Sematia

p.col.8.240.xml

TM: 32870HGV: 32870Date: 301 – 500Place: Oxyrhynchites (?)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| δ̣εσπότῃδεσπότῃ
2 |gap:?| |gap:7| |gap:5|ουουκα
3 |gap:?|ως |gap:5| |gap:2|υ̣ρεα|gap:2|υρεα
4 |gap:?||gap:1|ου ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια γ|num:3| 𐅵|num:1/2| οτ̣|gap:2|θ̣οικιενοτ|gap:2|θοικιεν
5 |gap:?|εμου ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια γ|num:3| 𐅵|num:1/2| καὶ αναεαν
6 |gap:?| ἐστι̣νἐστιν |gap:3| το|gap:1|σηνας καὶ ἐν τούτῳ
7 |gap:?|κιν|gap:3|του ∼φροτισεν∽φρόντισον ἐμοῦ τοῦ
8 |gap:?|ω̣σας|gap:?|ωσας |gap:3| ἐργαστήριόν μου Κύρῳ τῷ
9 |gap:?||gap:2|οτ|gap:2|ιστικον ∼ἐπὴ∽ἐπεὶ τὸ ∼πραμγμα∽πρᾶγμα
10 |gap:?| 〚∼το∽〛τὸν 〚μέλλακά〛μέλλακά 〚μου〛μου ἔβαλλεν ἔσω
11 |gap:?| [ἐμ]β̣ρύμιαἐμβρύμια καὶ ∼στρωτῆρες∽στρωτῆρας καὶ μωνα
12 |gap:?| [κ]αὶκαὶ σήκωμα καὶ σφ[υ]ρὰσφυρὰ καὶ ∼κοίθρας∽χύτρας
13 |gap:?||gap:1| καὶ στακτ̣ὴνστακτὴν καὶ κεντροφάνια
13-14 παν∤|gap:?|
14 ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ οἰκοῦσιν ἔσω τόδε
15 |gap:?|ς δύο |g:slanting-stroke| |g:slanting-stroke| ❨μ(υριάδες)❩μυριάδες ρ|num:100| καὶ τὸ τῶν ποτήρων |g:slanting-stroke| |g:slanting-stroke| ❨κ(εράτιον)❩κεράτιον α|num:1| 𐅵|num:1/2| |g:slanting-stroke| |g:slanting-stroke|
16 |gap:?| [ἡ] σὴ λαμπρότης ὅτ̣ιὅτι ∼ἀπόλεσεν∽ἀπώλεσεν . S-2 ἔχω
17 |gap:?| [ἐμι]σθωσάμηνἐμισθωσάμην τὸ ἐργ[α]στήριονἐργαστήριον παρὰ τῆς
17-18 ε∤|gap:?|ν
18 κατὰ̣κατὰ τὴν σήμερον ἡμέραν |gap:?|
19 |gap:?||gap:1|ν |g:slanting-stroke| |g:slanting-stroke| ἤδε ∼ἐσκόπον∽ἐσκόπουν ὅτι τῇ αὐτῇ ς|gap:?|
20 |gap:?| τ̣ῶντῶν ∼εἰδικῶν∽ἰδικῶν ∼ἐνοικολόγουν∽ἐνῳκολόγουν σου οἱ π|gap:?|
21 |gap:?| ἀπόκρισιν αὐτοῦ ∼οὐδὶς∽οὐδεὶς ἀποστα̣το|gap:?|ἀποστατο|gap:?|
22 |gap:?||gap:2| καθὼς ἐ⸢σ⸣κοποῦμενἐσκοποῦμεν ὅτι οὐκ ἔστιν |gap:?|
23 |gap:?||gap:1|ει ∼ἀησθανόμεθα∽αἰσθανόμεθα ἐργαστήριον πλη|gap:?|
24 |gap:?|υ̣|gap:?|υ
1 |gap:?_lines|