Sematia

p.diog.10.xml

TM: 10689HGV: 10689Date: 211 – 211Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨exemp̣l(um)❩exemplum ❨test(amenti)❩testamenti .
2 S-2 ❨L(ucius)❩Lucius Ignatius Rufinus ❨Ant(inoites)❩Antinoites ❨t(estamentum)❩testamentum ❨f(ecit)❩fecit . S-3 ❨L(ucius)❩Lucius Ịg̣natiusIgnatius Nemesianus fr[a]ṭeṛfrater meus
3 ex asse mihi heres esto o ❨b(onorum)❩bonorum ❨m[(eorum)]❩meorum . S-4 ❨c̣(eteri)❩ceteri o exheredes sunto , cernịtoquecernitoque
4 hereditatem meam infra dịẹṃdiem centesimum proximis qua ṣc̣ịetsciet
5 poterit heredem esse ❨s(ine)❩sine ❨d(olo)❩dolo ❨m(alo)❩malo . S-5 ❨ḍ(o)❩do ❨l(ego)❩lego Lucretia<e>Lucretiae Octauia<e>Octauiae
5-6 [c]ọniu∤gaeconiu∤gae
6 meae , qui multum lạboraueṛịṭlaborauerit in infirmitạṭeminfirmitatem mẹạṃmeam , ❨iug(era)❩iugera
7 ❨fr(umentaria)❩frumentaria v semis in loco Potamoni secundum SeṛeniSereni ḷa[t]uṣlatus et
8 partem dimidiam domum meam qui appellạtuṛappellatur i(…)p̣⸢i⸣|gap:1|arii…pi|gap:1|ari
9 secundum Antonium Didumianum ∼ueterani∽ueteranum si q[uid]quid
9-10 ue∤nerit
10 ∼debitum∽debiti c̣auṣạcausa auṭaut ạliquemaliquem rạtionemrationem ,
10-11 ex̣[aequa]bi∤turexaequabi∤tur
11 ạḅab ḥeredeherede mẹ[o]meo , et si q̣ụidquid habeo in domu meạmea [id]id [uolo]uolo
11-12 [u]∤xorisu∤xoris
12 meạẹmeae esse . S-6 |vac:?| cọrpuscorpus m[e]ummeum funerari uolo fiḍ|gap:2|fid|gap:2| [per]per
13 fratrem ṃẹummeum et heredem ṃẹummeum ❨s(upra)❩supra ❨s(criptum)❩scriptum in uico Philad[elphia]Philadelphia
14 nomi Arsinoitu Heraclidu partis , v Nonas Marṭiạ[s]Martias
14-15 [Fau]∤stinoFau∤stino
15 et Rufino ❨co(n)s(ulibus)❩consulibus , anno xviiịixviiii ∼❨impp(eratorum)❩∽Imperatorum Caesarum ❨L(ucii)❩Lucii Sep̣[timi]Septimi
16 Seueri et ❨M(arci)❩Marci Aureli Antonini: ẹtet ❨P(ublii)❩Publii Septimi Getae ∼augg∽❨(ustorum)❩Augustorum ,
16-17 [men]∤semen∤se
17 PhamenọtḥPhamenoth die vii ⊰❨ἀ(ντίγραφον)❩ἀντίγραφον ❨ὑπο̣γρ(αφῆς)❩ὑπογραφῆς · S-7 Λούκιος Ἰγνάτιος Ῥου̣[φῖνος]Ῥουφῖνος
18 διεθέμην ὡς π̣ρόκειται⊱πρόκειται ❨apert(um)❩apertum ẹtet ❨rec(itatum)❩recitatum ❨Aug(usto)❩Augusto ❨(foro)❩foro ❨Ars(inoitu)❩Arsinoitu ❨meṭ(ropoleos)❩metropoleos iii Noṇ[as]Nonas [Iunias]Iunias [,],
19 Quintiano et Basso ∼cos∽❨(ulibus)❩consulibus , anno eodem , mense Pauni die v[iiii]viiii
20 ❨praes(ente)❩praesente ❨pl(urima)❩plurima ❨part(e)❩parte ❨signat(orum)❩signatorum ❨f(igentium)❩figentium ❨sig(na)❩signa . S-8 ❨L(ucius)❩Lucius VạḷẹṛiusValerius Lucretianus ❨aḍg(noui)❩adgnoui . S-9 ❨M(arcus)❩Marcus L|gap:4|
21 nus ❨aḍg(noui)❩adgnoui . S-10 ❨Fl(avius)❩Flavius Didu ⸢Diogenes⸣Diogenes ❨aḍg(noui)❩adgnoui . S-11 Arrius NigeruṣNigerus ❨ạdg(noui)❩adgnoui ❨M(arcus)❩Marcus ❨Aurel(ius)❩Aurelius Anubion . S-12 ❨L(ucius)❩Lucius Ạ|gap:4|A|gap:4|
22 Cottarus .