοῖς [παρʼ]παρʼ [❨αὐ(τοῦ)❩]αὐτοῦ [·]· S-4 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [ἀποδῶσι]ἀποδῶσι [καθʼ]καθʼ [ἃ]
20-21 [γέγρα]∤[πται]γέγρα∤πται
21 [,], [ἀποτεισάτωσαν]ἀποτεισάτωσαν [οἱ]οἱ [δεδανεισμένοι]δεδανεισμένοι
22 [Ἱππονίκωι]Ἱππονίκωι [ἢ] [τοῖς]τοῖς [παρʼ]παρʼ [❨αὐ(τοῦ)❩]αὐτοῦ [τιμὴν]τιμὴν [❨(ἑκάστης)❩]ἑκάστης [❨(ἀρτάβης)❩]ἀρτάβης [❨(χαλκοῦ)❩]χαλκοῦ [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς
22-23 [τρισχι]∤[λίας][|num:3000|]τρισχι∤λίας|num:3000|
23 [·]· S-5 [καὶ]καὶ [ἡ] [πρᾶξις]πρᾶξις [ἔστω]ἔστω [Ἱππονίκωι]Ἱππονίκωι [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς
24 [παρʼ]παρʼ [❨αὐ(τοῦ)❩]αὐτοῦ [τῶν]τῶν [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [συγγραφὴν]συγγραφὴν [ἔκ]ἔκ [τε]τε [αὐτῶν]αὐτῶν
25 [τῶν]τῶν [δεδανεισμένων]δεδανεισμένων [,], [καὶ]καὶ [ἐξ]ἐξ [ἑνὸς]ἑνὸς [καὶ]καὶ [ἐξ]ἐξ [ὁποτέρου]ὁποτέρου
26 [οὗ]οὗ [ἂν]ἂν [αὐτῶν]αὐτῶν [αἱρῆται]αἱρῆται [,], [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [❨ὑπαρχ(όντων)❩]ὑπαρχόντων [αὐτοῖς]αὐτοῖς
27 πά̣[ν]τωνπάντων κ̣[αθʼ]καθʼ [ἅπερ]ἅπερ [ἐκ]ἐκ [δίκης]δίκης [·]· S-6 [ἔγγυοι]ἔγγυοι
27-28 [ἀλλή]∤λωνἀλλή∤λων
28 τοῦ πυ[ροῦ]πυροῦ [ἢ] [τῆς]τῆς [προγεγραμμένης]προγεγραμμένης
29 τιμ̣ῆςτιμῆς εἰς ἔ[κτεισιν]ἔκτεισιν [οἱ]οἱ [δεδανεισμένοι]δεδανεισμένοι [·]·
30 S-7 συγγραφὴ̣συγγραφὴ [ἥδε]ἥδε [κυρία]κυρία [ἔστω]ἔστω .