Sematia

p.coll.youtie.2.68.xml

TM: 20887HGV: 20887Date: 266 – 266Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 Αὐρηλίᾳ Ἡρακλειδιαίνῃ ματρώνᾳ στολάτᾳ θυγατρὶ
2 Ἡρακλείδου γενομένου βουλευτοῦ τῆς λαμπροτάτη[ς]λαμπροτάτης
3 λαμπροτάτης{λαμπροτάτης} πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων
4 παρὰ Αὐρηλίων Μέλανος Μέλανος μητρὸς
4-5 Ἀθηνα∤ροῦτος
5 καὶ Ζωι̣λίωνοςΖωιλίωνος Διονυσίου μητρὸς Σαραπιάδος̣Σαραπιάδος
6 ἀμφοτέρων ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως . S-2 ἑκουσίως
6-7 ἐπι̣∤δεχόμεθαἐπι∤δεχόμεθα
7 μισθώσασθαι πρὸς μόνον τὸ ἐνεστὸς̣ἐνεστὸς
8 ιδ|num:14| ❨(ἔτος)❩ἔτος ἀπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν περὶ Ἀντιπέρα Πέλα
9 ἐκ τοῦ Διονυσίου Σολέως κλήρου ἀρουρῶν εἴκο[σι]εἴκοσι
10 ἓξ|num:26| καὶ ἐκ τοῦ Διοκλέους κλήρου ἀρουρῶν δέκα ὀγδό̣ὀγδό
10-11 ∼ογδοοου∽∤ου
11 δυοτριακοστοῦ|num:10|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32| οὐσῶν ὑπὸ μίαν|num:1| ὄψιν τὰς
12 ἀπὸ ∼ὀρινοῦ∽ὀρεινοῦ ∼βορινοῦ∽βορεινοῦ λίβα ἐπʼ ἀπηλιώτην ἀρούρας
13 εἴκοσι|num:20| ὅσαι ἐὰν ∼ὦσει∽ὦσι ἐπὶ τὸ πλεῖον ἔλατ|g:apostrophe|τον
14 εἰς κατάθεσιν λινοκαλάμης φόρου κατ ἄρουραν
15 ἐκ γεωμετρίας ἀργυρ̣ί̣ουἀργυρίου δραχ[μ]ῶνδραχμῶν ❨τριακοσίω(ν)❩|num:300|τριακοσίων|num:300|
16 καὶ τῶν ὅλων ∼στιπ̣[πίο]υ̣∽στυππείου κ̣[αθ]α̣ροῦκαθαροῦ τρυφεροῦ
17 ὁλκῆς ταλάντου ἑνὸς̣ἑνὸς [ἡ]μ̣ίσους|num:1|⧼|num:1/2|ἡμίσους|num:1|⧼|num:1/2| ἐπὶ τῷ ἡμᾶς
18 τοὺς μεμισθωμένο[υς]μεμισθωμένους ἔχειν ἄνευ ∼φρου∽φόρου πρὸς
19 συνβροχισμὸν τῆς λινοκαλάμης ἣν ἔχεις
19-20 πε∤ρὶ
20 τὴν αὐτὴν Ἀντιπέρα Πέλα πλησίον λάκκου
21 Διογενίδος λίμνην οὖσαν ἐντὸς χαρύβδεως
22 Πασινείκου ἀπὸ μηνὸς Παχών . S-3 ἀκίνδυνος
23 φόρος παντὸς κιν[δ]ύ̣ν̣ουκινδύνου τῶ[ν]τῶν τῆς γῆς
23-24 δη∤μοσ̣[ί]ω̣νδη∤μοσίων
24 ὄντων̣ὄντων π̣[ρὸς]πρὸς [σ]ὲ̣σὲ τὴν [γε]οῦχον̣γεοῦχον
24-25 κυριεύ∤ουσαν
25 τῶν καρπῶν [ἕ]ωςἕως τὰ ὀφειλόμενα
25-26 ἀπο∤λάβῃς
26 , βεβαιουμέν̣η̣ς̣βεβαιουμένης δ̣ὲ̣δὲ ἡμ̣[ῖ]νἡμῖν τῆς ἐπιδοχῆς
27 ἀποδώσομεν τὸν φό̣ρ̣ο̣ν̣φόρον ταῖσ̣δεταῖσδε ταῖς δόσεσι
27-28 Τῦ∤βι
28 ι|num:10| δραχμὰς ∼χειλίας̣∽|num:1000|χιλίας|num:1000| κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣π̣ὸἀπὸ Πα̣χ̣ὼνΠαχὼν ἕως |vac:?|
29 |vac:?| ἕως{ἕως} Μεσ̣[ο]ρ̣ὴΜεσορὴ κα[ὶ]καὶ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [Μεσο]ρ̣ὴΜεσορὴ τοῦ
29-30 ἐνεστῶ∤τος
30 ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους τῶν̣τῶν [μην]ῶν̣μηνῶν [ἑκάστου]ἑκάστου [καὶ]καὶ ὁμοίως ι|num:10|
31 τὸ αἱροῦν α[ὐτοῖς]αὐτοῖς [δ|num:1/4_tick|]δ|num:1/4_tick| [μέρος]μέρος [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ ∼σ̣τιππῖον∽στυππεῖον
32 τῷ αὐτῷ μην[ὶ]μηνὶ [Μεσορὴ]Μεσορὴ [εὐάρεστο]νεὐάρεστον πλήρη τῇ
32-33 ὁλ∤κῇ
33 γεινομένη̣[ς]γεινομένης [σοι]σοι [τῆς]τῆς [πράξεως]πράξεως [ἔ]κ̣ἔκ τε ἡμῶν ἐξ
33-34 ἀλ<λη>∼αλλεγ|g:apostrophe|γύης∽ἀλλη∤λεγγύης
34 καὶ ἐκ τῶν ὑπ̣[αρχόντων]ὑπαρχόντων ∼[ἡ]μεῖν∽ἡμῖν πάντων
35 ἐπιδοχὴ κυρία καὶ [ἐπερωτηθέν]τεςἐπερωτηθέντες
35-36 ὡμολογήσα∤μεν
36 . S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιδ|num:14| Αὐτοκράτορ[ος]Αὐτοκράτορος [Καί]σ̣αροςΚαίσαρος Πουπλίου Λικιννίου
37 Γαλλιηνοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου Περσικοῦ Μεγίστου
38 Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ , Θὼθ α|num:1||gap:1| .
39 m2 S-5 Αὐρηλία Ἡρακλειδίαινα ἔσχον
40 τούτου τὸ ⋰ἴ⋱σ̣ο̣νἴσον .