Sematia

p.diog.25.xml

TM: 10697HGV: 10697Date: 132 – 132Place: Philadelphia (?) (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἡ̣ρ̣ακλεί̣δη̣[ς]Ἡρακλείδης [Νε]μ̣εσίων̣[ος]Νεμεσίωνος |gap:15|
2 ελπιδουτ|gap:2| [Ἀπ]ολλω[νίου?]Ἀπολλωνίου |gap:13|
3 σειωτις ἀπ[ελε]υ̣θερα|gap:17|ἀπελευθερα|gap:17|
4 νος χα̣ίρεινχαίρειν [ὁ]μ̣ολογ[ῶ]ὁμολογῶ [ἐσχηκέναι]ἐσχηκέναι [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ
4-5 ∼[δα]∤νιον∽δά∤νειον
5 διὰ χειρὸς ἀργυρ̣[ίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς [ἑκατὸν][|num:100|]ἑκατὸν|num:100|
5-6 [ἀρι]∤θμοῦἀρι∤θμοῦ
6 πλήρης τόκων [δραχμιαίων]δραχμιαίων [ἑκάστης]ἑκάστης [μνᾶς]μνᾶς
7 κατὰ μῆνα ἃς καὶ ἀπ[οδώσω]ἀποδώσω [σοι]σοι [σὺν]σὺν [τοῖς]τοῖς
7-8 [τό]∤κοιςτό∤κοις
8 ἐν μησὶν ἓξ|num:6| ἀπὸ [μηνὸς]μηνὸς [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [τοῦ]τοῦ
9 ἐνεστῶτος ἑπτακαιδ[εκάτου]ἑπτακαιδεκάτου [ἔτους]ἔτους [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ
10 Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀν̣[υπερθέτως]ἀνυπερθέτως [.]. S-2 [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ [τι]τι
10-11 [πα]∤ραβαίνωπα∤ραβαίνω
11 , ἐκτείσω σοι τὸ δ̣[άνειον]δάνειον [σὺν]σὺν [ἡμιολίᾳ]ἡμιολίᾳ [καὶ]καὶ
12 τοῦ ὑπερπεσόντος χρό[νου]χρόνου [τοὺς]τοὺς [τόκους]τόκους [,],
13 τῆς πράξεώς σοι οὔση̣[ς]οὔσης [ἔκ]ἔκ [τε]τε [ἐμοῦ]ἐμοῦ [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν
14 ∼ὑπαρχώντων∽ὑπαρχόντων μοι πάν[των]πάντων [καθάπερ]καθάπερ [ἐκ]ἐκ [δίκης]δίκης [,],
15 τό τε χειρόγραφον τοῦ[το]τοῦτο [δισσὸν]δισσὸν [γραφὲν]γραφὲν
16 ἐκ συνφώνου κύριον [ἔστω]ἔστω [ὡς]ὡς [ἐν]ἐν [δημοσίῳ]δημοσίῳ
16-17 [κα]∤τακεχωρισμένονκα∤τακεχωρισμένον
17 . S-3 ἔ[τους]ἔτους [ἑπτακαιδεκάτου]ἑπτακαιδεκάτου
18 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τ̣[ραιανοῦ]Τραιανοῦ [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [,],
19 μηνὸς Ἁδ[ρι]ανοῦἉδριανοῦ ὀγδό[ῃ]ὀγδόῃ [|vac:?|?]|vac:?|
20 |g:slanting-stroke|
21 m2 Ἡρακλείδη̣[ς]Ἡρακλείδης [Νεμεσίωνος]Νεμεσίωνος [ἔσχον]ἔσχον [τὰς]τὰς
22 δραχμὰς ἑκατὸν|num:100| ἀρ[ιθμοῦ]ἀριθμοῦ [πλήρης]πλήρης [ἃς]ἃς
23 ∼ἰς∽εἰς μηνᾶς ἓξ|num:6| ∼ἀποτίσ̣[ω]∽ἀποτείσω [|vac:?|?]|vac:?|