Sematia

p.diog.34.xml

TM: 10704HGV: 10704Date: 222 – 231Place: Philadelphia (?) (Arsinoites)

1 m1 S-1 Α̣ὐρ̣ήλιοςΑὐρήλιος Παπίριος ❨γυμ(νασιαρχήσας)❩γυμνασιαρχήσας ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς τῆς ❨Ἀρσ̣ι(νοιτῶν)❩Ἀρσινοιτῶν ❨π̣ό̣λ̣(εως)❩πόλεως
2 [Σ]αραπίωνιΣαραπίωνι Φάσει ❨γεω(ργῷ)❩γεωργῷ χαίρειν .
3 S-2 ἀ̣[π]έ̣σχονἀπέσχον παρὰ σοῦ τὸ ❨ἐκφ̣ό(ριον)❩ἐκφόριον ὧν̣ὧν γεωργεῖς μο̣υ̣μου
4 ἀ̣ρ̣ο̣υρῶ̣νἀρουρῶν τριῶν|num:3| ❨κρ̣(ιθῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας τεσσαράκοντα|num:40| ❨πλή̣(ρης)❩πλήρης .
5 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:1| Αὐ̣τοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσα̣ροςΚαίσαρος Μάρκ̣ο̣υΜάρκου Αὐρηλίο̣υ̣Αὐρηλίου
6 Σ̣ε̣ο̣υήρουΣεουήρου Ἀλε̣ξάνδρουἈλεξάνδρου Εὐσεβο̣ῦ̣ς̣Εὐσεβοῦς Εὐτυχο[ῦς]Εὐτυχοῦς
7 Σ̣ε̣β̣α̣στοῦΣεβαστοῦ , Ἐπεὶφ η|num:8| .