Sematia

p.congr.xv.13.xml

TM: 13735HGV: 13735Date: 37 – Place: Philadelphia? (Arsinoites)

1 m1 S-1 δ|gap:6|μ|gap:3|(…)δ|gap:6|μ|gap:3|… |gap:1||gap:3|ω(…)|gap:1||gap:3|ω… μεσο̣ε̣ῖριςμεσοεῖρις ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τ|gap:?|
2 Παχνοῦβις ❨Πε̣[το]σίρε(ως)❩Πετοσίρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταποσίρεω(ς)❩Ταποσίρεως
3 ❨οἰκ(ία)❩οἰκία ❨Παν[α]γιέω(ς)❩Παναγιέως ❨Νεεσούχ(ου)❩Νεεσούχου ❨Πανετβηο(ύιος)❩Πανετβηούιος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανσ̣νέ(ως)❩Τανσνέως
4 ❨[ἐ]πικεκριμ(ένου)❩ἐπικεκριμένου τῶι α|num:1| ❨(ἔτει)❩ἔτει ὑπὸ ❨Πασιωνο(ς)❩Πασιωνος ❨γενομ(ένου)❩γενομένου ❨β(ασιλικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γρα̣(μματέως)❩γραμματέως
5 ❨[Ἀ]ρ̣σινο(ίτου)❩Ἀρσινοίτου τοῦ ❨διεξά[γοντ(ος)]❩διεξάγοντος τὰ ❨τῆ(ς)❩τῆς στρατηγίας ,
6 ❨παρα(γεγραμμένου)❩παραγεγραμμένου κ|num:20| ❨(ἔτει)❩ἔτει κ̣[αὶ]καὶ ❨ἀ̣[ν]ειλ(ημμένου)❩ἀνειλημμένου ❨(τεσσαρεσκαιδεκαετέσι)❩τεσσαρεσκαιδεκαετέσι το̣ῖ̣ςτοῖς α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους
7 [❨οἰκ(ία)❩]οἰκία ❨[Ν]εκφ[ε]ρῶτ̣[ο(ς)]❩Νεκφερῶτος |gap:?| [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς |gap:?| νο(…)νο…
8 |gap:?||gap:2||gap:?|
9 ❨οἰκ̣(ία)❩οἰκία |gap:2||gap:?|
10 ❨οἰκ(ία)❩οἰκία ❨Πάνειτο(ς)❩Πάνειτος ❨Κεφάλων[ο(ς)]❩Κεφάλωνος |gap:?|
11 ❨οἰκ(ία)❩οἰκία ❨Ἀμμωνίο(υ)❩Ἀμμωνίου ❨Ὀρσενού[φεω(ς)]❩Ὀρσενούφεως |gap:?|
12 ❨οἰκ(ία)❩οἰκία ❨Ἰσχυρίωνο(ς)❩Ἰσχυρίωνος [Ἐ]σ̣ο̣ύριο̣[ς]Ἐσούριος |gap:?|
13 ❨οἰκ(ία)❩οἰκία |gap:4|ω̣|gap:4|(…)|gap:4|ω|gap:4|… ❨Ναν̣[ίωνο(ς)]❩Νανίωνος |gap:?|
14 ❨οἰ[κ(ία)]❩οἰκία |gap:3||gap:5||gap:?|