Sematia

p.coll.youtie.2.93.xml

TM: 37208HGV: 37208Date: 501 – 600Place: Herakleopolis

1 m1 S-1 |gap:?| ἑ̣β̣δόμη̣ςἑβδόμης ἰνδικτίονος̣ἰνδικτίονος ἐ̣νἐν Ἡρακλέους ∼πόλι∽πόλει
2 |gap:?|ο̣ς̣|gap:?|ος υἱὸς ἄπα ∼Νίλου∽Νείλου μητρὸς Ἀπία̣ςἈπίας
3 [ἀπʼ]ἀπʼ [ἐπο]ι̣κ̣ίο[υ]ἐποικίου |gap:1||gap:1|ωτίωνος τοῦ Ἡρακλεοπολίτου νομοῦ
4 Αὐ̣ρη̣λίῳΑὐρηλίῳ Φὶβ υἱῷ Ἀλιτίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ❨χ(αί)ρ(ειν)❩χαίρειν .
5 S-2 ὁμολογῶ ἐσχηκέναι παρὰ σοῦ καὶ πεπληρῶσθαι
6 τὴν συμφωνηθεῖσαν πρὸς ἀλλήλους τιμὴν λαχανοσπέρμο⸢υ⸣λαχανοσπέρμου
7 κ̣[α]θ̣αροῦκαθαροῦ κόκκου ἀρτάβων τριῶν ἡμίσους|num:3|⧼|num:1/2| μέτρῳ δικαίῳ
8 καὶ οἴνου νέο̣υ̣νέου ἐπιτηδείου διπλῶν ❨πενταξ(εστιαίων)❩πενταξεστιαίων διακοσίων
9 τ̣[ε]σ̣σ̣αράκοντ̣α̣τεσσαράκοντα ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι γ|num:3| 𐅵|num:1/2| καὶ οἴνου ❨δι(πλᾶ)❩διπλᾶ σ̣μ̣|num:240|σμ|num:240| ἥνπερ
10 ἐπὶ λην̣ο̣[ῦ]ληνοῦ ἐπ̣άναγκεςἐπάναγκες ἀποδώσω σοι μησὶν
11 Χ̣[οιὰ]κΧοιὰκ καὶ Με̣σ̣ο̣ρὴΜεσορὴ γεννήματος καὶ ῥύσεως τῆς εὐτυχοῦς
12 ὀ[γδ]όης|num:8|ὀγδόης|num:8| ἰνδικτίονος ἀνυπερθέτως · S-3 ἀλλάσω σοι
13 ἐὰ[ν]ἐὰν [εὕ]ρ̣ῃς̣εὕρῃς ❨γενόμ(ενον)❩γενόμενον ὄξος ὀζάριον ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ κ̣α̣λ̣ο̣ῦ̣καλοῦ οἴνου ἕως
14 μ[ηνὸ]ςμηνὸς Φαρμοῦθ̣[ι]Φαρμοῦθι [τ]οῦτοῦ αὐτοῦ ἔτους . S-4 τὸ ∼γραμματῖον∽γραμματεῖον κύριον
15 καὶ ❨ἐ̣[π]ερ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολόγ(ησα)❩ὡμολόγησα .