Sematia

p.corn.49.xml

TM: 25711HGV: 25711Date: – Place:

1 m1 S-1 ∼[Διογ]είνης∽Διογένης Θερμουθᾶτι
2 [τῇ]τῇ ∼[μ]ητρεὶ∽μητρὶ καὶ ∼κυρείᾳ∽κυρίᾳ χαίρειν .
3 S-2 [πρὸ]πρὸ [π]άντωνπάντων ἀναγκαῖο̣νἀναγκαῖον
4 [ἔγνω]νἔγνων ∼δει̣’∽δι’ ἐπιστολῆς σὲ
5 [ἀσπ]άσεσθαιἀσπάσεσθαι ∼μελήσι∽μελήσει δ' αὖ
6 ∼γ̣ινώσκιν∽γινώσκειν τί οἱ
6-7 ἡμέτε∤ροι
7 πράσσουσιν καὶ
7-8 ∼γρά∤φιν∽γρά∤φειν
8 ∼μυ∽μοι περὶ δὲ ὧν ἐὰν
9 ∼χρῄσζῃς∽χρῄζῃς τῶν ἐνθάδε
10 μὴ ∼ὄκνι∽ὄκνει ∼μυ∽μοι ∼γράφιν∽γράφειν ,
11 ∼εἰδηα∽εἰδυῖα ὅτι ∼ἀνόχνως∽ἀνόκνως
12 ∼ποιήσο∽ποιήσω . S-3 ἀσπάζου τοὺς
13 ἐν οἴκῳ ∼πάντες∽πάντας .
14 S-4 ἔρρωσο .
1 S-5 ∼Δ̣ι[ο]γείνη̣[ς]∽Διογένης ❨Θ̣ε̣ρ̣(μουθᾶτι)❩Θερμουθᾶτι θ̣|gap:?|θ|gap:?|