Sematia

p.corn.23.xml

TM: 25710HGV: 25710Date: 1 – 25Place: Philadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?||gap:1|σεβ|gap:4||gap:1|
2 |gap:?|θ(…)|gap:?|θ… ❨τό(που)❩τόπου Καλλ|gap:2|(…)Καλλ|gap:2|…
3 |gap:?|ας ❨τό(που)❩τόπου Λεμβηλ(…)Λεμβηλ…
4 |gap:?| ❨τό(που)❩τόπου Παρισκ(…)Παρισκ…
5 |gap:?|ι̣ς|gap:?|ις Μασῖρις
6 |gap:?| ❨τό(που)❩τόπου Τανουπ(…)Τανουπ…
7 |gap:?|ος̣|gap:?|ος
8 |gap:?| ❨τό(που)❩τόπου Περαουν
9 |gap:?|λ̣αμης|gap:?|λαμης
10 |gap:?| τρίβων
11 ❨[Πε]τεσούχ(ου)❩Πετεσούχου ❨Ἁρμάι̣τ̣(ος)❩Ἁρμάιτος
12 |vac:?| |gap:12_lines|
25 ❨Μύσθ(ας)❩Μύσθας Ἁτρίους Τλεμοργο(…)Τλεμοργο…
26 |g:check| Ἁρφαῆσις ∼Ὀννωφριον∽Ὀννώφριος
27 Ἐσο̣ῦ̣ριςἘσοῦρις Ἕκτορος ❨Ἕκτορο(ς)❩Ἕκτορος Κουιω̣(…)Κουιω…
28 |g:check| Ψάμις ❨Ἀπύνχιο(ς)❩Ἀπύνχιος τοῦ Σονταμγο(…)Σονταμγο…
29 ❨Πετεσοῦχ(ος)❩Πετεσοῦχος ❨Πετεσούχ(ου)❩Πετεσούχου Νεκληκ(…)Νεκληκ…
30 |g:check| ❨Πετεσοῦχ(ος)❩Πετεσοῦχος ❨Πανετβη(οῦτος)❩Πανετβηοῦτος τοῦ Κελθιδ(…)Κελθιδ…
31 |g:check| Ἁρφαῆσις Ἁρφαήσεως ❨τό(που)❩τόπου Θιε(…)Θιε… ❨ὀνη̣λ(άτου)❩ὀνηλάτου
32 Ἰάσων ❨Σαμβ(ᾶτος)❩Σαμβᾶτος Ταμαλεγο(…)Ταμαλεγο…
33 |g:check| Ἁρφαῆσις Ἡρακλήου τοῦ ❨ὑφορβ(οῦ)❩ὑφορβοῦ
34 Ἡρακλῆς Ἀμβήσε̣ω̣ςἈμβήσεως τοῦ Αμφ|gap:1|(…)Αμφ|gap:1|…
35 |g:check| Ψονσνεοῦς ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ἀπὸ ξέν[ης]ξένης
36 Παχῖρις ❨Πανετβη(οῦτος?)❩Πανετβηοῦτος ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ ❨(αὐτοῦ)❩αὐτοῦ ι̣|gap:1||gap:?|ι|gap:1||gap:?|
37 ❨Ἀρχωνίδ(ης?)❩Ἀρχωνίδης ❨ἀδελφὸ(ς)❩ἀδελφὸς ❨(αὐτοῦ)❩αὐτοῦ ι̣|gap:1||gap:?|ι|gap:1||gap:?|
38 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨γέρδ(ιοι)❩γέρδιοι πη|num:88|
39 καὶ οἱ ❨λοιπ(οὶ)❩λοιποὶ ❨ἄνδ(ρες)❩ἄνδρες ρξ|num:160|
40 ὧν τὸ ❨κ(ατʼ)❩κατʼ ❨(ἄνδρα)❩ἄνδρα
41 m2 μη(…)μη… m1 Ἡρακλῆς Ἡρώδου
42 m2 μη(…)μη… m1 Πτόλλις Πετσίριως
43 m2 μη(…)μη… m1 Παμμμένις Σαμβᾶτος
44 m2 μη(…)μη… m1 Ἰσχυρίων Πυλάδου
45 m2 μη(…)μη… m1 Ἰσχυρίων ∼Πτολεμέου∽Πτολεμαίου
46 m2 μη(…)μη… m1 Χράτης ❨Πετεσούχ(ου)❩Πετεσούχου
47 m2 α̣π̣ε̣(…)απε… m1 Ψενατῦμις ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος
48 |gap:?| Δῖος |gap:?|
49 m2 απε̣(…)απε… m1 Πνε[φερῶς?]Πνεφερῶς |gap:?|
50 m2 κω(…)κω… m1 Που[ῶρις?]Πουῶρις |gap:?|
51 m2 κω(…)κω… m1 Πετ|gap:?|
52 m2 κω(…)κω… m1 Ναν|gap:?|
53 m2 κω(…)κω… m1 |g:check| Παχ|gap:?|
54 m2 κω(…)κω… m1 Πετ|gap:?|
55 m2 απε(…)απε… m1 Ἁτρῆ̣[ς]Ἁτρῆς |gap:?|
56 m2 κω(…)κω… m1 Αρα|gap:1||gap:?|
57 m2 κω(…)κω… m1 |g:check| Αρμ|gap:?|
58 |gap:?| |g:check| Δαμα|gap:?|
59 |gap:?| Ἐργεμο̣[ῦνις]Ἐργεμοῦνις |gap:?|
60 |gap:?| Ζω|gap:1||gap:?|
61 |gap:?| Ἡρᾶς|gap:?|
62 |gap:?| Ἡ̣ρα|gap:?|Ἡρα|gap:?|
63 m2 κω(…)κω… m1 Ἡρακ̣[λῆς?]Ἡρακλῆς |gap:?|
64 m2 κω(…)κω… m1 Ἡρακ[λης?]Ἡρακλης |gap:?|
65 m2 κω(…)κω… m1 Θηβε|gap:?|
66 m2 κω(…)κω… m1 |g:check| Ἰσχῖς|gap:?|
67 Μύσθ[ας]Μύσθας |gap:?|
68 m2 απε̣(…)απε… m1 ❨Νε̣κ̣φερ(ῶς)❩Νεκφερῶς |gap:?|
69 m2 κω(…)κω… m1 Ν[εκ]φ[ε]ρ[ῶς]Νεκφερῶς |gap:?|
70 ❨Ἁρφαῆ(σις?)❩Ἁρφαῆσις Π|gap:4||gap:?|
71 m2 κω(…)κω… m1 |g:check| Πα|gap:2||gap:?|
72 m2 απε(…)απε… m1 |gap:4|κ̣|gap:?||gap:4|κ|gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?| Ἀπόλλωνο̣[ς]Ἀπόλλωνος |gap:?|
2 |gap:?| ❨Ἡρακλήο(υ)❩Ἡρακλήου μδ|num:44|
3 |gap:?|εφος ❨Πετεύχ(ου)❩Πετεύχου μδ|num:44|
4 |gap:?| ❨Ἀπόλλω(νος)❩Ἀπόλλωνος μδ|num:44|
5 |gap:?|ρος ❨Ἀπόλλω(νος)❩Ἀπόλλωνος μδ|num:44|
6 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων ❨Ἀπόλλω(νος)❩Ἀπόλλωνος δ|num:4||gap:1| |gap:?|
7 |gap:?| ❨Ἀπόλλω(νος)❩Ἀπόλλωνος δ|num:4||gap:1| |gap:?|
8 |gap:?| ❨Μύ[σθ]ο(υ)❩Μύσθου |gap:?|
9 |gap:?| ❨Ἁρφάκι̣ο(ς)❩Ἁρφάκιος |gap:?|
10 |gap:?|δ|gap:4||gap:?|
11 |gap:?| [Ἁ]τρήουςἉτρήους δ̣|num:4||gap:1|δ|num:4||gap:1| |gap:?|
12 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων Μαρρήους δ̣|num:4||gap:1|δ|num:4||gap:1| |gap:?|
13 |gap:?|[Ἡρα?]κλῆς|gap:?|Ἡρακλῆς Δίου δ̣|num:4||gap:1|δ|num:4||gap:1| |gap:?|
14 |gap:?|ρ|gap:2|η(…)|gap:?|ρ|gap:2|η… ❨Ἀκάμο(ντος)❩Ἀκάμοντος δ̣|num:4||gap:1|δ|num:4||gap:1| |gap:?|
15 |gap:?||gap:1|ο(…)|gap:?||gap:1|ο… |gap:1|νφίλου |gap:?|
16 |gap:3_lines|