Sematia

p.corn.22.xml

TM: 25709HGV: 25709Date: 1 – 25Place: Philadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 κατ|gap:4| ξ̣ένουξένου ∼καταγινωμένου∽καταγινομένου
2 ἐ̣ν̣ἐν τ̣ῆ̣ι̣τῆι κ̣ώμηικώμηι
3 Ἔ[π]αρχοςἜπαρχος κεραμεύς
4 Σοβθίτης
5 Ὀννῶφρις θλαστής
6 Ἀ[πο]λλῶςἈπολλῶς ∼ὠνηλάτης∽ὀνηλάτης
7 |gap:4|τ̣θης|gap:4|τθης ∼ὑειός∽υἱός
8 Ἡρα|gap:4||gap:2| Νεστωπυκίτης
9 Σ|gap:6| [α]ὐ̣λητήςαὐλητής
10 Σαμβᾶς |gap:2|ετβε|gap:2|ν̣θ̣ο̣ς̣|gap:2|ετβε|gap:2|νθος
11 Ἡρᾶς αὐλητής
12 Π|gap:4||gap:1|ιρεος Ἡρακλήου
13 Ἐργεῦς χωλός
14 Πετ̣ε̣α̣μούνεοςΠετεαμούνεος χα̣λ̣κεύςχαλκεύς
15 Πε̣τ̣ε̣σ̣ο̣ῦχοςΠετεσοῦχος Ω|gap:?|
16 Σ|gap:2|ει̣κοςΣ|gap:2|εικος Τανί[τη]ςΤανίτης
17 |gap:4||gap:2|ρ̣ις|gap:4||gap:2|ρις Βακχι[ώτ]ηςΒακχιώτης
18 Σισώεις ἀδελφ[ός]ἀδελφός
19 Πο̣λ̣|gap:3|ςΠολ|gap:3|ς ἄλλος ἀδελφός
20 Ὀν[νῶφ]ρ̣ιςὈννῶφρις ἄλλος ἀδελφός
21 Ζω|gap:4|ο̣ςΖω|gap:4|ος Ἀκιούρεος
22 Πει̣τ̣ε̣σωραῖπιςΠειτεσωραῖπις Πουώριος
23 Πεγκμο̣ῦ̣νιςΠεγκμοῦνις ❨Πετεαρμώτ(ου)❩Πετεαρμώτου
24 Πουώρεις ἀδελφός
25 Πανε̣ιτβηοῦςΠανειτβηοῦς Τανίτης
26 Πει̣τε̣σω̣ραῖπιςΠειτεσωραῖπις ἄλλος , ἀδελφός
27 Παχεῖ̣ς̣Παχεῖς Ἡρακλήου
28 Δ̣ι̣ωγᾶ̣ςΔιωγᾶς |gap:1|ν|gap:2||gap:4| ❨Τανίτ(ης)❩Τανίτης
29 Τανίτης Γάμα̣ροςΓάμαρος Διωγᾶτος
30 Αἰλουρᾶς ξένος
31 Διωγᾶς Νεστωπυκίτης
32 Πανειτβηοῦς Ἡρακλήου
33 Ἡρακλᾶς Κερκίτης
34 Ὀρσενοῦφις Νεστωπυκίτης
35 Ἀνχᾶφις Ἀνδριαντίτης
36 Πετθεῦς Ε|gap:3|τος
37 Εἰσχ̣υ̣ρᾶςΕἰσχυρᾶς Μελανκώμου
38 Π|gap:4||gap:4|α̣κ̣ληειτοςΠ|gap:4||gap:4|ακληειτος
39 Ἁτ̣ρῆς̣Ἁτρῆς ταριχ̣ε̣υτήςταριχευτής
40 Νιννις ∼ὑειός∽υἱός
41 Ἁτρῆς Α|gap:4||gap:1|ς
42 Πνεφερῶς Μαρσέος
43 Ὡρείων ∼ὑειός∽υἱός
44 Ἁτρῆς λαψάνης
45 Ἡρᾶς Κωσκωνίου
46 Ἀρσάκις Νεστωπυκίτης
47 Ὀννῶφρις Θωτορταίου
48 Ἡρακλῆς Τανίτης
49 Κα|gap:1|ω ∼ὑειός∽υἱός
50 ∼Ἑρμωπωλίτης∽Ἑρμοπολίτης ἀνὴρ ❨ταριχ̣(ευτής?)❩ταριχευτής
51 Πέκμιος ❨λαχανωπώλ(ης)❩λαχανωπώλης
52 Θεαη̣ποννιςΘεαηποννις ἀδελφός
53 Πτ|gap:3|λας Τανίτης
54 Π[α]ποντῶςΠαποντῶς Κάλλιτος
55 Κάλλις ∼ὑειός∽υἱός
56 Παποντῶς ἀδελφός
57 Πανειτβηοῦς Ἀμῶτος
58 Παποντῶς ❨Νεστωπυκίτ(ης)❩Νεστωπυκίτης
59 Σονθεῦς Ἁρψῦψις
60 Ἁρψῦψις ∼ὑειός∽υἱός
61 Ἀκοῦς ἄλλος ∼ὑειός∽υἱός
62 Πνεφερῶς ἄλλος ∼ὑειός∽υἱός
63 Ὧρος ἄλλος ∼ὑειός∽υἱός
64 Θύων Ε|gap:1|ε|gap:2|χ|gap:2|
65 Πασίων Εἰρηνίωνος
66 Πτῶλλις Ὀρσενούφιος
67 ❨ποιμ(ὴν)❩ποιμὴν μετὰ Πανο̣μγέοςΠανομγέος
68 ❨ποιμ(ὴν)❩ποιμὴν μετὰ Πτώλλιδος
69 Σαμβαθίωνος
70 Ἕκτωρ ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως
71 Ἕκτωρ ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως ∼ὑε̣ι̣ός∽υἱός
72 Σαμβᾶς Λαχασις
73 Σωβθίτης τυφλός
74 Εἰσχυρᾶς Ἀνδρωνίκ̣ουἈνδρωνίκου
75 Μελανκώμας ἀδελφός
76 Ἡρακλῆς ἄλλος ἀδελφός
77 ∼Ἀμμωνι[ς]∽Ἀμμώνιος Πετάλου
78 Στράτιππος βαφεύς
79 Ῥεπεντῖνος ∼ὠνηλάτης∽ὀνηλάτης
80 Ἀπολλῶς ∼ὑδρωφύλαξ∽ὑδροφύλαξ
81 Πετεσοῦχος Φίλωνος
82 Εἰσίων [ἀ]δελφόςἀδελφός
83 Πετεσοῦχος ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος ∼Ἀπωλλονίου∽Ἀπολλωνίου
84 Δῖος ∼Δημωφῶντος∽Δημοφῶντος
85 Ἡρακλῆς ∼ὑειός∽υἱός
86 Φᾶσις Ἡρακλή[ο]υἩρακλήου
87 Ἡρᾶς Κειρᾶτος
88 Κειρᾶς Ἡρακλήου
89 Πετεμοῦνις ❨Παποντῶτ(ος)❩Παποντῶτος
90 Πανεσνεῦς Κασωτ̣ο̣υςΚασωτους
91 Ὀρσ[ε]νοῦφιςὈρσενοῦφις ∼ὑειός∽υἱός
92 ∼σακκωπλώ[κο]ς∽σακκοπλόκος
93 Πετεαμοῦνις Πετεῦτος
94 Πετεαμοῦνις Πα|gap:2|
95 Πετεχῶν Πετεαμούνεος
96 Βησᾶ̣ςΒησᾶς ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως
97 Φίλκων Ἁρφα̣ή̣σι[ο]ςἉρφαήσιος
98 Σισώεις Ὀννώφριο̣ςὈννώφριος
99 Ἡρακλῆς ❨Νεστωπυκίτ(ης)❩Νεστωπυκίτης
100 Μαρί̣ωνΜαρίων ∼ὠν[η]λάτης∽ὀνηλάτης
101 Πατμούεις Θυ|gap:4|
102 Σισώεις ∼ὑειός∽υἱός
103 Τεβουλᾶς ∼ὠνηλά̣της∽ὀνηλάτης
104 Ἡρακλείδης ∼ὠνηλάτης∽ὀνηλάτης
105 ∼Δημητρις∽Δημήτριος Τρύφωνο̣ς̣Τρύφωνος
106 Ἁτρῆς Μελ̣ά̣ντουΜελάντου
107 Ἡρακλῆς Ἀμβῆσις
108 Ἀπελλῆς ∼ὑειός∽υἱός
109 Νεμεσᾶς ∼μιχαναρις∽μηχανάριος
110 ❨[Π]ετεσοῦχ(ος)❩Πετεσοῦχος παρὰ Καπίου
111 Μύσθας Δίου
112 Σαμβαθίων ἀδελφός
113 Δράκων ∼ὠνηλάτης∽ὀνηλάτης
114 Πωλείμων ἠπητής
115 Λύκος πλινθευτής
116 Πανκράτης ∼❨ὠνηλάτ(ης)❩∽ὀνηλάτης
117 Ἁρχεῖς θλαστής
118 Ἀφρωδᾶς ∼μ̣ά̣γιρος∽μάγειρος
119 Χαιρήμων ∼μαχαιρωφώρος∽μαχαιροφόρος
120 Σαρουεῖλλις Ἐργέ[ω]ςἘργέως
121 Παποντῶς Μύσθου
122 Ἐργεῦς ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως
123 Ἡρακλείδης Μαρσῖτος
124 Νεμ̣εσ̣ᾶ̣ςΝεμεσᾶς Σεραπᾶτος
125 Ὧρος ❨Νεκφερῶτ(ος)❩Νεκφερῶτος ∼εἱερεύς∽ἱερεύς
126 Σπινὸς ∼Ἐργέος∽Ἐργέως ποιμήν
127 Πετθεῦς ❨Ἁρυώτ(ου)❩Ἁρυώτου τέκτων
128 Ἀπολλῶς ξένος
129 Ἀπολλῶς ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως ξένος
130 Ὧρος Ἡφαιστιώτης