Sematia

p.daris.29.xml

TM: 32592HGV: 32592Date: 326 – 375Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:16_precision=low|τατ|gap:1|ι|gap:10_precision=low| πολλῷ χρ[όνῳ]χρόνῳ |gap:3||gap:5|
2 |gap:16_precision=low|εωτου ἤτοι Ματαεὶ ϛ|num:6| πάγου τοῦ Ὀξυρυγχίτου
3 [νομοῦ]νομοῦ |gap:?| [ὑδρο]π̣αροχίανὑδροπαροχίαν ἐποιοῦμεν τοῦ σοῦ χωρίου
4 |gap:16_precision=low|οὐ κατά τινα μικρολυπίαν ἀνεχώρησα
5 |gap:17_precision=low| ἡ̣μέραςἡμέρας μετά τε ταῦτα ∼συνβέβηκεν∽συμβέβηκεν
6 |gap:17_precision=low| δρασμῷ χρήσασθαι ∼ἐνκαταλίψαντα∽ἐγκαταλείψαντα
7 |gap:11_precision=low| [ὑδροπα]ροχίανὑδροπαροχίαν μετῆλθάς με τὸν τούτου υἱὸν
8 |gap:17_precision=low|μενων σοι ∼ἕ̣ναικα∽ἕνεκα ἠξίωσά ∼σαι∽σε ὥστε
9 |gap:17_precision=low|υτου ἐργασ[ί]ανἐργασίαν ποιήσασθαι τοῦ
9-10 χω∤[ρίου]χω∤ρίου
10 |gap:?| [γε]ωργίανγεωργίαν καὶ ∼πίστις∽πίστεις ∼μαι∽με . S-2 ὁμολογῶ
10-11 ἐπι∤[τελέσαι]ἐπι∤τελέσαι
11 |gap:?|ω̣σω|gap:?|ωσω ἐπο̣ί̣κ̣ιονἐποίκιον Ματαεὶ μετὰ τὴν
11-12 ἡμε∤|gap:17_precision=low|
12 . S-3 ∼εὐκαιρῖν∽εὐκαιρεῖν τούτου χωρίου
12-13 ὑδρο∤[παροχίαν]|gap:?|ὑδρο∤παροχίαν|gap:?|
13 ∼[γε]ωργῖν∽γεωργεῖν καὶ τὸν προτελούμενον
13-14 φό∤[ρον]φό∤ρον
14 |gap:14_precision=low| [ἐ]ντὸςἐντὸς μηνὸς Φαῶφι τοῦ ἐνεστῶτος
15 [ἔτους]ἔτους |gap:17_precision=low| . S-4 τοῦ αὐτοῦ πατρός μου
15-16 παραστά∤[ντος]παραστά∤ντος
16 |gap:14_precision=low|οντος αὐτοῦ τὰ ⋰ὑ⋱π’ὑπ’ αὐτοῦ συχρεωσ
17 |gap:17_precision=low|ιας εἴτε λόγου ∼γραγμάτιον∽γραμμάτιον .
18 S-5 [κυρία]κυρία [ἡ] [ὁμολογία]ὁμολογία [ἁπ]λῆἁπλῆ ∼γραφῖσα∽γραφεῖσα καὶ ἐπερωτηθεὶς ὁμολόγησα
19 m2 |gap:16_precision=low| ❨πεποίημ(αι)❩πεποίημαι τήνδε τὴν ὁμολογίαν καὶ τὴν
19-20 ὑδρο∤[παροχίαν]ὑδρο∤παροχίαν
20 [καὶ]καὶ [ἐργασίαν]ἐργασίαν γῆς ἐ̣κτελέσωἐκτελέσω ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-6 ❨Αὐρ(ηλιος)❩Αὐρηλιος Ἀτ|g:apostrophe|τίων ❨Εὐποθίο(υ)❩Εὐποθίου
21 [❨ἔγρ(αψα)❩]ἔγραψα [❨ὑπ(ὲρ)❩]ὑπὲρ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [❨γρά(μματα)❩]γράμματα [μὴ]μὴ [❨εἰδ(ότος)❩]εἰδότος
22 |gap:?| m3 δι’ ἐμοῦ Ἁρπάλου ❨ἐπι(τετελείωται)❩ἐπιτετελείωται